Η.Δ. 9ης Συνεδρίασης 2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η.Δ. 9ης Συνεδρίασης 2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  9ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ ΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ     11   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2021

 

ΩΡΑ 9.30π.μ.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη προσωρινής παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών στον Οργανισμό Καλλιτεχνικών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (ΟΚΠΕ), για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 40ου Φεστιβάλ Πάτρας 2021.