5-07-2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

5-07-2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