Πρόσκληση – Δευτέρα 31-05-2021, ώρα 09:30 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Δευτέρα 31-05-2021, ώρα 09:30

  

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                    

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 26 Μαΐου 2021

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 411

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 263/31-05-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 31 η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

1)    Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «AVLAGADES ENERGY M. ΕΠ.» δια του κ. Ανδρέα Χοντή, αντικλήτου αλληλογραφίας, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 7,99425 ΜW σε εκμισθωμένο αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης 156. 219,37τ. μ. στη θέση «Γερακάρι» της Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας

2)    «Έγκριση ή μη της αίτησης της «ΣΙΓΜΑ ΜΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «SIGMAMICONSTRUCTIONSM. E.Π.Ε.» για την ανέγερση Ξενοδοχείου Κλασσικού Τύπου 4 Αστέρων, στην Τ.Κ. Κρυόβρυσης της Δ.Ε. Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας»

3)    Διαπιστωτική πράξη χαρακτηρισμού της ερειπωμένης μονής του Αγίου Γεωργίου Αετοράχης του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας ως αρχαίου μνημείου

4)      Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΒΛΑΣΟΛ 01 Ι.Κ.Ε.» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 3.476.340 ΜWp σε μισθωμένο αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 47.252,00τ.μ. στη θέση «Μάτι» της Τ.Κ. Φαλάνης, της Δ.Ε. Γιάννουλης, του Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

5)    Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών στεγών σχολείων και Δημ. Κτιρίων Δήμου Μουζακίου», της ΠΕ Καρδίτσας.

6)    Έγκριση ή μη της μελέτης για την κατασκευή νέας διώροφης κατοικίας με περίφραξη, παράσπιτο και αποθήκη, εντός οικισμού Μηλεών, Δ. Νοτίου Πηλίου

7)    Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Ανέγερση Νέας Διώροφης Οικοδομής», σε οικόπεδο εντός ορίων οικισμού Μηλεών, Δ. Νοτίου Πηλίου

8)    Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Προσθήκη ορόφου κατοικίας σε πέτρινη ισόγεια αποθήκη προ του 1955, αλλαγή χρήσης σε κατοικία, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, προσθήκη κατ’ έκταση σε υπάρχον παράσπιτο προ του 1955 και αλλαγή ύψους του», σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Μηλίνας, Δ. Νοτίου Πηλίου

9)    Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Αναθεώρηση της 92154/19 Ο.Α. αφορώσα στην επέκταση του κτιρίου Β, τις όψεις των Β&Γ και στον περιβάλλοντα χώρο» σε ακίνητο στην Τσαγκαράδα Πηλίου, Δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας

10) Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Επανάχρηση υπαρχόντων κτιρίων μετά από

1. Καθαίρεση τμήματος ισογείου και στέγης κτιρίου Κ1, φούρνου &wc

2. Ενίσχυση ισογείου κτιρίου Κ1

3. Αντικατάσταση στέγης Η.Χ.

4. Προσθήκη κατ’ έκταση και καθ’ ύψος κτιρίου Κ1

5. Νομιμοποίηση υπαρχόντων με νόμιμο περίγραμμα, και

6. Εσωτερική διαρρύθμιση αποθήκης Κ2.»,

σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Χόρτου, Δ.Ε. Αργαλαστής, Δ. Ν. Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας»

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

11) Xορήγηση ή μη στον κ. Πασχάλη Σταντζούρη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτων και δημοσιευμένων λύχνων «βορειοαφρικανικού» τύπου από τον αρχαιολογικό χώρο Φθιωτίδων Θηβών Π.Ε. Μαγνησίας, στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος

12) Xορήγηση ή μη άδειας μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από τη θέση “Κάστρο – Παλαιά” Βόλου, στoν Δρ. Bartomiej Lis και στην Προϊσταμένη της ΕΦΑ Μαγνησίας Δρ. Ανθή Μπάτζιου

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

13) Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Κουτζαμάνη Θωμά για ανέγερση διώροφης οικοδομής με χρήση κατοικίας και ισόγειας αποθήκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Μητρόπολης, Δ.Ε. Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

14) Χορήγηση ή μη άδειας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 499,95 KWτης εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΛΩΝΑΣ, στο αριθ. 191 αγροτεμάχιο, έκτασης 4.909.00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Μυλωνά Χρήστου, στη θέση «Γούρνες» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Παλιουρίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

15) Έγκριση ή μη της αίτησης της κ. Βιδούρα Μαρίας για τη χορήγηση βεβαίωσης άδειας λειτουργίας της υφιστάμενης σταυλικής εγκατάστασης σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου οικισμού της Τ.Κ. Αμπελικού του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

16) Επαναεισαγωγή της αίτησης του κ. Διαμαντόπουλου Νικόλαου του Παναγιώτη δια του πληρεξούσιου κ. Βύρωνα Ιακωβάκη για την έγκριση ή μη εγκατάστασης Φ/Β σταθμού ισχύος 499,84 kW στο αγροτεμάχιο αρ. 99 (αναδ. Κοσκινά 1967) στην Τ.Κ. Κοσκινά, Δ.Ε. Παλαμά του Δήμου Παλαμά

 

 

 

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

17)Έγκριση η μη διαπιστωτικής πράξης χαρακτηρισμού του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου , Ζάρκου, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων ως αρχαίου μνημείου

 

18) Έγκριση ή μη μελέτης: «Συντήρηση- αποκατάσταση Ι. Ν. Προφήτη Ηλία και κατασκευή οικίσκου φύλαξης – πληροφόρησης και χώρων υγιεινής» στην Τ.Κ. Χαλικίου, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                           Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    1. Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Κολομπότσιος Γεώργιος

Αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Ματσούκα Δήμητρα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Αυγουροπούλου Σοφία

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Αδρύμη Βασιλική

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Παλιούρας Δημήτριος

Επίτιμος Διευθυντής

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαραριώτου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος Λάρισας

Κολλάτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών