ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8.06.2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού