Η/Δ 20/15.12.2021 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η/Δ 20/15.12.2021

Αθήνα, 09.12.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ Α/220/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 14/ 3698/ 20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 20).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Με εντολή της Προέδρου
Η Γραμματέας του Συμβουλίου
κ.α.α.
Μαρία Γερανίου
Αρχαιολόγος

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20/15.12.2021

1. Αίτημα των Μαρίας-Φιλοθέης Δεσποτίδου και Ιωάννη Κρασσά για έγκριση ανέγερσης νέας ισογείου οικοδομής με υπόγειο συνολικής κάλυψης 234,996 τ.μ. και δόμησης 199,84 τ.μ. στη θέση «στης Γιαλλούς» Δ.Δ. Δαμαριώνα νήσου Νάξου (277871/06.12.20210 [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αντικατάστασης επικάλυψης δώματος και προσθήκη λουτρού και παταριού (στο εσωτερικό του κτίσματος), για λόγους υγιεινής και χρήσης, στο Μέγα Λειβάδι της νήσου Σερίφου, από τη φερόμενη ιδιοκτήτρια κα Αγγελική Καββαθά (513875/02.12.2021 και 51072/31.01.2020) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

3. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης ερειπίου και προσθήκης καθ΄ ύψος ορόφου σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ρουσσουνέλου Σταυρούλας και Παναγιωτακόπουλου Λάμπρου επί της οδού Ποσειδώνος στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα (Πέτασσος), Χώρας Μυκόνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (επανεξέταση προς διόρθωση στοιχείων φερομένου ιδιοκτήτη)

4. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγεια δεξαμενή νερού σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κ. Ράπτη, στον Οτζιά Κέας (372289/31.05.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

5. Έγκριση ή μη της μελέτης: α) ένταξη υλοποιημένων εργασιών στο ν. 4495/2017 (επέκταση επιφάνειας ισογείου, προσθήκη κύριων χώρων κάτω από ισόγειο, προσθήκη κτίσματος και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου), β) αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κατάστημα Υ.E. και γ) διαμόρφωση αυλείου χώρου σε κτήρια στη θέση Φάμπρικα της Χώρας Μυκόνου, φερόμενης ιδιοκτησίας Σκιαδά Παναγιώτη και μίσθωσης από την εταιρεία «ΦΛΩΡΙΟΣ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ Α.Ε.» (594926/08.12.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος για αλλαγή χρήσης υπαρχόντων κτιρίων σε ξενοδοχείο, κατεδάφιση τμημάτων υφιστάμενων κτηρίων και ανέγερση νέων κτηρίων χρήσεως ξενοδοχείου τύπου επιπλ. διαμερισμάτων 3* καθώς και κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών και αλλαγή μηχανικών στη φερόμενη ιδιοκτησία Ευαγγελίας Μαργαρίτη, εμβαδού 4.197,36 τ.μ., εντός της Ζώνης Β΄, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (251827/12.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος ανακατασκευής και αποκατάστασης υπάρχουσας ισόγειας κατοικίας με υπόσκαφα και προσθήκη ορόφου σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας Ανδρέου, εντός οικισμού Πύργου νήσου Θήρας (57075/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος για επισκευές και προσθήκη σε οικία φερόμενης ιδιοκτησίας Julia Joyce, εντός αγροτεμαχίου εμβαδού 1571,37 τ.μ. εντός οικισμού Παλαιόπολης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης Άνδρου, κατόπιν τακτοποίησης του υφιστάμενου κτηρίου (91008/06.07.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη κατασκευής 4 κολυμβητικών δεξαμενών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Λίντα Αούν και Τζοσέφ Αμπί Σαχίν εμβαδού 9.066,55 τμ. με έξι διώροφες με υπόγειο κατοικίες συνολικής κάλυψης 274,32 τμ. και δόμησης 288,29 τμ. στη θέση «Άγ. Ακεψιμάς – Αγ. Παρασκευή» Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (614141/30.08.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη αιτήματος σχετικά με την ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών σε υπό ανέγερση διώροφη οικοδομή κτηρίου γραφείων και καταστημάτων συνολικής κάλυψης 126,98 τ.μ. και δόμησης 189,28 τμ. σε οικόπεδο εμβαδού 191,65 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Καπίρη πλησίον του Κάστρου, των προστατευόμενων μνημείων Ι. Μονής Αγίας Κυριακής και Ι. Ναού Αγίου Μηνά και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Χώρας της νήσου Νάξου (375433/14.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. ‘Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την επισκευή υφιστάμενης κατοικίας με προσθήκη καθ΄ ύψος, σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός του οικισμού Έξω Γωνιά της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Γεώργα (391393/17.06.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε φερόμενη ιδιοκτησία Πέτρου Γαβαλά, εντός οικισμού Άγιου Γεώργιου Ηρακλειάς (263144/17.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη διάνοιξης αμαξιτής οδού (δουλείας διόδου) μέσα από το ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Ξυδούς (ΚΑΕΚ 290822802006/00) προς όφελος όμορου ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Μπρούτζου (ΚΑΕΚ 290822802022/0/0) στη θέση Παλιοχώρι (Μαυραμπάς) Μήλου (258405/21.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή υλοποιημένων εργασιών στις διατάξεις του ν.4495/2017 κατασκευών (ισόγεια κατοικίας και λοιπών κατασκευών βοηθητικής χρήσης), σε γήπεδο (αγροτεμάχιο) φερομένης ιδιοκτησίας Στυλιανού Κονδύλη, που ευρίσκεται εντός της Ζώνης Β, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης του Γύρουλα Σαγκρίου Νάξου (287089/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αλέξανδρου Φραντζέσκου για κατασκευή διωρόφου κτηρίου με υπόγειο συνολικής κάλυψης 174,05μ2, δόμησης 199,08μ2 με υπόγειο εμβαδού 127,52μ2 και κολυμβητική δεξαμενή εμβαδού 50,00μ2 εντός γηπέδου εμβαδού 5.510μ2 φερομένης ιδιοκτησίας του, εντός της Ζώνης Β΄, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (287088/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16. Διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για την υπαγωγή υλοποιημένων εργασιών στις διατάξεις του ν.4495/2017 σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μαργαρίτη στη θέση «Πύργος Πλάκας» εκτός οικισμού Βίβλου Νάξου και εντός της Ζώνης Α, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της περιοχής Κατζηλιέρηδες-Πλάκα στη Νάξο (287077/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
17. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μαριάννας Κάβουρα του Ευαγγέλου για ανέγερση ξενοδοχείου κλασικού τύπου δυναμικότητας 99 κλινών, με κολυμβητική δεξαμενή, σε γήπεδο (αγροτεμάχιο με την ονομασία «Κρυτόματη») φερομένης ιδιοκτησίας της, εμβαδού 7.000 τ.μ., εντός της Ζώνης Β΄, υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (287085/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

18. Έγκριση ή μη αιτήματος για ανέγερση ξενοδοχείου 3* (διώροφου κτηρίου με υπόγειο) με τρεις κολυμβητικές δεξαμενές επί οικοπέδου εμβαδού 1.001,96 τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας της ΝΑΧΙΑΝΖΟΕ ΜΟΝ ΙΚΕ (πρώην ιδιοκτησία κκ. Φρατζέσκου & Κοκκαλάκη) ονομαζομένου «Τσάφενα» ευρισκόμενου στη θέση «Στελίδα» εντός οικισμό Αγίου Προκοπίου και εντός Ζώνης Β΄ υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης της Στελίδας Νάξου (287084/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

19. Έγκριση ή μη μελέτης για αναθεώρηση της υπ. αρ. 35016/19 αδείας για αλλαγή ιδιοκτήτη, μικροτροποποιήσεις αρχιτεκτονικών, στατικών και περιβάλλοντος χώρου και επέκταση χρήσης υπόγειας δεξαμενής σε κολυμβητική, ιδιοκτησίας Στεφανίας Παπαδημητρίου & Φραγκίσκου Παλαιοκρασά στη θέση ” Τούρλος του Πάγκαλου” στον Οτζιά Κέας (40701/22.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
20. Έγκριση ή μη αιτήματος για κατασκευή πέργκολας σε δύο σημεία του περιβάλλοντος χώρου (νοτιοδυτικά επί της πρόσοψης και βορειοανατολικά στον αύλειο χώρο) και τακτοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Δροσιά» (εστιατόριο – σνακ – μπαρ – καφέ) φερομένης ιδιοκτησίας του Αντ. Μηλαίου, στους Μαίνητες, νήσου Άνδρου (64106/23.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

21. Έγκριση ή μη αιτήματος της Σοφίας Λυβιάκη για εκτέλεση εκσκαφικών εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας της στον Ασφοντηλίτη Αμοργού (286784/23.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

22. Έγκριση ή μη αιτήματος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Σοφίας Λυβιάκη στον Ασφοντηλίτη Αμοργού (163806/23.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

23. Έγκριση ή μη αιτήματος για εργασίες αποκατάστασης κτηρίου, αλλαγής χρήσης από κατοικία σε μονάδα ενοικιαζόμενων δωματίων με ΚΥΕ και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη Λιακόπουλου στην Κώμη Τήνου (597539/23.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

24. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής πισίνας τύπου compact διαστάσεων 4,00 x 12,00μ. σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας Σακελλαροπούλου εντός της Ζώνης Β της Στελίδας Νάξου (34335/23.06.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

25. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση κτηρίου δύο κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού του Βόθωνα, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Νίνου Αγιορίτη (429534/28.06.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

26. Έγκριση ή μη της μελέτης «Διασκευή υφιστάμενου ισογείου και προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση κατοικιών» σε ακίνητο φερόμενης συνιδιοκτησίας Ευάγγελου και Ειρήνης Άτζιου, εντός του οικισμού της Μεσσαριάς της νήσου Θήρας (55156/19.07.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

27. Έγκριση ή μη : α) Μελέτη προσαρμογής και υπαγωγή τμήματος αυθαιρέτων κατασκευών στο άρθρο 116 παρ.9 του Ν.4495/17, σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μονογιού Νικόλαου στην εκτός σχεδίου θέση «Χονδρός Γκρεμός» Μυκόνου και β) εγκατάσταση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) από την ετ. «ΑΔΗΛΟΝ ΟΕ» (490052/08.11.20210 [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

28. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την προσθήκη καθ’ ύψος δύο νέων κατοικιών, σε υφιστάμενα υπόσκαφα κτίσματα, σε οικόπεδο, που βρίσκεται στον οικισμό της Φοινικιάς του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας FINICANAVA E.E. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (235603/09.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

29. Έγκριση ή μη μελέτης υλοποιημένων εργασιών με πρόταση αναμόρφωσης προς έκδοση οικοδομικής άδειας και προσθήκης ορόφου σε κτήριο κατοικίας επί της οδού Ναυάρχου Αποστόλη 30-32 στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Βιολέτας-Ειρήνης Τσέλη και φερόμενης μίσθωσης από την εταιρεία “HIGH FIDELITY Ε.Π.Ε.” (192521/20.07.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

30. Έγκριση ή μη αιτήματος των ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΝΙΚ. & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΓ. για ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, δεξαμενή και ισόγειο κλειστό χώρο στάθμευσης στη θέση «Μαράθι», Δ.Δ. Κώστου, Δήμου Πάρου (297689/04.11.2021 και 453077/16.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ και ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

31. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης διώροφου κτηρίου με υπόγειο με τη χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εστιατόριο-σνακ μπαρ – καφέ μπαρ φερομένης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Brignone Company Limited» στην θέση «Λίμνη», Χώρα Μυκόνου (474496/08.10.2021 και 570346/03.12.2021) [ΕΦΑΚΥΚ και ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

32. Έγκριση ή μη μελέτης κατασκευής στεγάστρου εισόδου επί της πρόσοψης του Θεάτρου “Απόλλων” στην Πλατεία Βαρδάκα στην Ερμούπολη Σύρου (453133/26.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

33.’Εγκριση ή μη αιτήματος του αρχαιολόγου Δρ Νικόλαου Πετρόχειλου για τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης πενήντα τεσσάρων (54) αρχαίων αντικειμένων και ενός (1) αντιγράφου αρχαίου αντικειμένου που βρίσκονται στην κατοχή της Καϊρείου Βιβλιοθήκης στην Άνδρο (531327/06.12.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]