Η/Δ 18/15.11.2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η/Δ 18/15.11.2021

Αθήνα, 09.11.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του ν. 3028/2002 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 18).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

 

Με εντολή της Προέδρου
Η Γραμματέας του Συμβουλίου
κ.α.α.
Μαρία Γερανίου
Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18/15.11.2021

1. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού με την επωνυμία «ΣΚΟΥΝΑ» σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Σ. ΑΡΜΑΚΟΛΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην Πλατεία Παντάνασσας, εντός του ιστορικού κέντρου Πόλεως Τήνου» (249953/03.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση έξι ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΕΒΟΝ ΠΑΠΑΖΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., εντός του οικισμού του Ακρωτηρίου νήσου Θήρας (574626/05.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος της Δ/ντριας του ΒΧΜ Αικατερίνης Δελλαπόρτα για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης υλικού από το λιμάνι της Παροικιάς Πάρου (274531/03.03.2021) [ΕΕΑ]

4. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ιωάννας Κραουνάκη για εκ νέου χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης υλικού από το λιμάνι της Παροικιάς Πάρου (385141/24.03.2021) [ΕΕΑ]

5. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευγενίας Κρεμέζη στη θέση “Τσιγγούρι” Χώρας Σερίφου (467702/03.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6.Έγκριση ή μη αιτήματος του Παύλου Τυρεκίδη για χορήγηση έγκρισης προσθήκης ορόφου σε παλαιά ισόγεια κατοικία που χωροθετείται στον Μπούργκο Χώρας Νάξου (54930 /22.02.2021) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιλτιάδη Ντενεδιώτη για εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας για αντικατάσταση στέγης, επισκευές επιχρισμάτων με χρήση ικριωμάτων και αλλαγή ισογείου από κατάστημα σε κατοικία στη θέση “Ιουλίδα” Κέας (333912/27.08.2021) [EΦAKYK] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη συμπληρωματικής μελέτης για την επισκευή, αποκατάσταση και συντήρηση του Ι.Ν. Αγ. Αικατερίνης Κάμπου Τήνου (218862/23.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη της μελέτης «Διαρρύθμιση και μετασκευή παλαιάς διώροφης κατοικίας εμποδιζόμενου ατόμου», επί της οδού Ζαμάνου στη θέση «Βορεινά» της Χώρας Ιητών της νήσου Ίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Κώνστα (714685/27.09.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Αμοργού για τη διάνοιξη οδού στην περιοχή «Ασφονδηλίτης-Χάλαρα», νήσου Αμοργού (482734/08.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη τροποποιημένης, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αρ. πρωτ. 9774/27.07.2020 Απόφασης της ΕΦΑΚΥΚ, αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης συγκροτήματος πέντε αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Γιαννακού στην περιοχή Βορεινά-Κάτω Λάκκος στη Χώρα Αμοργού (168810/30.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας με τρεις αποθήκες, στο περιβάλλον του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Ομπλουζή, από τον ενδιαφερόμενο Αντώνιο Γκίκα (69781/27.05.2021) [YNMTEAAΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας στο περιβάλλον του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Ομπλουζή, από τον ενδιαφερόμενο Αντώνιο Γκίκα (69829/27.05.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αν. Λεβέντη για εργασίες επισκευής και ενίσχυσης στατικού φορέα και τροποποίηση ανοιγμάτων μονώροφης κατοικίας στην θέση Αγ. Κυριακή Αντιπάρου (459495/28.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη αιτήματος ανακαίνισης και προσθηκών κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε δύο υφιστάμενα κτίρια φερόμενης ιδιοκτησίας F. & P. Consulting Services στη θέση «Άγιος Ανδρέας» Ιουλίδας Κέας (122282/07.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

16.Έγκριση ή μη του Ευάγγελου Πάσσαρη για αποκατάσταση υφιστάμενων κτισμάτων, προσθήκη κατ’ επέκταση και νομιμοποίηση δεξαμενής σε ακίνητο ιδιοκτησίας του στη θέση “Αρκεσίνη” Δήμου Αμοργού (163811/08.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών σε διώροφη κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Γεώργιου Γιαννακού στη Χώρα Αμοργού (416407/08.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη αιτήματος για ανέγερση δύο νέων διώροφων κτηρίων κατοικιών με υπόγειο σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυριδούλας Βαμβακιάς Δρόσου, στη θέση «Βουνάρα» Ο.Τ. 16 στην περιοχή της Περίσσας Θήρας (413903/08.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη αιτήματος για τη λειτουργία καταστήματος τυποποιημένων ποτών και τροφίμων σε ισόγειο διώροφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Καθολικών Τήνου, εκμισθωμένο από την Παναγιώτα Σκούταρη, στην πλατεία Μαλαματένιας εντός του ιστορικού κέντρου Χώρας Τήνου (68019/08.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο κτιρίων νέων κατοικιών σε τρεις στάθμες σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κλαύδιου Λωράν στο Άνω Πετάλι Αρτεμώνα Σίφνου (186856/08.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

21. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Σίφνου για τη διαμόρφωση χώρου στη θέση «Πουλάτη» Αρτεμώνα Σίφνου (716539/09.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

22. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών σε κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Ευάγγελου Αραμπατζή και Μαρίας Βολίκα στον οικισμό Χώρα, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου (55370/11.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

23. Έγκριση ή μη αιτήματος για ανέγερση δύο νέων διώροφων κτηρίων κατοικιών με υπόγειο με χρήση μη κύριου τουριστικού καταλύματος σε ακίνητο επιφανείας 545.50τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Χρήστου Παπουτσή, στο Ο.Τ. 3 στην εντός σχεδίου περιοχή της Περίσσας Θήρας (141041/11.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

24. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών σε κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Σωτρίνη στον «Κάμπο» Χωριού Κιμώλου (590361/11.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

25. Έγκριση ή μη αιτήματος για αλλαγή χρήσης υπαρχόντων κτιρίων σε ξενοδοχείο, κατεδάφιση τμημάτων υφιστάμενων κτηρίων και ανέγερση νέων κτηρίων χρήσεως ξενοδοχείου τύπου επιπλ. διαμερισμάτων 3* καθώς και κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών και αλλαγή μηχανικών στη φερόμενη ιδιοκτησία Ευαγγελίας Μαργαρίτη, εμβαδού 4.197,36 τ.μ., εντός της Ζώνης Β΄, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (251827/12.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

26. Έγκριση ή μη αιτήματος της μελέτης για ανέγερση «μονάδας ανεξάρτητων υπόσκαφων τουριστικών διαμερισμάτων», σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας KOLONA EXPERIENCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στη θέση «Καλοφωλιά» Δήμου Κύθνου (205116/15.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

27. Έγκριση ή μη αιτήματος ανακατασκευής και αποκατάστασης υπάρχουσας ισόγειας κατοικίας με υπόσκαφα και προσθήκη ορόφου σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Ανδρέου, εντός οικισμού Πύργου νήσου Θήρας (57075/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

28. Έγκριση ή μη αιτήματος για επισκευές και προσθήκη σε οικία φερόμενης ιδιοκτησίας Julia Joyce, εντός αγροτεμαχίου εμβαδού 1571,37 τ.μ. εντός οικισμού Παλαιόπολης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης Άνδρου, κατόπιν τακτοποίησης του υφιστάμενου κτηρίου (91008/06.07.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

29. Έγκριση ή μη κατασκευής 4 κολυμβητικών δεξαμενών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Λίντα Αούν και Τζοσέφ Αμπί Σαχίν εμβαδού 9.066,55 τμ. με έξι διώροφες με υπόγειο κατοικίες συνολικής κάλυψης 274,32 τμ. και δόμησης 288,29 τμ. στη θέση «Άγ. Ακεψιμάς – Αγ. Παρασκευή» Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (614141/30.08.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

30. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Πάρου για την προμήθεια προκατασκευασμένου συγκροτήματος σχολικών αιθουσών για το Γυμνάσιο Πάρου στον οικισμό της Παροικιάς (328092/07.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

31. Έγκριση ή μη αιτήματος της Σοφίας Ζουμπάκη για δημοσίευση της επιγραφής με αρ. ευρ. Α429 του Αρχαιολογικού Μουσείου Μήλου (431327/15.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

32. Έγκριση ή μη αιτήματος για την προσθήκη κατ΄επέκταση σε υφιστάμενες κατοικίες, με αλλαγή χρήσης από κατοικίες σε ξενοδοχείο και διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Διονυσίου Μπούτση, στην εντός οικισμού περιοχή Καμαρίου Επισκοπής Γωνιάς Θήρας (562155/16.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

33. Έγκριση ή μη ανέγερσης συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων σε φερόμενη ιδιοκτησία Σωτήριου Κατσιώτη, εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (248625/21.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

34. Επανεξέταση αιτήματος σχετικά με την ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών σε υπό ανέγερση διώροφη οικοδομή κτηρίου γραφείων και καταστημάτων συνολικής κάλυψης 126,98 τ.μ. και δόμησης 189,28 τμ. σε οικόπεδο εμβαδού 191,65 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Καπίρη πλησίον του Κάστρου, των προστατευόμενων μνημείων Ι. Μονής Αγίας Κυριακής και Ι. Ναού Αγίου Μηνά και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Χώρας της νήσου Νάξου (375433/14.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

35. Έγκριση ή μη αιτήματος των Αινεία Οικονόμου και Φλώρας-Μαρίας Μπουγατιώτη, για τη φωτογράφιση, σχεδιαστική απεικόνιση και μελέτη ναών και οικιών στο Κάστρο Σίφνου (420827/01.11.20210) [ΕΦΑΚΥΚ]

36. Έγκριση ή μη εργασιών συντήρησης και επισκευής της λιμενικής εγκατάστασης του Απόλλωνα Νάξου, στο πλαίσιο του αρ. 86 του ν. 4504/2017 (303225/08.11.2021) [ΕΕΑ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία