Πρόσκληση – Τρίτη 16-11-2021, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Τρίτη 16-11-2021, ώρα 09:00

  

    

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 12 Νοεμβρίου 2021

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 532

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 268/16-11-2021, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α΄ 153).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  2. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ / ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ / ΤΔΜΠ / 495491 / 44225 / 36396 / 34547 /13190 / 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 631666/62070 / 45240 /42475 / 16213/11-11-2020 Υ.Α.

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 16 η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

1. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Βενετίδη Πασχάλη του Στυλιανού για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,66 KWp στο αγροτεμάχιο με αρ. 638 (αναδ. Μασχολούρι 1967) της Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

2. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Παπαγιάννη Κωνσταντίνου του Δημητρίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,66 KWp στο αγροτεμάχιο με αρ. 584 (αναδ. Μασχολούρι 1967) της Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

3. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Τζιώλα Κωνσταντίνου του Νικολάου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,66 KWp στο αγροτεμάχιο με αρ. 679 (αναδ. Μασχολούρι 1967) της Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

4. Έγκριση ή μη της αίτησης της κας Τσιαντή Αλεξάνδρας του Ηλία για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,66 KWp στο αγροτεμάχιο με αρ. 643 (αναδ. Μασχολούρι 1967) της Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

5. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Κούρου Γεώργιου του Αθανασίου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,66 KWp στο αγροτεμάχιο με αρ. 637 (αναδ. Μασχολούρι 1967) της Τ.Κ. Μασχολουρίου, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

6. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Γκαντή Ευάγγελου του Ιωάννη για ανέγερση αγροτικής αποθήκης στο αρ. 645 αγροτεμάχιο (αναδ. Σοφάδων 1974) στην Δ.Κ. Σοφάδων, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

7. Χορήγηση ή μη άδειας για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ισχύος 385,92 KW της εταιρείας ΑΦΟΙ Β. ΜΠΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο αριθ. 405 αγροτεμάχιο, έκτασης 5.454,24 τ.μ. στη θέση «Παπούλα» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Παλιουρίου, Δ.Ε. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας

 

8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων σχετικά με την αποξήλωση του υφιστάμενου δαπέδου και την ανάδειξη του παλαιού στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλοχού Καρδίτσας

 

9. Έγκριση ή μη της αίτησης της κ. Παπουλάκου Βαϊας για την χορήγηση βεβαίωσης δυνατότητας κατασκευής πρόχειρου κτηνοτροφικού καταλύματος (βουστασίου) σε αγροτεμάχιο στη θέση «Μαυρόι» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Καταφυγίου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας

 

10. Χορήγηση ή μη στην κ. Καλογερίνη-Σαμούρη Δανάη άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης κεραμικής από την ανασκαφή στη θέση «Καλάθια» στην Τ.Κ. Φίλιας, Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων, Π.Ε. Καρδίτσας

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

11. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αργαλαστής και παρακείμενων οδών» στην Αργαλαστή του Δήμου Νοτίου Πηλίου

 

12. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο» σε ακίνητο εντός ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Κάτω Γατζέας, Δ. Ε. Μηλεών, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας

 

13. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Τριώροφη οικοδομή μικτής χρήσης (καταστήματα – κατοικίες) & υπόγειο» στην οδό Στέφανου Σαράφη 45, στα Τρίκαλα, Π.Ε. Τρικάλων

 

14. Έγκριση ή μη της μελέτης για το έργο: «Εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας», στη θέση εντός του σταθμού του Ο.Σ.Ε. Τρικάλων, του Δ. Τρικκαίων, της ΠΕ Τρικάλων

 

15. Έγκριση ή μη των έργων:

Α) «ρύθμιση με το Ν. 4495/17 σε Οριζόντια Ιδιοκτησία ισογείου με χρήση ενοικιαζόμενων δωματίων για υπέρβαση δόμησης και κάλυψης ισογείου, αυθαίρετης κατασκευής στεγάστρου και περίφραξης εισόδου» (Α/Α Δήλωσης 11566790) και

Β) «ρύθμιση με το Ν. 4495/17 σε Οριζόντια Ιδιοκτησία Α’ ορόφου με χρήση ενοικιαζόμενων δωματίων για υπέρβαση δόμησης και κάλυψης, αυθαίρετης κατασκευής στεγάστρων, νέα ανοίγματα και κατάργηση θέσεων στάθμευσης» (Α/Α Δήλωσης 11567072)

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

16. Έγκριση ή μη μελέτης για: «Ανέγερση τριώροφης οικοδομής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μπαλωμένου Κων/νου και Καρβούνη Ευαγγελίας, στην οδό Στέφανου Σαράφη 45, στην πόλη των Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

17. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής οδών και πεζοδρομίων στον Δήμο Σκιάθου, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

 

18. Αίτηση του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την έγκριση ή μη μελέτης με τίτλο «Πρόταση ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αργαλαστής και των παρακείμενων οδών»

 

19. Αίτημα για χορήγηση άδειας ανέγερσης νέας διώροφης κατοικίας με πισίνα σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Αρεούτσικος», εκτός ορίων του οικισμού του Χόρτου στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας

 

20. Αίτηση του κ. Ιωάννη Δ. Βαραλή για χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης των τοιχογραφιών στο ιερό βήμα του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Λαυρεντίου στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

21. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μόκα Ζωής διά της «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ» για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,98 kWp, σε αγροτεμάχιο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαχατζή Γεωργίου, έκτασης 10.000,00 τ.μ., στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Νεοχωρίου – Καστρίου του Δήμου Αγιάς Π.Ε. Λάρισας

 

22. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΡΗΝΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 9,9999 ΜW, στη θέση «ΚΟΡΔΕΣΙ» Κοινότητας Ροδιάς ΔΕ Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου Π.Ε. Λάρισας

 

23. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Βασίλειου Τσιούκα για χορήγηση άδειας τρισδιάστατης αποτύπωσης του Αρχοντικού Σβαρτς στα Αμπελάκια της Π.Ε. Λάρισας από τους φοιτητές Ν. Παναγιώτου και Ε. Εμμανουηλίδη

 

24. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Βασίλειου Τσιούκα για χορήγηση άδειας τρισδιάστατης αποτύπωσης του Τεκέ Χασάν Μπαμπά στα Τέμπη της Π.Ε. Λάρισας από τον φοιτητή Π. Τασιά

 

25. Έγκριση ή μη της αίτησης του κ. Κωνσταντίνου Πιστόλη για χορήγηση άδειας μελέτης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Γιαννωτών Ελασσόνας

 

Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

 

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                           Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    1. Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Κολομπότσιος Γεώργιος

Αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Ματσούκα Δήμητρα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Αυγουροπούλου Σοφία

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Αδρύμη Βασιλική

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Παλιούρας Δημήτριος

Επίτιμος Διευθυντής

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαραριώτου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος Λάρισας

Κολλάτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών