Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη της 518ης/15-09-2021 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη της 518ης/15-09-2021 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—————————
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Νέο κτίριο Διοίκησης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313306411, 413
E-mail: tsmkm@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 15.09.2021 και ώρα 9.00 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Νέο Κτήριο Διοίκησης) στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 518ης /15-09-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
1. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «Καθαίρεση – απομάκρυνση της υφιστάμενης αντιπληγματικής διάταξης (πύργος εκτόνωσης πίεσης) προστασίας του υδραγωγείου Αραβησσού» από τον τύμβο Μεσιανού.

2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών
2. «Χορήγηση ή μη έγκρισης εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,77 KWp, σε τμήμα του αρ. 895 αγροτεμαχίου, εμβαδού 9.650,42τ.μ., του αγροκτήματος Μικρού Σουλίου, Δήμου Αμφίπολης, Π.Ε. Σερρών, της εταιρείας DRONE EXPERT 6 ΙΚΕ».
3. «Χορήγηση ή μη έγκρισης εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 399,96 KWp, στο αρ. 2956 αγροτεμάχιο, εμβαδού 5.375τ.μ., του αγροκτήματος Μικρού Σουλίου, Δήμου Αμφίπολης, Π.Ε. Σερρών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Βάσσου Δημητρίου».

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
4. Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης, σχετικά με την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών (Κατηγορία 5) στις διατάξεις του ν.4495/2017 (άρθρο 116), στο αρ. 2160 γεωτεμάχιο, εμβαδού 4003,96 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αθηνάς Ροδίτου, στη θέση “Μετόχι”, στην εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης περιοχή της Τ.Κ. Αθύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής.
5. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την τακτοποίηση με το Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας στο αγροτεμάχιο αρ. 413 αγροκτήματος Τ.Κ. Νέας Ποτίδαιας εντός της Ζώνης Β2 του αρχαιολογικού χώρου Νέας Ποτίδαιας.
6. Μελέτη σταθεροποίησης κατολισθαίνοντων φυσικών πρανών στη θέση ΒΡΑΧΟΣ του οικισμού της Αφύτου.
7. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού ονομαστικής ισχύος 500 KW στο αγροτεμάχιο αρ. 462B, αγροκτήματος Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Νέας Προποντίδας, ΠΕ Χαλκιδικής, εντός του αρχαιολογικού χώρου Νέας Ποτίδαιας και εκτός των ζωνών προστασίας Α και Β.
8. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου στο αγροτεμάχιο αρ. 606, αγροκτήματος Λακκώματος, Δήμου Νέας Προποντίδας, ΠΕ Χαλκιδικής, εντός του αρχαιολογικού χώρου «Προϊστορικός οικισμός Λακκώματος».

4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
9. Χώρος στάθμευσης οχημάτων του Δήμου Βέροιας στο υπ’ αριθμ. 176 αγροτεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής (1955) του αγροκτήματος Ασωμάτων, δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
10. Αποτελέσματα σωστικών ανασκαφών και ερευνών στη θέση ¨Καψούρα¨ της Τ.Κ. Κοπανού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αγωγός αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας – Β’ Φάση».
11. Αίτηση θεραπείας της υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΠΚΑΜ/708472/503148/ 7015/522 απόφασης της ΕΦΑ Ημαθίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,840 KW στα υπ’ αριθμ. 5247, 5249 α, 5246β, 5239, 5249, 5238, 5237, 5245 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Νάουσας, στην περιοχή «Τζουμέλα», Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας.
12. Άδεια εκσκαφής ή μη για ανέγερση αγροτικής αποθήκης 15 τ.μ. σε αγροτεμάχιο στη θέση «Γαλατσιάνος» της αγροτικής περιοχής Νάουσας.
13. Αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης της ΕΦΑ Ημαθίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο υπ΄ αριθμ. 84 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ράχης, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
14. Κατασκευή υπόστεγου στο υπ΄αριθμ. 383α (Ο.Τ. 48) οικόπεδο, φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνιάδου Σοφίας, στην δημοτική κοινότητα Κοπανού, Δήμου Νάουσας.

5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
15. Έγκριση ή μη τοποθέτησης μεταλλικής περίφραξης στο προστώο του οθωμανικού μνημείου Αλατζά Ιμαρέτ για την προστασία και ασφάλειά του.
16. Χορήγηση, ή μη, (α) άδειας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο», φερόμενης ιδιοκτησίας του Elias Kiriaztzopoulos – Polylos, που πρόκειται να λειτουργήσει σε ισόγειο κατάστημα της επί της οδού Κουντουρά 5-7, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, πλησίον και σε άμεση οπτική επαφή με το οθωμανικό μνημείο Μπεζεστένι και (β) άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.
17. Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 116, παρ. 9 του Ν. 4495/2017, σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου οικοδομής στην συμβολή των οδών Ολυμπίου Γεωργάκη αρ. 9 και Τριπόλεως, του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο άμεσο περιβάλλον των δυτικών τειχών, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αλίκης Σωτηροπούλου.
18. Διατήρηση η μη αρχαίων καταλοίπων και έγκριση ανέγερσης οικοδομής, στο οικόπεδο επί της οδού Δαγκλή αρ. 15, στην περιοχή Ομόνοια της Σταυρούπολης του Δήμου Π. Μελά.
19. Χορήγηση ή μη άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου για την επιχείρηση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Εγνατίας 123, των κ.κ. Πατέα Αλεξάνδρου και Κουτσοσταύρου Νικολάου.

