Υπουργείο Πολιτισμού

Συνεδρίαση 16/11.10.2021

Αθήνα, 06.10.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 16).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Με εντολή της Προέδρου

Η Γραμματέας του Συμβουλίου

κ.α.α.

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16/11.10.2021

1. Διόρθωση γνωμοδότησης του θέματος «Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας επί της οδού Πάροδος Ναυαρίνου 7 στην περιοχή Ψαριανά στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερομένης ιδιοκτησίας Ευγένιου Τραπεζόντα», Συνεδρίαση 13/21.07.2021, θέμα 6ο (568634/19.03.2021)

2. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση ισογείων κτηρίων κατοικιών με υπόγειο», σε οικόπεδο εκτός σχεδίου του οικισμού Καρτεράδος της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Χρήστου Κασβίκη (637185/16.04.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

3. Επανεξέταση του αιτήματος της ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για έγκριση υπαγωγής στο αρ. 116 του ν. 4495/20217 υλοποιημένων εργασιών επί ακινήτου στη θέση «Μάρμαρα» στον Αρχίλοχο Νήσου Πάρου. (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΤΣΜΝΑ/181006/123558/252/21.04.2020)

4. Επανεξέταση του θέματος «Έγκριση ή μη ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών εντός φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ ΚΟΥΡΕΛΗ με ΚΑΕΚ 290821727018 στη θέση «Άγιος Φανούριος» νήσου Μήλου» (727696/31.05.2021)

5. Έγκριση ή μη της μελέτης «Αναθεώρηση και Αποπεράτωση της υπ’ αρ. 201/1990 οικοδομικής αδείας με αλλαγή αρχιτεκτονικής μελέτης-αύξηση όγκου-προσθήκη νέου διώροφου τμήματος με υπόγειο, κολυμβητικής δεξαμενής» σε υφιστάμενο ημιτελές κτίσμα στον οικισμό του Βόθωνα, της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «VOTHON IKE» (60741/12.05.2021) [ΥΝΜΤΕΑΣΕΚ]

6. Αναπομπή του αιτήματος περί της χορήγησης άδειας κατοχής ή καταβολής αμοιβής στον Εμ. Ζευγώλη για το οικόσημο του Πύργου Σωμμαρίπα στη θέση Κανακάρι στο Κάτω Σαγκρί της νήσου Νάξου σε εφαρμογή της αρ. 2143/2020 Απόφασης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/ΤΕΙΑΣΑ/422607/302930/3622/ 1453/31.08.18 Απόφαση (271307/27.07.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

7. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή υφιστάμενου υπόσκαφου χώρου και προσθήκη δωματίων, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ελευθέριου Καφούρου και Σπυριδούλας Μελιχούρτη, σε οικόπεδο που βρίσκεται στο Ημεροβίγλι της νήσου Θήρας (405020/ 543/ 21.10.2019) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα ισόγεια κατοικία με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή», σε αδόμητο οικόπεδο στον οικισμό Ημεροβίγλι της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Δαρμάνη (376235/05.05.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

9. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Ψαρρά για προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη λιθόκτιστη κατοικία εντός οικισμού Φιλωτίου νήσου Νάξου (729544/20.05.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση ή μη της μελέτης .Ανέγερση νέου ισογείου κτίσματος., σε οικόπεδο εκτός σχεδίου του οικισμού Καρτεράδος της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Νικόλαου Νάκκα (671836/25.05.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

11. α) Έγκριση ή μη της υπαγωγής στις διατάξεις του αρ. 116 του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε υφιστάμενο κτήριο (Ε=9,52m2) και β) Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης δύο ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγειο και σοφίτα και κατασκευή υπόγειας δεξαμενής νερού, σε γεωτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση Βλυχάδα – Λαγκάδια, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Μεγαλοχωρίου, της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ι. Παπαφίγγου & Γ. Βαλέντζα (621858/25.05.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

12. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγεια κατοικία με υπόγεια δεξαμενή νερού σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Χρυσούλας Γιαννακοπούλου στη θέση Οτζιά Ν. Κέας (138583/31.05.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. α) Έγκριση ή μη της υπαγωγής στις διατάξεις του αρ. 116 του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας-Χριστίνας Στέφα, Άννας Στέφα & Ασημίνας Στέφα στη θέση .Άγιος Σώστης. Οτζιά Κέας και β) Έγκριση ή μη εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης κατοικιών στο ως άνω ακίνητο (735850/31.05.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο (2) ισόγειων κατοικιών με υπόγεια δεξαμενή σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ανδρέα Γκοργκόλη & ΚΛΕΙΣΙΩΤΗΣ Α.Ε. στη θέση .Άγιος Γεώργιος. Οτζιά Κέας (138586/02.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο (2) ισόγειων κατοικιών με υπόγειες δεξαμενές και κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ανδρέα Γκοργκόλη (εκ μέρους της ΖΟΥΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ) στη θέση .Άγιος Γεώργιος. Οτζιά Κέας (227773/02.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο (2) ισόγειων κατοικιών με υπόγειες δεξαμενές και κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας ΖΟΥΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ Β) στη θέση .Βολλάδα – Άγιος Γεώργιος. Οτζιά Κέας. (210916/02.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

17. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης τριών (3) κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή και υπόγειες δεξαμενές σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας ΒΟΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ στη θέση Οτζιά Κέας (48911/11.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

18. Έγκριση ή μη αιτήματος της Sabrine LABASQUE για προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενη οικία εντός ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας της στη θέση .Τρυπητή. νήσου Μήλου (148216/13.08.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

19. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του αρ. 116 του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών αυθαίρετης προσθήκης ορόφου λόγω ανάκλησης Οικοδομικής Άδειας, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας των Μεσσηνέζη Κυριακής & Γούσιου Ιωάννη στην περιοχή .Αλευκάντρα., Χώρας Μυκόνου (441377/22.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

20. Έγκριση ή μη αιτήματος αγιογράφησης του Ι.Ν. Παναγίας της Κό(γ)χης στον Αρτεμώνα Σίφνου (186763/17.6.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία 

21. Έγκριση ή μη αιτήματος διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και επανέναρξης εργασιών για την αποπεράτωση ανέγερσης νέου κτιρίου κατοικίας με μερικώς επιχωματωμένο ισόγειο και α΄ όροφο συνολικής κάλυψης 80,81 τμ. και δόμησης 126,58 τμ. σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Κωνσταντινίδη εμβαδού 4.171,59 τμ. στη θέση Μπατί στο Γαλανάδο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (30521/19.07.2021) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

22. Έγκριση ή μη αιτήματος κατεδάφισης υφιστάμενων κτισμάτων και ανέγερσης τριών νέων κατοικιών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Λεμονή, στη θέση Τρούλος στη Χώρα Αμοργού (574203/06.07.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

23. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου και Ανάργυρου Κουκά στη περιοχή Άνω Διακόφτης-Κόρφος ν. Μυκόνου (363245/08.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

24. “Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης οικοδομής σε φερόμενη ιδιοκτησία Ξυνοπούλου Ευδοκίας, Αχιλλέα και Ευαγγελίας, εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (301517/15.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

25. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιλτιάδη Ντενεδιώτη για εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας για αντικατάσταση στέγης, επισκευές επιχρισμάτων με χρήση ικριωμάτων και αλλαγή ισογείου από κατάστημα σε κατοικία στη θέση “Ιουλίδα” Κέας (333912/27.08.2021) [EΦAKYK] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

26. Έγκριση ή μη συμπληρωματικής μελέτης για την επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση του Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης Κάμπου Τήνου (218862/23.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

27. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα Υ.E. και διαμόρφωση αυλείου χώρου, σε κτήρια στη θέση Φάμπρικα της Χώρας Μυκόνου, φερόμενης ιδιοκτησίας Σκιαδά Παναγιώτη και μίσθωσης από την εταιρεία .ΦΛΩΡΙΟΣ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ Α.Ε.. (263840/09.07.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

28. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας .ΓΙΩΜΑ Α.Ε.. για ανέγερση συγκροτήματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γραφείων με πισίνα και υπόγειο χώρο στάθμευσης σε ακίνητα φερ. ιδιοκτησίας της, εντός οικισμού Καμαρίου Επισκοπής Γωνιάς Θήρας (684390/04.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

29. Έγκριση ή μη της μελέτης .Διαρρύθμιση και μετασκευή παλαιάς διώροφης κατοικίας εμποδιζόμενου ατόμου., επί της οδού Ζαμάνου στη θέση .Βορεινά. της Χώρας Ιητών της νήσου Ίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Κώνστα (714685/27.09.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

30. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την αποπεράτωση διώροφου κτηρίου με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας, Εμμανουέλας Πλατή & Γεωργίου Βαλσαμή, που βρίσκεται σε οικόπεδο (δυτικό), στην επαρχιακή οδό Φηρών-Οίας, εντός του οικισμού της Οίας, του Δήμου Θήρας (300668/04.08.2021) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

31. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την αποπεράτωση διώροφου κτηρίου με υπόγειο, φερόμενης ιδιοκτησίας, Εμμανουέλας Πλατή & Βασίλειου Βαλσαμή, που βρίσκεται σε οικόπεδο (ανατολικό), στην επαρχιακή οδό Φηρών-Οίας, εντός του οικισμού της Οίας, του Δήμου Θήρας (300657/04.08.2021) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία