Υπουργείο Πολιτισμού

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ. ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10-06-2021.

Λόγω προβλημάτων τεχνικής υποστήριξης, σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 8-06-2021 5η Συνεδρίαση του ΤΣΜΣΕ θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 10-06-2021. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που έχουν αναρτηθεί παραμένουν τα ίδια.