Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ/ 8-06-2021 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8.06.2021