Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, ώρα 09:15, μέσω τηλεδιάσκεψης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, ώρα 09:15, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 10.1.2022

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 Αρ. Πρωτ.: 2
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Σουχλέρης ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, στις 9:15, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν θα παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Η αν. Πρόεδρος του ΤΣΜΠ
Γεωργία Καλαντζή
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1ης Συνεδρίας /14.1.2022

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης στον κ. Wareing Julian οστών ζώων και μαλακίων από την ανασκαφή της Αμερικανικής Σχολής στους Αλιείς Αργολίδας.
2. Σχετικά με αίτηση για επανεξέταση απόφασης της ΕΦΑΑΡΓ σχετικά με την απόρριψη αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ευτυχίας Κουτσουμάνη στην οδό Αμαλίας 8 και Κοκκίνου 6 στην παλιά πόλη του Ναυπλίου.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3. Χορήγηση ή μη στην κ.. Ναταλία Καζακίδη ανανέωσης της άδειας μελέτης φωτογράφησης και δημοσίευσης γλυπτών από την περιοχή της Αρχαίας Σικυώνας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4. Έγκριση ή μη αιτήματος για προσθήκη καθ΄ ύψος και κατ΄ επέκταση σε υφιστάμενη λιθόκτιστη κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Δουζένη στην θέση «Νησί», στην Τ.Κ. Παραλίου Άστρους, Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
5. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής διώροφης κατοικίας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Καρούζο στον οικισμό της Στεμνίτσας Δήμου Γορτυνίας. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)
6. Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής διώροφης κατοικίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Χρυσάνθης συζ. Κεν Φάρεϊ, στη θέση Αγ. Κυριακή στο Λεωνίδιο, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

7. Μελέτη εφαρμογής ανάπλασης κεντρικού οδικού άξονα και παρακαμπτηρίων Λεωνιδίου στο πλαίσιο της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Λεωνιδίου Δ. Νότιας Κυνουρίας (Συνεισήγηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας) (εξ αναβολής).
8. Έγκριση ή μη μελέτης, επισκευής, ανακατασκευής τμήματος καλντεριμιού, έμπροσθεν της οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας κ Αναστασίου Δούβαλη, στην Τ.Κ. Κάτω Βέργας, Δήμου Καλαμάτας, Π.Ε. Μεσσηνίας
9. Εγκριση ή μη για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με το Ν.4495/2017 στο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κας Βαλεντίνης Σαρακινιώτη, που βρίσκεται εντός οικισμού Στεμνίτσας, Δ.Ε Τρικολώνων, Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε Αρκαδίας
10. Έγκριση ή μη για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και νομιμοποίηση αυθαίρετου τοιχίου αντιστήριξης σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Χαλβατζή Λεωνίδα του Νικολάου εντός των ορίων του οικισμού Βάθεια, Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας
11. ’Εγκριση ή μη της μελέτης ’Ανέγερση δύο διώροφων οικοδομών (διαμερίσματα) με υπόγειο από λιθοδομή και κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας «The very Useful Company I.K.E» (ST. Aumuller) που βρίσκεται στη θέση ‘Μπραμ’, εν μέρει εντός προ 1923 οικισμού Πύλου, Δ.Κ Πύλου, Δ.Ε Πύλου, Δήμου Πύλου –Νέστορος.
12. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων διωρόφου οικοδομής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Mario Camerotto, στην Τ.Κ. Κοίτας, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

13. Σχετικά με χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 (τακτοποίηση) αυθαίρετων κατασκευών σε διώροφο κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Χρ. Δρούσια, εντός ορίων οικισμού Γερακίου (τομέας Α), Δ.Ε. Γερονθρών, Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
14. Σχετικά με ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Αντωνίου Κεκέ, Ζαφειρίας Μυλωνάκου, Ιωακείμ Κεκέ & Σταύρου Κεκέ στη θέση Ψηφιά, εκτός ορίων οικισμού Στεφανιάς, Δ.Ε. Σκάλας, Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Ψηφιά» και εντός ορίων ζώνης Α΄ προστασίας.
15. Σχετικά με έγκριση ή μη προσθήκης Α’ ορόφου και υπαγωγής στο Ν.4178/2013 αυθαιρεσιών σε υφιστάμενη διώροφη οικοδομή φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Π. Κουράκου, εκτός ορίων οικισμού Μαυροβουνίου, Δ.Ε. Γυθείου, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
16. Αίτηση θεραπείας σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 κτίσματος -αποθήκης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Δ.- Κ. Γαβριήλ – Αθανασοπούλου και Θ.-Α. Παπακωνσταντίνου, εντός ορίων οικισμού Κυπαρίσσου, Τ.Κ. Αλίκων, Δ.Ε. Οιτύλου, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
17. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/17 αυθαίρετων χώρων και λοιπών αυθαιρεσιών σε διώροφο κτήριο με υπόγειο, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Μηνακάκη Λυκούργου, επί της οδού Λεωνίδου 64, στο Ο.Τ. 21 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Σπάρτης, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Σπάρτης και τμήματος Μαγούλας.
18. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο και κατασκευή νέου ισόγειου χώρου στάθμευσης με στέγαστρο BBQ, φερομένης ιδιοκτησίας κ.κ. Λαμπρινάκου Παναγιώτη και Τσέτσεκα Αγγελικής, εντός οικισμού Αμυκλών, Δήμου Σπάρτης, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Αμυκλών.
19. Σχετικά με ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στο ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών στη φερομένη ιδιοκτησία κ.κ. Λ. Κοκκινάκου, Ε. Κοκκινάκου-Βεργίρη και Γ. Κοκκινάκου στις Αμύκλες Δ. Σπάρτης και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
20. Σχετικά με παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/17 αυθαίρετης ισόγειας αποθήκης αγροτικής χρήσης, αυθαιρεσίας κατηγορίας 5, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Κορίνη Παναγιώτη του Γεωργίου, σε ακίνητο στη θέση «Συνάμπεη», εντός ορίων οικισμού Γούναρη, Δήμου Σπάρτης, και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Αμυκλών.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

21. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης διώροφης κατοικίας με πατάρι και κολυμβητική δεξαμενή, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γαρουφαήλ Κρανιδιώτη, στη θέση ‘ Άγιοι Θεόδωροι’ ή ‘Μαύρο Λιθάρι ή “Ογράδα”, της Τ.Κ. Προαστίου, Δ.Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας.
22. Έγκριση ή μη του έργου : «Ανέγερση νέας διώροφης λιθόκτιστης κατοικίας με
υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή» σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ.
Λυκούργου και Ευγενίας Τσώλη εκτός οικισμού Πετροχωρίου στη θέση «Αγ.
Νικόλαος» του Τ.Κ. Ρωμανού, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Π.Ε Μεσσηνίας.
23. Έγκριση ή μη Αρχιτεκτονικής Μελέτης ανέγερσης ισόγειας κατοικίας φερόμενης
ιδιοκτησίας Ευγενίας Σβάρνα στη θέση «Δούναβη», εκτός σχεδίου Δ.Δ. Χώρας, Δήμου Πύλου-Νέστορος.
24. Επανυποβολή φακέλου για την έγκριση ή μη Μελέτης διαμόρφωσης προαυλίου χώρου Ι. Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ανάπλαση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, στη Μεταμόρφωση (Σκάρμηγκα) του Δήμου Πύλου-Νέστορος, Π. Ε. Μεσσηνίας.

Τρίπολη, 10.1.2022
Η Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Γεωργία Καλαντζή
Πάρεδρος ΝΣΚ