6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
20. Αίτημα χορήγησης άδειας εκσκαφής σε αγροτεμάχιο εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Αλωνούδι» στην περιοχή των Βρασνών, του Δήμου Βόλβης.
21. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο στο οικόπεδο με στοιχεία Ε-Ζ-Γ-Δ-Ε, εμβαδού 554,71 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δ. Αντωνίου στη Δ.Κ. Λαγυνών, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης
22. Έγκριση ή μη της «Μελέτης αποκατάστασης του ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης Π. Ε. Θεσσαλονίκης».
23. Χορήγηση συναίνεσης, ή μη, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος περίπου 100 kW, στο υπ’ αριθμ. 258 αγροτεμάχιο Διανομής Κοινότητος Λακκιάς, Δημοτικής Ενότητος Βασιλικών, Δήμου Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
24. Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την ανέγερση εκθεσιακού χώρου στο αγροτεμάχιο με αρ. Κ.Π. 180, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χ. Γαλεάδη, εντός των ορίων του κηρυγμένου χώρου στο Δερβένι, Δ. Ωραιοκάστρου Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
25. Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών και έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ολοκλήρωση των όψεων ημιτελούς διώροφης κατοικίας και προσθήκης στέγης, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Πλουμιστής Μπονάτσου, στη θέση «Αριμπού» της Δ.Κ. Δρυμού, Δ.Ε. Μυγδονίας Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
26. Χορήγηση έγκρισης ή μη άδειας εκσκαφής στο αγροτεμάχιο με αρ. 985, Δ.Κ Νέου Ρυσίου, Δ.Ε Θέρμης, Π. Ε Θεσσαλονίκης .

7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας
27. Χορήγηση ή μη άδειας για τη λειτουργία σταθμού κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE A.E. με κωδική ονομασία «ΝΕΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ/Χ-1403056», που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Πηγή Αρτέμιδος», Τ.Κ Νέου Παντελεήμονος, Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας.
28. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή νέας πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 94.500 πτηνών πάχυνσης, της ΚΟΤΟΦΑΡΜ ΙΚΕ του κ. Αμβροσιάδη Ιωάννη, στο αγροτεμάχιο αρ. 50, της κτηματικής περιοχής Μακρυγιάλου, της Τ.Κ. Μακρυγιάλου, της Δ.Ε. Μεθώνης, του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Αγίασμα».
29. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης 117.000 πτηνών πάχυνσης της εταιρείας KAPAFARM IKE» στα αγροτεμάχια αρ. 167 και αρ. 168, της εκτός σχεδίου περιοχής ‘’θέση Δωδεκάρια Κίτρους’’ της Τ.Κ. Μακρυγιάλου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ.», εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη θέση “Αγίασμα” της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Μακρυγιάλου, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.
30. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με κλειστό χώρο στάθμευσης στο ισόγειο, κατοικία στον α΄ όροφο, στέγη, βόθρο και περιτοίχιση στο αγροτεμάχιο αριθμ. 708, φερόμενης ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου Γκίκα, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μακρυγιάλου, της Τ.Κ. Μακρυγιάλου, της Δ.Ε. Μεθώνης, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Αγίασμα» Μακρυγιάλου Πιερίας.
31. Χορήγηση ή μη άδειας καταλληλόλητας για την εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «LITOCHORO 2 (4372)» στη θέση «Σταυρός», Δ.Ε. Λιτοχώρου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας.
32. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εκσκαφής στο υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-….-Π-Ρ-Σ-Τ-Α αγροτεμάχιο, εμβαδού 12.700,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Άγιοι Ανάργυροι», κτηματικής περιφέρειας Πλαταμώνα, της Δ. Κ. Πλαταμώνα, της Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Θωμά Γουλάρα, με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου και κατασκευή περίφραξης.

8. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
33. Έγκριση ή μη: α) λειτουργίας υφιστάμενου σταθμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ, με συνεγκατάσταση κινητής τηλεφωνίας COSMOTE, με κωδική ονομασία «0230038 ΒΕΡΟΙΑ ΤΚ», για δύο (2) έτη, και β) αντικατάστασης του εν λόγω σταθμού, με νέο, εντός της διετίας, στο δώμα του κτιρίου επί των οδών Μητροπόλεως και Βικέλα, πλησίον του διατηρητέου, από το ΥΠΠΟΑ, κτηρίου του τέως «Ελληνικού Γυμνασίου» (νυν Δημαρχείο) στο Δήμο Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΟΤΕ.
34. Έγκριση ή μη οριστικής μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής, ΗΜ εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου) για την επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως «μνημείο», σχολικού συγκροτήματος κτηρίων (νυν 28ο – 29ο Νηπιαγωγεία, 41ο Δημοτικό Σχολείο, 2ο Γυμνάσιο – 2ο Ενιαίο Λύκειο, 2ο Εσπερινό Γυμνάσιο – 2ο Εσπερινό Λύκειο) επί της οδού Ικτίνου 5, στον «ιστορικό τόπο» της Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης.
35. Έγκριση ή μη οριστικής μελέτης (αρχιτεκτονικής, στατικής, ΗΜ εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου) για την επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως «μνημείο», κτηρίου του σχολικού συγκροτήματος «Βαρδαρίου» (νυν 35ο-39ο-40ο Νηπιαγωγεία, 55ο Δημοτικό Σχολείο, 4ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο) στη συμβολή των οδών Κρυστάλλη, Συγγρού και Αμβροσίου (Ο.Τ.32), στον «ιστορικό τόπο» της Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης.

………………………………………………………………………………………………………………….

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Κ.M.
Νικόλαος Πρίτσινας
Θεσσαλονίκη, 10-09-2021
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματεύς του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

Αγνή Καραδήμου
Αρχαιολόγος