Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 95ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΜ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

95η  Συνεδρίαση  /  Τρίτη 21.12.2021  /  ώρα: 10.00 π.μ.

 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αιανή Κοζάνης

 

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση της Μελέτης Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Δραγασιάς, Δ. Βοϊου, Π.Ε. Κοζάνης και των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 2. Γνωμοδότηση για υπαγωγή αυθαίρετων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 στο ισόγειο υφιστάμενης οικοδομής, επί της οδού Γ. Παλαιολόγου 14, φερόμενης ιδιοκτησίας Γκιμουρτζίνα Αθανάσιου, εντός του Ιστορικού Τόπου Καστοριάς. (Συνεισήγηση / Εισηγητές: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας και ΕΦΑ Καστοριάς).
 3. Γνωμοδότηση για την εκτέλεση εργασιών στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).
 4. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,60 kw, στο υπ.΄αριθμ. 1274 αγροτεμάχιο, εμβαδού 13.822,50 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΝΕΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στην Τ.Κ. Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 5. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,60 kw, στο υπ.΄ αριθμ. 1406 αγροτεμάχιο, εμβαδού 6.076,35 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΝΕΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στην Τ.Κ. Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 6. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,60 kw, στο υπ.΄αριθμ. 1417 αγροτεμάχιο, εμβαδού 12.987,00 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΝΕΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στην Τ.Κ. Ακρινής, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 7. Χορήγηση άδειας εκσκαφής, στα υπ.΄αριθμ. 1605, 1607, 1668, 1669, 1670, αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 17.548,00 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας ΜΑΚ ENERGY ΙΚΕ, στην Τ.Κ. Καπνοχωρίου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, για την ανέγερση μονάδας βιοαερίου από αγροτικές πρώτες ύλες. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 8. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος, σε έκταση συνολικού εμβαδού 9.852,55 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας SIROCO 69 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στη θέση «ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ 26», στην Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και της οδοποιίας ως συνοδό έργο με ισχύς 499,95 KW. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 9. Χορήγηση γνωμοδότησης αρχαιολογικού ή μη ενδιαφέροντος, σε έκταση συνολικού εμβαδού 10.472,30 τ.μ., φερόμενης εκμετάλλευσης της εταιρείας IT EKONOMIK ΣΥΣΤΕΜΣ ΙΚΕ, στη θέση «ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ 25», στην Τ.Κ. Πολυμύλου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και της οδοποιίας ως συνοδό έργο με ισχύς 499,95 KW. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 10. Χορήγηση γνωμοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 499,95 kW, στο υπ’ αρ. 105 αγροτεμάχιο, εμβαδού 15.000,00 τ.μ., στη θέση «Έλος Σαριγκιόλ», στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 11. Χορήγηση γνωμοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 499,95 kW, στο υπ’ αρ. 122 αγροτεμάχιο, εμβαδού 14.937,02 τ.μ., στη θέση «Έλος Σαριγκιόλ», στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 12. Χορήγηση γνωμοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 499,95 kW στο υπ’ αρ. 104 αγροτεμάχιο, εμβαδού 11.500,00 τ.μ., στη θέση «Έλος Σαριγκιόλ», στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης. (Εισηγητής: ΕΦΑ Κοζάνης).
 13. «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης του τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Παναγίας ενορίας Αγίων Αναργύρων στην Καστοριά». (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 14. .«Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης του τοιχογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Παναγίας στον οικισμό Ζευγοστάσι της Π.Ε. Καστοριάς». (Εισηγητής: ΕΦΑ Καστοριάς).
 15. Γνωμοδότηση για τη ρύθμιση αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 σε ιδιοκτησία των Θυσιάδου Άννα και Θυσιάδου Ευανθία, εντός του ιστορικού τόπου οικισμού Νυμφαίου, Δ. Αμύνταιου, ΠΕ Φλώρινας. (Εισηγητής: Υ.Ν.Μ.&Τ.Ε. Ηπείρου, Β. Ιονίου & Δ. Μακεδονίας).

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Αγγελική Γκρίντζαλη

Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους