12η Συνεδρίαση ΤΣΜΔ 10-12-2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

12η Συνεδρίαση ΤΣΜΔ 10-12-2021

ΕΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY

Pόδος,  7 Δεκεμβρίου 2021

Aρ. Πρωτ.: 546

 

Γραμματεία

Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών

85131 POΔOΣ

Πληροφορίες: Γιαννούλα Κάτσου

Tηλέφωνο:     22413 65218

email:             tsdm@culture.gr

 

ΠPOΣ

 

ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ

 

Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου

 

 1. κ. Μαρία Ελευθερίου, πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
2.      κ. Μαρία Μιχαηλίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠE Aρχαιολόγων του YΠ.ΠO.Α, με βαθμό A’, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

3.      κ. Αγγελική Κατσιώτη, μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠE Aρχαιολόγων  του YΠ.ΠO.Α, με βαθμό A΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

4.      κ. Ελένη Φαρμακίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠE Aρχαιολόγων του  YΠ.ΠO.Α, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και  Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

5.      κ. Γεώργιο Καρυδάκη, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠE Μηχανικών με ειδικότητα Aρχιτέκτονα  του YΠ.ΠO.Α, με βαθμό Α’, Προϊστάμενο της ΥΝΜΤΕΔ.

6.      κ. Μανόλη Στεφανάκη, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

7.       κ. Στέφανο Δράκο, Αντιδήμαρχο Ρόδου.

8.      κ. Λίλα Μαραγκού, ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

9.      κ. Iωάννη Παπαχριστοδούλου, επίτιμο Διευθυντή Aρχαιοτήτων.

10.  κ. Σωτήρη Πατατούκο, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου TE Συντηρητών Έργων Tέχνης  του YΠ.ΠO.Α με βαθμό A’ Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης  της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

 

 

 

 

 

 

Προς τα αναπληρωματικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου

 

 

1.     κ. Αγγελική Γιαννικουρή, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.

2.     κ. Μελίνα Φιλήμονος-Τσοποτού, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.

3.     κ. Νικόλαο Ζαρίφη, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠE Μηχανικών με ειδικότητα Αρχιτέκτονα του YΠΠOΑ, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου.

 

 

 

 

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτεται.

Σας παρακαλούμε να συνδεθείτε διαδικτυακά με το πρόγραμμα zoom, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω του link που θα έχει αποσταλεί στο προσωπικό σας email.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

 

   H Πρόεδρος

 

Mαρία Eλευθερίου

 

  H Γραμματέας του Συμβουλίου

 

            Γιαννούλα Κάτσου

 

 

    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

υπ. αρ. 12/ 10- 12 -2021 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

 1. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριών ισόγειων οικοδομών με σοφίτα και κατασκευής ισάριθμων κολυμβητικών δεξαμενών στις ενοποιημένες ΚΜ 2352 και 2411 γαιών Αφάντου, εντός των ορίων του θεσμοθετημένου χώρου αρχαιολογικού ελέγχου Ερημοκάστρου-παραλίας Τραουνού Αφάντου.
 2. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 της εξ ολοκλήρου αυθαίρετης ημιτελούς οικοδομής ιδιοκτησίας της κ. Σεβαστής Γιώργου και συνέχισης των εργασιών ολοκλήρωσής της στην ΚΜ 1632 γαιών Αφάντου, εντός των ορίων του θεσμοθετημένου χώρου αρχαιολογικού ελέγχου Ερημοκάστρου-παραλίας Τραουνού-Αφάντου.
 3. Έγκριση ή μη ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας στις ΚΜ 3206 και 3207 γαιών Αφάντου (Τραπεζία) της Εταιρείας THE TRIO J.M.G. IKE εντός των ορίων του θεσμοθετημένου χώρου αρχαιολογικού ελέγχου Ερημοκάστρου-παραλίας Τραουνού-Αφάντου
 4. Έγκριση ή μη αιτήματος για την ένταξη στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 του τμήματος Α, του ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Τσέλιου με ΚΜ 74Ζ γαιών Λίνδου στη περιοχή Ψάρτος, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 5. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. κ. Σταμάτη και Τσαμπίκου Ντάκα ΚΜ 1030 και 1031 Γαιών Ασκληπειού, στο Κιοτάρι Ρόδου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 6. Έγκριση ή μη ανέγερσης δύο νέων διώροφων οικοδομών εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 219 Γαιών Κρεμαστής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Σπυρίδωνος, Σωτήρη, Ανέστη, Ευάγγελου, Δημητρίου και Ελένης Γιώτη, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 7. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Φραγκίσκης Μαρή στον αρχαιολογικό χώρο Πηγαδίων Καρπάθου.
 8. Έγκριση ή μη προσθήκης ορόφου και κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Διακονή στον αρχαιολογικό χώρο Πηγαδίων Καρπάθου.
 9. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Ν. Πρωτόπαππα στο Διαφάνι Καρπάθου.
 10. Αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/17 για το ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Φλάγκου Μιχ. στην οδό Δράμας πόλης Ρόδου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 11. Αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/17 για το ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Σωτ. Λυριστή στην οδό Έρνστ Μπέβιν 23 πόλης Ρόδου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 12. Έγκριση ή μη αιτήματος Χαρ. Τσιάρτα για ανάληψη ανασκαφικής δαπάνης σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της στην οδό Αγίου Ιωάννου 62-64, εντός κηρυγμένου χώρου πόλης Ρόδου.
 13. Έγκριση ή μη αιτήματος αναθεώρησης της υπ’ αριθ. 138/2003 οικοδομικής άδειας για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής πενταώροφης οικοδομής με πιλοτή, φερόμενης ιδιοκτησίας Καραγιάννη στην πάροδο της οδού Αμερικής, εντός του κηρυγμένου χώρου πόλης Ρόδου και αίτημα υπαγωγής αυθαιρέτου στο Ν. 4495/2017.
 14. Έγκριση ή μη ανέγερσης τριώροφης ξενοδοχειακής μονάδας με υπόγειο και πατάρι στα ακίνητα με στοιχεία ΚΜ ΙΙ-79 και ΙΙ80 οικοδομών Ρόδου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΣΚΟ ΑΕΔΑ, επί της οδού Ιωάννου Καζούλη στην περιοχή Νιοχώρι της Ρόδου, εντός του αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, με μερική διατήρηση κατά χώραν των αρχιτεκτονικών στοιχείων της αρχαίας πόλης σε επισκέψιμο χώρο στο υπόγειο και αποδόμηση των λοιπών αρχαίων στρωμάτων.
 15. Έγκριση ή μη εγκατάστασης θερμοκηπίου στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 700 γαιών Κρητηνίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Χατζάκη, εντός του αρχαιολογικού χώρου ευρύτερης περιοχής Λίρου – Καμίρου Σκάλας νήσου Ρόδου.
 16. Έγκριση ή μη ανάληψης από τον κ. Σάββα Σφυριαλλά της δαπάνης για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του στην ΚΜ 2456Α γαιών Αρχαγγέλου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 6 του Ν. 3028/ 2002.
 17. Έγκριση ή μη ανακατασκευής ισόγειας οικίας με κατ’ έκταση προσθήκη φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Κωνσταντίνου Πλατή, στην Ο.Μ. 574 Αρχαγγέλου, εντός οικισμού και εντός θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου.
 18. Έγκριση ή μη οικοδόμησης τεσσάρων νέων διώροφων κατοικιών στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Σεβαστής Ζανάκη-Διακίδου στη θέση Δεξαμενή στα Πηγάδια Καρπάθου, εκτός σχεδίου πόλεως και εντός θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου.
 19. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων της διώροφης κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Μαρίας Περετζή στη θέση Χωράφια, εντός οικισμού Καστελλορίζου και εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου.
 20. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης τεσσάρων νέων ισόγειων τουριστικών κατοικιών με πισίνα στο οικόπεδο με στοιχεία Κ.Μ. 305 Γαιών Ασφενδιού, νήσου Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας TAF VILLAS ΙΚΕ.
 21. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στην ιδιοκτησία Ι-1 τμήμα Β του ακινήτου ΚΜ 1917 γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χατζηδημήτρη επί της οδού Ευημέρου, Ο.Τ. 450, στο Κακό Πρινάρι της Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 22. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο ακίνητο ΚΜ 2138 Ε γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας Ρωσσέτου Γερασίμου, στην περιοχή Γιαπυλί της Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 23. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο ακίνητο ΚΜ 3254 οικοδομών πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας Αρτεμισίας Αμυγδαλιού, επί της οδού Φιλήμονος 9, στην περιοχή Καζέρμα της Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 24. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο ακίνητο ΚΜ 1229 οικοδομών πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας ERDA TERRA A.E., στο Ο.Τ. 48, επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Χάλκωνος, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 25. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο ακίνητο ΚΜ 1230 οικοδομών πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας ERDA TERRA A.E., στο Ο.Τ. 48, επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Χάλκωνος, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 26. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο ακίνητο ΚΜ 1231 Γ οικοδομών πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας ERDA TERRA A.E., στο Ο.Τ. 48, επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου, Θεσσαλού και Χάλκωνος, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 27. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο τμήμα 2 καθέτου ιδιοκτησίας 08 του Ο.Τ. 536 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Εμινέ Καραβιτζήρ, στο Πλατάνι της Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 28. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών σε αγροτική μονάδα εκτροφής βοοειδών επί του ακινήτου ΚΜ 2397 γαιών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μουσταφά Τοκμόγλου, στην περιοχή «Κοκκινόνερο», εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και πλησίον του μοναστηριού της Οσίας Μελούς.
 29. Επανεισαγωγή της υπόθεσης έγκρισης ή μη του έργου: «Κατασκευή Ενιαίου Δημοσίου Δικτύου Ηχητικής Εγκατάστασης στον Εμπορικό Ιστό Κω» (Α.Π. 17/2020) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 30. Έγκριση ή μη υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών στο ακίνητο ΚΜ 1262 Ε οικοδομών πόλεως Κω, φερόμενης ιδιοκτησίας Περουλή Καμπανή, επί της οδού Γρηγορίου Ε΄ 18, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σε γειτνίαση με τη ζώνη Α8 απολύτου αρχαιολογικής προστασίας.
 31. Έγκριση η μη άδειας ανέγερσης τριών τριώροφων οικοδομών  στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 2665, ΚΜ 2667 κα  2672  Οικοδομών πόλεως Κω, Ο.Τ. 90, φερομένης ιδιοκτησίας Χασάν Χατζά Μπεκηράκη, εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου πρώην Δήμου Κω.
 32. Έγκριση ή μη διάνοιξης οδών στη Λαγκάδα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη, Λαγκάδα, Πλατάνι) στην Δ.Ε. Κω (αρ. Μελ. 10/2017).
 33. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης σωστικής ανασκαφής νεκροταφείου ιστορικών χρόνων Αερολιμένα Αντιμάχειας Κω (1972), στον Eπίκουρο Kαθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νικόλαο Φ. Δημάκη.

 

   Β. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για την ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στο οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Μαρίας Κουρκούτη στην περιοχή Χώνη της Πόθιας Καλύμνου.
 2. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για την ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υδατοδεξαμενή φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας και Αντωνίου Ξυπολιτά στη νήσο Τέλενδο.
 3. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικίας με πισίνα, φερόμενης ιδιοκτησίας Βας. Γαβαλά στην περιοχή Ανάσταση της Πόθιας της νήσου Καλύμνου.
 4. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικίας με υδατοδεξαμενή, φερόμενης ιδιοκτησίας Παρασκευά Χαλικάκη, στην περιοχή Ανάσταση της Πόθιας της νήσου Καλύμνου.
 5. Έγκριση ή μη χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφής σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Λύκου στο Λευκό Καρπάθου.
 6. Επανεξέταση έγκρισης ή μη ανακατασκευής προϋφιστάμενου κτίσματος στην βόρεια πλευρά του Ι.Ν. των Αγ. Αναργύρων στην πόλη της Ρόδου.
 7. Υπαγωγή αυθαιρεσιών σε κτίριο στην περιοχή Πορταΐτισσα στη Χώρα Αστυπάλαιας στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 από τον κ. Ευστράτιο Κατσούρη.
 8. Υπαγωγή αυθαιρεσιών σε κτίριο στην περιοχή Καράι στη Χώρα Αστυπάλαιας στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 από τον κ. Δημήτριο Μωραΐτη.
 9. Υπαγωγή αυθαιρεσιών ισόγειας κατοικίας στη Χώρα Αστυπάλαιας στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 από τις κ. κ. Ειρήνη και Ευθυμία Οικονόμου.
 10. Υπαγωγή διώροφης κατοικίας στη Χώρα Αστυπάλαιας στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 και ένταξή της στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” από την κ. Ειρήνη Σταυλά.
 11. Ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος δύο κτιρίων με κολυμβητική δεξαμενή, με αποδόμηση αρχαίων, στην περιοχή Άγιος Βασίλειος στο Λιβάδι Αστυπάλαιας από τον κ. Χρήστο Καμπούρη.
 12. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 των αυθαίρετων επεκτάσεων και κατασκευών συνολικού εμβαδού 66.52 τ.μ., σε υφιστάμενη οικία προ του 1955, σε γήπεδο με στοιχεία ΚΜ 1149 Γαιών Πυλίου, στη θέση «Αμανιού», εντός ζώνης Β΄ του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιού Πυλίου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Geene Elisabeth Isaak.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 

 1. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής ενός (1) αμφορέα ενάλιας προέλευσης στον κ Εμμανουήλ Πιζάνια του Αντωνίου.
 2. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής έξι (6) αντικειμένων ενάλιας προέλευσης στην κ Μαρίνου Αγγελική-Νεκταρία του Αριστοκλή.
 3. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής πέντε (5) αγγείων ενάλιας προέλευσης στην κ Αναστασία Καλιδόνη του Γεωργίου.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 1. Παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη για την υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αντωνίου Υπαπαντής, στη θέση «Κουλουντρή» Σύμης (ΚΑΕΚ 100710150013).
 2. Παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 σε διαμέρισμα Γ’ ορόφου, στην οδό Στεφάνου Καζούλη 59, στην Αγ. Αναστασία στη Ρόδο, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαυρίκου Σταυρούλας.
 3. Έγκριση ή μη μελέτης «Κατασκευής Ανελκυστήρα», σε τριώροφη οικοδομή στην οδό Αγίας Αναστασίας 15 στην Αγ. Αναστασία στη Ρόδο, φερόμενης ιδιοκτησίας Κουρουβακάλη Ελευθερίας.
 4. Παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 σε λιθόκτιστη κατοικία στην οδό Εμμ. Δρακίδη 18 (Ο.Τ. 155) στη Μητρόπολη στη Ρόδο, φερόμενης ιδιοκτησίας Κλαδίτη Ηλία.