Πρόσκληση- Συνεδρίαση ΤΣΜΘ (Αρ. Πράξης 267) Δευτέρα 18-10-2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση- Συνεδρίαση ΤΣΜΘ (Αρ. Πράξης 267) Δευτέρα 18-10-2021

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 18 η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για το έργο: «Mελέτη πρότυπων στεγάστρων για την χερσαία ζώνη λιμένος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, επί της παραλιακής οδού, Χώρας Σκοπέλου».

 

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «Φωτοβολταϊκά Πυρήνας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 19,98 MW στην θέση «Καλάμι» του Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «Φωτοβολταϊκά Πυρήνας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 8.004 MW στη θέση «Παλαιογαρδίκιον» της Τ.Κ. Πετροπόρου, Δ.Ε. Πελινναίων, Δ. Φαρκαδόνος, Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»  για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 37, (Κιλελέρ 25.1, αγρόκτημα Χαρά, αναδασμός έτους 1963) εμβαδού 7.791,52τ.μ. στην Τ.Κ. Χαράς,, Δ.Ε. Νίκαιας, του  Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»  για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 35α και 35β , (Κιλελέρ 25.3, αγρόκτημα Χαρά, αναδασμός έτους 1963) εμβαδού 53.731,00 και 2.680,00τ.μ. αντίστοιχα,  στην Τ.Κ. Χαράς,, Δ.Ε. Νίκαιας, του  Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Αθανάσιου Τσολάκου του Σταύρου, «Δημητριακά Καρδίτσας ΙΚΕ», για ανέγερση βιομηχανικού κτηρίου και σιλό στο αρ. 285 αγροτεμάχιο (αναδ. Σοφάδων 1974) στην Δ.Κ. Σοφάδων, Δ.Ε. Σοφάδων του Δ. Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας.

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Ζησέκα Ιωάννη, Τ.Ε. Συντηρητή, για άδεια παραχώρησης φωτογραφιών, αρχιτεκτονικών σχεδίων, μελετών και δημοσιεύσεων για τον Ι.Ν. Γενέσιου της Θεοτόκου στην Τ.Κ. Συκεώνα του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας από το αρχείο της ΕΦΑ Καρδίτσας στα πλαίσια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8.Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μπαρτσώκα Αγαθής  για άδεια μελέτης και δημοσίευσης των λιθοτεχνιών αδρού λειασμένου και αποκρουσμένου λίθου από την Τζάνη Μαγούλα.

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δρ. Σοφίας Κραβαρίτου για άδεια μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης αδημοσίευτων λίθινων ενεπίγραφων στηλών με λατρευτικό περιεχόμενο που φυλάσσονται στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου.

 

 

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                          Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.