ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (30-11-2021) | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού