Πρόσκληση-Τετάρτη 23-06-2021, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Τετάρτη 23-06-2021, ώρα 09:00

  

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                    

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 18 Ιουνίου 2021

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 433

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 264/23-06-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 23 η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

  1. Έγκριση ή μη μελέτης: «Κατασκευή οικίσκου φύλαξης – πληροφόρησης και χώρου υγιεινής στην Ι. Μ. Προφήτη Ηλία» Τ.Κ. Χαλικίου, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

2. Χορήγηση ή μη άδειας ανέγερσης σταβλικής εγκατάστασης στη θέση «Κληματσίδι» της Τ.Κ. Θεόπετρας, Δ.Ε. Βασιλικής, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων από την κα ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»  για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγροτεμάχιο 67, της Τ.Κ. Ζαππείου, της Δ.Ε. Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας

 

4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»  για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγροτεμάχιο 565, της Τ.Κ. Ζαππείου, της Δ.Ε. Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας

 

5. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Νικολάου Παπαδόπουλου για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης μεταποιητικής μονάδας (οινοποιείου) σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στη θέση «ΧΤΕΝΑΤΙΚΑ» της ΤΚ Ραψάνης Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

6. Επανυποβολή της εισήγησης της ΕΦ.Α.ΜΑΓ. για την έγκριση ή μη του αιτήματος της “ΗΛΙΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.” για ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας 94 κλινών, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Μπέλτσιου Ιωάννη του Ιωάννη, στη θέση “Λειβάδι – Παναγία Λειβαδιώτισσα”, εντός ορίου του οικισμού της Σκοπέλου, στο Δήμο Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων

 

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,64 kwp σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, στη θέση “Κράτσια”, της κτηματικής περιφέρειας Αγίου Γεωργίου Φερών, της Δ.Ε. Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας

 

8. Έγκριση ή μη για την χωροθέτηση μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης εντός αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας κ.κ. Φιλίππη Κωνσταντίνου και Φιλίππη Παναγιώτη, στη θέση «Πιλάφ – Τεπέ» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας

 

9. Αίτημα του κoυ Λουκά Βούλγαρη για άδεια κατοχής εβδομήντα δύο (72) αρχαίων αντικειμένων

 

10. Επανυποβολή του αιτήματος των Δρ. Bartomiej Lis και της Προϊσταμένης της ΕΦΑ Μαγνησίας Δρ. Ανθής Μπάτζιου που αφορά στη χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, σχεδίασης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαιολογικού υλικού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού από τη θέση “Κάστρο – Παλαιά” Βόλου

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

11. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 94 κλινών», στη θέση «Παναγία Λειβαδιώτισσα», εντός ορίων οικισμού Σκοπέλου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

 

12. Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, στα βοηθητικά του κτίσματα και στον περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται στην οδό Λιμπρίτη 2, Ο.Τ.304Β, Δ.Ε. Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας

 

13. Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης οδού Πλαστήρα από οδό Ιατρού Τζάνου έως οδό Αθανασάκη, στο Βόλο, Π.Ε. Μαγνησίας

 

14 Έγκριση ή μη της προμελέτης για το έργο: «Πολυχώρος ψηφιακής αναπαράστασης Σκοπέλου (ιστορία, πολιτισμός, καταδυτικό εικονικό περιβάλλον) – Αξιοποίηση πρώην κινηματογράφου Ορφέας»

 

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                           Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

  1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    1. Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Κολομπότσιος Γεώργιος

Αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Ματσούκα Δήμητρα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Αυγουροπούλου Σοφία

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Αδρύμη Βασιλική

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Παλιούρας Δημήτριος

Επίτιμος Διευθυντής

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαραριώτου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος Λάρισας

Κολλάτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών