Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (30-11-2021)

9Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 30.11.2021