ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ/ 8-06-2021 ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού