Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στατιστικά στοιχεία Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

2020 | 2021

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ / ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

2020 | 2021
web counter