Πρόσκληση Πέμπτη 17/6/2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση Πέμπτη 17/6/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου που θα γίνει την Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Προσωρινή παραχώρηση ή μη χρήσης εξωτερικών χώρων στην Ακρόπολη του Ιτς Καλέ του Κάστρου Ιωαννίνων, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

2. «Έγκριση ή μη εγκατάστασης των υπό σχεδιασμό αιολικών πάρκων στις θέσεις Βελανιδιά 1, Βελανιδιά 2, Βελανιδιά 3 και Σκαλοπούλα του Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΕ Θεσπρωτίας». (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)

3. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου αποτελούμενου από επτά ανεμογεννήτριες στη θέση Γωνιά στην τκ Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας. (ΕΦΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)

4. Ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα, ισχύος 100 KW, σε γήπεδο έκτασης 9.345,88τμ. (αγροτεμάχιο 69 αγροκτήματος «Αναδασμός Νεοχώρι») κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

5. Εγκατάσταση Σταθμού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 490kW και ετήσιας παραγωγής 2,5 GWh, (στο πλαίσιο εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) στη θέση «Ρέμα Μακρίνου» κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μακρίνου Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

6. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης Τουρμπέδων Κόνιτσας. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

7. «Χορήγηση ή μη άδειας έρευνας για την κατασκευή της Οικίας Α στον αρχαιολογικό χώρο του Ορράου στο Καστρί, Τ.Κ. Γοργομύλου, Δ.Ε. Ανωγείου, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας». (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

8. «Έγκριση ή μη ανέγερσης πτηνοτροφικής μονάδας στη θέση Κουζίλι της Τ.Κ. Σαμψούντας, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας». (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

9. «Έγκριση ή μη προμελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Αγίων Αποστόλων Λιθαρίου Ν. Σαμψούντος, ΔΕ Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας (Επανυποβολή)».(ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

10. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας αποθήκης γενικής χρήσης σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Κ. Παπαχρήστου στη θέση ‘’Τοπ-Αλτί – Άγιος Νικόλαος’’ του Δήμου Αρταίων. (ΕΦΑ ΑΡΤΑΣ)

11.”Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής εντός του ιστορικού τόπου της Πάργας”.(ΥΝΜΤΕΒΙΔΜ)

12. Έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στέγης Ασλάν Πασά». (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)