Πρόσκληση – Δευτέρα 27-09-2021, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Δευτέρα 27-09-2021, ώρα 09:00

  

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ              

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ                    

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 482

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 266/27-09-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 27 η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 1. Επανυποβολή της εισήγησης της ΕΦ.Α.ΜΑΓ. για την έγκριση ή μη του αιτήματος ανέγερσης διώροφης κατοικίας με πισίνα (επί του κτιρίου) στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του κ. Frank Delmulle και της κ. Debora Godelleve Dooteman, που βρίσκεται στη θέση “Κατακαλού”, εκτός ορίων του οικισμού “Λουτράκι” Γλώσσας του Δήμου Σκοπέλου
 2. Έγκριση ή μη αιτήματος της κ. Στρατή Παναγιώτας για την χορήγηση άδειας κατασκευής νέας ισόγειας οικοδομής με υπόγειο, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της, στη θέση «Τούμπα», εντός ΖΟΕ 3α,εκτός σχεδίου οικισμού, στο Διμήνι, της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας
 3. Αίτηση κ. Δημητρίου Κολύμβα για χορήγηση ή μη αδείας έκδοσης οικοδομικής άδειας σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Χόρτου Δ.Ε. Αργαλαστής Δ. Νοτίου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΤΖ THESSALIA SOLAR POWER, η οποία εκπροσωπείται από την κα Παναγιώτα Μπακαλάκου,  για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 445,50 kwp στο αγροτεμάχιο με αριθμό 854, στη θέση “Καπνοτόπι”, της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΤΖ THESSALIA SOLAR POWER, η οποία εκπροσωπείται από την κα Παναγιώτα Μπακαλάκου, για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 445,50 kwp στο αγροτεμάχιο με αριθμό 856, στη θέση “Καπνοτόπι”, της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Γαβριέλας Φλαμουρίδου για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 499,79 kW, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της, στη θέση «Αναδασμός Κροκίου αρ. 360» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Ε. Κροκίου, του Δήμου Αλμυρού Π.Ε. Μαγνησίας
 7. Xορήγηση ή μη στoυς κκ. Γεώργιο Βήτο και Ευαγγελία Καραγιάννη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτων τοιχογραφικών διακόσμων έντεκα (11) μεταβυζαντινών ιερών ναών του Πηλίου Ν. Μαγνησίας
 8. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτου αρχαίου αντικειμένου που φυλάσσεται στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
 9. Αίτημα του κ. Στέφανου Δημουλά για χορήγηση άδειας κατοχής δύο (2) αρχαίων αγγείων

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Φαρσάλων για το έργο: Αξιοποίηση Χώρου Πολιτισμού Περιοχής Κατράνα στα Φάρσαλα

11.Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΙΚΕ» για την κατασκευή νέας βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών (ψυκτικοί θάλαμοι και διαλογητήριο / συσκευαστήριο),στη θέση «Τραγάνες» της Τ.Κ. Καστρίου της Δ.Ε. Λακέρειας του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.

12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κ. Ελένης Βαρνά για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 99,99 kW και οικίσκου στο αγροτεμάχιο αριθ. 50, εμβαδού 15.938,00 τ.μ., πλησίον του οικισμού Σκοπιά, της Τ.Κ. Κοκκινοπηλού, της Δ.Ε. Ολύμπου, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας

13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Μιχαήλ Νικολουζάκη για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,5 kWp στο αγροτεμάχιο αρ. 324, έκτασης 8.242,00τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ελισάβετ Λιόντου, στη θέση «Πρόχωμα» της Τ.Κ. Γιάννουλης, Δ.Ε. Γιάννουλης, Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας

14.Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Δημητρίου Καραβάνα για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,98 KW σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στη θέση «Άγιοι Απόστολοι» της ΤΚ Πυργετού Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας

15. Έγκριση ή μη της αίτησης της κ. Σουζάνας Σασών για την ανακαίνιση του καταστήματος ιδιοκτησίας της επί της οδού Φιλελλήνων 23 στη Λάρισα

16. Έγκριση ή μη του αιτήματος της ENERGY SOLUTION KMA O.E. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,95 KW, στη θέση «ΚΑΒΑΚΙΑ- ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ» οικισμού Ασπροχώματος στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας

17. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Καϊμακάμη Ζήση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,95 KW, στην Τ.Κ. Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας

18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Animus A.Ε για το έργο: Αναμόρφωση των όψεων των κτιρίων επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αλ Παπαναστασίου και του όμορου προς αυτό ακινήτου επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου για τη δημιουργία χώρων Ψηφιακής Πύλης Προγραμμάτων

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας “Φωτοβολταϊκά Πυρήνας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε” για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 19,98 MW στην θέση “Καλάμι” του Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

20. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «Φωτοβολταϊκά Πυρήνας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 8.004 MW στη θέση «Παλαιογαρδίκιον» της Τ.Κ. Πετροπόρου, Δ.Ε. Πελινναίων, Δ. Φαρκαδόνος, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

21. Έγκριση ή μη μελέτης για: «Προσθήκη εξώστη, ανακατασκευή στέγης, αντικατάσταση επιχρισμάτων και κουφωμάτων σε διώροφη λιθόκτιστη οικοδομή και κατασκευή ανεξάρτητου ξύλινου υπόστεγου σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ντούλη Ευαγγελίας» στην οδό Κ. Παλαμά 9, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

22. Έγκριση ή μη της αίτησης της κας Παναγιώτας Μπακαλάκου, που αφορά στην εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 445,50 kWpστο αγροτεμάχιο με αριθ. 1 στη θέση «Παλιάμπελα» της Τ.Κ. Πέτρινου του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας.

23. Έγκριση ή μη της αίτησης της κας Κουτζαμάνη Θεοδώρας για ανέγερση ισόγειας μονοκατοικίας με υπόγειο και νομιμοποίηση περίφραξης σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Μητρόπολης, Δ.Ε. Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

24. Έγκριση ή μη άδειας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 385,92 KW, της εταιρείας ΑΦΟΙ Β. ΜΠΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Παπούλα» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Παλιουρίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.

25. Χορήγηση ή μη άδειας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 119.999,95 Kwp, της εταιρείας Voltalia Greece A.E. στη θέση «Αλεπότρυπες» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Κέδρου, Δ.Ε. Μεναλαϊδας του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

26. Χορήγηση ή μη στον κ. Λεωνίδα Χατζηαγγελάκη, επίτιμο Δ/ντή Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ και στον κ. Κωνσταντίνο Βουζαξάκη, μόνιμο αρχαιολόγο, Προϊστάμενο του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού.

27. Χορήγηση ή μη στην κα Μπελογιάννη Παρασκευή, σπουδάστρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ηλεκτρονικών αντιγράφων των αρχιτεκτονικών σχεδίων του Βυζαντινού Κάστρου Φαναρίου.

28. Χορήγηση ή μη στην κα Βενιέρη Κωνσταντίνα, υποψήφια διδάκτορα Αρχαιολογίας, άδειας μελέτης και δημοσίευσης στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας της Καταλονίας (ICAC).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

29. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Επανάχρηση υπαρχόντων κτιρίων μετά από 1. Καθαίρεση τμήματος ισογείου και στέγης κτιρίου Κ1, φούρνου &wc 2. Ενίσχυση ισογείου κτιρίου Κ1 3. Αντικατάσταση στέγης Η.Χ. 4. Προσθήκη κατ’ έκταση και καθ’ ύψος κτιρίου Κ1 5. Νομιμοποίηση υπαρχόντων με νόμιμο περίγραμμα, και 6. Εσωτερική διαρρύθμιση αποθήκης Κ2.» σε ακίνητο εντός ορίων οικισμού Χόρτου, Δ.Ε. Αργαλαστής, Δ. Ν. Πηλίου, Π.Ε. ΜαγνησίαςΓ.

30. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Ανακαίνιση διώροφης κατοικίας και προσθήκη κατ’ έκταση, μπάρμπεκιου και πισίνας» σε ακίνητο που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Νηλείας, Δ. Ν. Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

31. Έγκριση ή μη της μελέτης πρότυπων στεγάστρων για την χερσαία ζώνη λιμένος του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, επί της παραλιακής οδού, Χώρας Σκοπέλου.

32. Έγκριση ή μη της μελέτης για το νέο έργο: «Εξοχική κατοικία», σε οικόπεδο εντός ορίων οικισμού Καλών Νερών, Δ. Ε. Μηλεών, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας

33. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νέα διώροφη οικοδομή», στη θέση εντός ορίων του οικισμού Κόττες, της Δ.Ε. Τρικερίου, του Δ. Νοτίου Πηλίου, της ΠΕ Μαγνησίας.

34. Έγκριση ή μη κατασκευής γενικής κοιτόστρωσης από σκυρόδεμα στην κοίτη του χειμάρρου Ξηριά, στη θέση όπου βρίσκεται η μονότοξη γέφυρα στην περιοχή «Λουζίνικο», πλησίον οικισμού Φυτόκου, Δ. Βόλου,  Π.Ε. Μαγνησίας

35. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Προσθήκη κατ’ έκταση και καθ’ ύψος σε νομίμως υφιστάμενη ισόγεια κατοικία και νομιμοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων αυτής» σε ακίνητο στα Κάτω Λεχώνια, Δ.Ε. Αρτέμιδας, Δ. Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.

 

Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                           Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    1. Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Κολομπότσιος Γεώργιος

Αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Ματσούκα Δήμητρα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Αυγουροπούλου Σοφία

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Αδρύμη Βασιλική

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Παλιούρας Δημήτριος

Επίτιμος Διευθυντής

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαραριώτου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος Λάρισας

Κολλάτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών