Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση Παρασκευή 24/9/2021

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ηπείρου, που  θα  γίνει την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Διάλυση ή μη οικοδομικών καταλοίπων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ελ. Μπαϊκούση στο Κάστρο Ιωαννίνων. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

 1. Έγκριση ή μη του έργου «Ανακαίνιση – Συντήρηση διατηρητέου κτηρίου Μικροσπηλιάς Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» στην Π.Ε. Άρτας. (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ)

 

 1. Έγκριση ή μη του έργου Αντιπλημμυρικής προστασίας πλησίον του κυρηγμένου αγροτικού συγκροτήματος στην Κρυσταλλοπηγή Θεσπρωτίας (ΦΕΚ847/Β/24-9-1997) στα πλαίσια του έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο ‘Αποκατάσταση Υποδομών λόγω διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα – Αντιπημμυρική Προστασία στους οικισμούς α)Κυρά Παναγιά, β) Καρυωτίου, γ) Κρυσταλλοπηγή». (ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ)

 

 1. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,95 kW στο αγροτεμάχιο 532, Αναδασμού Ριζοβουνίου 1995, φερόμενης ιδιοκτησίας Θωμά Κιτσαντά, Τ.Κ. Ριζοβουνίου, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας» . (ΕΦΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

 

 1. Γνωμοδότηση για τη «Μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογραφιών του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Δήμου Μετσόβου, Π.Ε Ιωαννίνων». (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

 1. Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 0,2997MWp, (299,7KW) σε αγροτεμάχιο έκτασης 4.000τμ. (αγρ.310, διανομής αγροκτήματος «Λαγάτορα») στη θέση «Λικέρι» κτηματικής περιφέρειας ΤΚ Μυροδάφνης ΔΕ Αγ.Δημητρίου, Δήμου Δωδώνης ΠΕ Ιωαννίνων. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

 1. Έγκριση ή μη για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών σε κτήριο κατοικίας στην οδό Αλεξίου Νούτσου 6 εντός του Κάστρου Ιωαννίνων, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Παππά. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

 1. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 15,0 ΜW στη θέση «Πεστά» της Δ.Ε. Αγ. Δημητρίου Δήμου Δωδώνης Π. Ε. Ιωαννίνων. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

 1. Έγκριση ή μη τεχνικής έκθεσης που αφορά στο έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μουκοβίνας. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

 1. Έγκριση ή μη εργασιών αποκατάστασης καθολικού Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Μετσόβου. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

 1. Έγκριση ή μη μελέτης Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λευκοθέας. (ΕΦΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)