4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 20.05.2021 signed | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού