ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 92ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 92ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

92η  Συνεδρίαση  /  Παρασκευή 09.07.2021  /  ώρα: 08.30 π.μ.

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αιανή Κοζάνης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης για τη «Δημιουργία υποδομής πρόσβασης ΑΜΕΑ στην πρασιά της πρόσοψης του Καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην ΑΤΕ)», επί των οδών Φιλίππου 2 και Περδίκκα στην Πτολεμαΐδα. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 2. «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης του εντοίχιου διακόσμου του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Καστοριάς». (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 3. «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφισης και τοπογράφησης δεκατριών (13) θρησκευτικών μνημείων του Νομού Καστοριάς». (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 4. Γνωμοδότηση για έγκριση εργασιών τοποθέτησης υδρορροής στο κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 5. «Γνωμοδότηση για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, σε οριζόντια ιδιοκτησία επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 131 (Ο.Τ. 154), φερόμενης ιδιοκτησίας Μπόραβου Φίλιππου, εντός του Ιστορικού Τόπου Καστοριάς». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 6. «Έγκριση κατεδάφισης παλαιάς οικίας και μεταγενέστερων προσθηκών σε οριζόντια ιδιοκτησία, φερόμενης ιδιοκτησίας Μπόραβου Φίλιππου, επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 131 (Ο.Τ. 154), εντός του Ιστορικού Τόπου Καστοριάς». (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 7. Επανεξέταση μελέτης για την κατασκευή νέου κτιρίου με υπόγειο βοηθητικό χώρο και ισόγειο στεγασμένο χώρο (ως προς το μέγεθος του στεγάστρου) εντός του περιβόλου της Ι. Μονής του Αγίου Αθανασίου στη Ζηκόβιστα, Δήμου Άργους Ορεστικού, Π.Ε. Καστοριάς. (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 8. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών επί της Οδού Θ. Μανούση 2 (Ο.Τ. 210), εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 9. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών επί της Οδού Γ. Μέγα 15 (Ο.Τ. 138), εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 10. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών του διαμερίσματος Δ2 στον 1ο όροφο τριώροφης οικοδομής, με παρακολούθημα την οικιακή αποθήκη 2 στο ισόγειο, επί της Οδού Μακρυγιάννη 4, (Ο.Τ. 138) εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 11. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ισόγειου διαμερίσματος, σε τριώροφη οικοδομή, επί της Οδού Μακρυγιάννη 4, (Ο.Τ. 138) εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 12. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών του διαμερίσματος Δ1 στον 2ο όροφο τριώροφης οικοδομής με παρακολουθήματα τις αποθήκες 1 και 3 στο ισόγειο, επί της Οδού Μακρυγιάννη 4, (Ο.Τ. 138) εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 13. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών του διαμερίσματος Δ1 στον 1ο όροφο τριώροφης οικοδομής με παρακολούθημα ισόγεια οικιακή αποθήκη, επί της Οδού Μακρυγιάννη 4, (Ο.Τ. 138) εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 14. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών του διαμερίσματος Δ2 στον 2ο όροφο τριώροφης οικοδομής επί της Οδού Μακρυγιάννη 4, (Ο.Τ. 138) εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 15. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντινίδη Αριστείδη, σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή με υπόγειο, στην οδό Νιόπλιου, (Ο.Τ. 153) εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 16. Γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4495/17 για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντινίδη Δημητρίου, σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή με υπόγειο, στην οδό Νιόπλιου, (Ο.Τ. 153) εντός του Ιστορικού Τόπου της συνοικίας «Χώρα» Σιάτιστας, Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 17. Χορήγηση βεβαίωσης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την κατασκευή κτηνοτροφικής εγκατάστασης (πρόχειρο κατάλυμα χωρίς χρήση σκυροδέματος), στο υπ’ αρ. 922 αγροτεμάχιο, εμβαδού 2.418,00 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Πατσίκα Μαρίας, στη Δ.Κ. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 18. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,93 kW, της εταιρείας ΑΒΕΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε., στο υπ’ αρ. 933 αγροτεμάχιο, εμβαδού 8.875,00 τ.μ., στην Τ.Κ. Κρανιδίων του Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 19. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 25,00 MWp, της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., στη θέση «Πολύφυτος 1», συνολικού εμβαδού 1.007.388,78 τ.μ., στις Δ.Ε. Ελιμείας και Σερβίων, Δήμων Κοζάνης και Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 20. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 10,00 MWp, της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., στη θέση «Πολύφυτος 2», εμβαδού 350.918,91 τ.μ., στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου του Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 21. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης των λίθινων τριπτών εργαλείων από την ανασκαφή στην Ξηρολίμνη Κοζάνης στη θέση «Πόρτα ή Πόρτες» της Νεολιθικής Εποχής στην κ. Δανάη Χονδρού. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 22. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,95 KWp στo υπ’ αριθμ. 235Β αγροτεμάχιo, έκτασης 4.850,00.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φρουρίου του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Οφίδη Άριστείδη. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 23. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος <1MW στo υπ’ αριθμ. 180A αγροτεμάχιo, έκτασης 8.159,00.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φρουρίου του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Οφίδη Άριστείδη. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 24. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος <1MW στo υπ’ αριθμ. 330Γ αγροτεμάχιo, έκτασης 19.750,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας Καράχου Μαρίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 25. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος <1MW στo υπ’ αριθμ. 207A αγροτεμάχιo, έκτασης 25.050,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φρουρίου του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Οφίδη Αριστείδη. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 26. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος <1MW στo υπ’ αριθμ. 209A αγροτεμάχιo, έκτασης 11.705,87 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φρουρίου του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Οφίδη Αριστείδη. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 27. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στο υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 6.556,19 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας CIERZO MON. IKE, που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 1» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 28. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στο υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 128,17 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας SIROCO 69 Μ.ΙΚΕ που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 2» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 29. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στo υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 6.407,73 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας APOWER RES IKE που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 3» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 30. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στo υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 7.590,63 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ESTATE ENERGY MIKE, που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 4» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 31. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την οδοποιία που αποτελεί συνοδό έργο του φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στo υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 7.590,63 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ESTATE ENERGY MIKE, που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 4» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 32. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στo υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 7.308,16 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ARMONIA RES M.IKE που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 5» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 33. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την οδοποιία που αποτελεί συνοδό έργο του φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στο υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιο, εμβαδού 7.308,16 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ARMONIA RES M.IKE που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 5» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 34. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στο υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 6.368,88 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.ΙΚΕ, που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 6» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 35. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στo υπ. αριθμ. 2359 αγροτεμάχιo, εμβαδού 6.078,29 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας GEO ENERGY RENEWABLES ΙΚΕ, που βρίσκεται στη θέση «Κοσμάδες 7» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 36. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στο υπ. αριθμ. 655 αγροτεμάχιo, εμβαδού 7.007,18 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας LPOWER RES M.IKE, που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ 1» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 37. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 499,95 KW, στo υπ. αριθμ. 655 αγροτεμάχιo, εμβαδού 7.573,52 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ECONSYS IKE, που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ 2» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 38. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 25 MW, σε έκταση εμβαδού 533.612,62 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΤΕΙΧΙΟ ΙΚΕ, που βρίσκεται στη θέση «ΠΥΡΓΟΙ 2» στην Τ.Κ. Πύργων, του Δήμου Εορδαίας, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 39. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999.60 kw, σε έκταση συνολικού εμβαδού 15.214,52 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΝΕΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στον Δήμο Βελβεντού, της Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 40. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999.60 kw, σε έκταση συνολικού εμβαδού 8.714,36 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΝΕΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στον Δήμο Βελβεντού, της Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 41. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, στα υπ. αριθμ. 283 & 352 αγροτεμάχια, εμβαδού 4.740,00 τ.μ. και 5.625,00 τ.μ., που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κοιλάδας και στην Τ.Κ. Καπνοχωρίου αντίστοιχα, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 42. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την ανέγερση μονάδας καλλιέργειας, επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, στο υπ. αριθμ. 162 αγροτεμάχιο, εμβαδού 11.000,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αγγελική Γκρίντζαλη

Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους