ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 4η / 23-07-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΞΗ 4η / 23-07-2021 Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ 4η / 23-07-2021

Ημερήσια Διάταξη Θεμάτων

 

 

ΕΦ.Α. Έβρου

 1. Επισκευή υφιστάμενου κτιρίου σε οικόπεδο εντός του οικισμού Παλαιόπολης στη Σαμοθράκη.

 

ΕΦ.Α. Ροδόπης

 1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης ανθρωπολογικού υλικού από τις ανασκαφικές έρευνες στο Κάστρο Κομοτηνής, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Κάστρου Κομοτηνής», με κωδικό ΟΠΣ 5007682 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, ΕΣΠΑ 2014-2020.
 2. Παράταση της μελέτης του ανασκαφικού υλικού που προέρχεται από το νεκροταφείο αρχαϊκών χρόνων στον αρχαιολογικό χώρο της Δίκαιας (περιοχή Φαναρίου) του Δήμου Κομοτηνής της ΠΕ Ροδόπης.
 3. Διαβίβαση τευχών Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εκμετάλλευσης δημόσιου λατομείου αδρανών ειδικών χρήσεων στη θέση «Αλέστρα» της περιοχής Ασκητών του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, της Π.Ε. Ροδόπης.
 4. Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης στέγης Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου Σώστη, Δήμου Ιάσμου, Π.Ε. Ροδόπης.

 

ΕΦ.Α. Καβάλας

 1. Υποβολή φακέλου για γνωμοδότηση του έργου: Ανέγερση ισόγειων κτιρίων-υποδομών βιοτεχνικής μονάδας στα αριθ. 589, 590, 591, 594, 595, 596, αγροτεμάχια στο Λιμένα Θάσου φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Φιλιππίδη Γεωργίου.
 2. Χορήγηση άδειας μελέτης ανασκαφικού υλικού από το ανατολικό νεκροταφείο των Φιλίππων στην Δρ. Ευτυχία Αλεβίζου.
 3. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης περί πρόκλησης ή μη άμεσης ή έμμεσης βλάβης σε πολιτιστικό αγαθό κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών για ακίνητο στα Κοίνυρα Θάσου, εντός του ευρύτερου κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Θεολόγου, φερόμενης ιδιοκτησίας Βαρέλογλου Ν.
 4. Χορήγηση ή μη γνωμοδότησης για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργιάδη Ιωάννη και Μιχαήλ εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Θεολόγου Θάσου Ν. Καβάλας.
 5. Υποβολή αίτησης με συνημμένη μελέτη για έγκριση ή μη εργασιών κατασκευής λιθόκτιστης αποθήκης στο γεωτεμάχιο 1313 το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου, εντός των ορίων του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «αρχαιολογικού χώρου» των Φιλίππων, φερόμενης ιδιοκτησίας Κουκουλιού Ζαφειρίας.
 6. Έγκριση μελέτης για την ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο και περίφραξη στο αριθ. 07 οικόπεδο του αριθ. 138 Ο.Τ. του οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΥΡΩΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στο Λιμένα Θάσου.
 7. Υποβολή φακέλου για γνωμοδότηση του έργου: Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ στο Πευκάρι Θάσου, σε εκτός σχεδίου και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Θεολόγου.
 8. Εισήγηση για έγκριση ή μη αίτησης Κορδέλη Ευαγγελίας-Μπουρουνσούζογλου Δημητρίου για ανέγερση διωρόφου συγκροτήματος σε αγροτεμάχιο αριθ. 801 περιοχής Αστρίδος και εντός του κηρυγμένου χώρου Θεολόγου.
 9. Υποβολή μελέτης για έγκριση ή μη αίτησης ΚορδέληΕυαγγελίας-Μπουρουνσούζογλου Δημητρίου για ανέγερση διωρόφου συγκροτήματος σε αγροτεμάχιο αριθ. 6405 περιοχής Αστρίδος και εντός του κηρυγμένου χώρου Θεολόγου.

 

ΕΦ.Α Δράμας

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «FHL-Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» για την απευθείας μίσθωση δημοσίου λατομικού χώρου μαρμάρων τελικής έκτασης 480.018,65 τ.μ. (κατόπιν περικοπής από την αρχική έκταση 600.024,50 τ.μ.), για την εκμετάλλευση Βιομηχανικού Ορυκτού, στη θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μικρόπολης, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας.

 

Υ.Ν.Μ.Τ.Ε.-Α.Μ.Θ.

 1. Έγκριση ή μη μελέτης υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και/ή παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε ακίνητο εντός του «ιστορικού τόπου», Παναγίας Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Βυζιώτη Κωνσταντίνου.
 2. Έγκριση ή μη μελέτης υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και/ή παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε ακίνητο εντός του «ιστορικού τόπου», Παναγίας Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κεσίσογλου Μιχαήλ.
 3. Έγκριση ή μη μελέτης υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και/ή παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σε ακίνητο εντός του «ιστορικού τόπου», Παναγίας Θάσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κεσίσογλου Μιχαήλ.
 4. Έγκριση ή μη μελέτης αλλαγής χρήσης ισόγειας αποθήκης σε κατοικία και καθ’ ύψος προσθήκη ορόφου κατοικίας, σε ακίνητο εντός του οικισμού Μαρώνειας Ροδόπης, χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ ως «χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας» φερόμενης ιδιοκτησίας Τζινούδη Ιωάννη.

 

ΕΦ. Π. Σ.

 1. Έγκριση, ή μη, της αντικατάστασης καγκελόπορτας εισόδου στο σπήλαιο «Πολυφήμου» του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, της εγκατάστασης περιμετρικών περιφράξεων στις εισόδους του σπηλαίου και της τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFEGRECABAT (LIFE17 NAT/GR/000522).

 

Ο Γραμματέας  του Τ.Σ.Μ.Α.Μ.Θ.

Ματθαίος Κουτσουμανής

Αρχαιολόγος με Α΄ βαθμό