Υπουργείο Πολιτισμού

ρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.( ΠΡΑΞΗ 15/14-09-2021)