ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού