Υπουργείο Πολιτισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 522ης/19-01-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—————————
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Νέο κτίριο Διοίκησης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313306411, 413
E-mail: tsmkm@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 19.01.2022 και ώρα 9.00 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Νέο Κτήριο Διοίκησης) στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 522ης /19-01-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (τα πρώτα 6 είναι από την προηγούμενη Συνεδρίαση, που αναβλήθηκαν)
1. «Χορήγηση σύμφωνης ή μη γνώμης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από δύο (2) φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 39,976MW και συνοδού έργου Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης 20/150kV, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2106551522, που πρόκειται να εγκατασταθεί στις θέσεις «ΔΟΡΜΑΝΙ 1» και «ΔΟΡΜΑΝΙ 2», πλησίον της ΤΚ Κουμαριάς, ο δε υποσταθμός σε οικόπεδο πλησίον της ΤΚ Γεωργιανών, της ΔΕ Βέροιας του Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας».
2. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για «αλλαγή χρήσης ισόγειας αποθήκης και ημιυπαίθριου χώρου στον όροφο σε κατοικία, καθαίρεση εξωτερικού κλιμακοστασίου και προσθήκη κατ΄ επέκταση τμήματος κατοικίας στη θέση του, προσθήκη κατ΄ επέκταση του ισογείου: WC, αποθήκης, χώρου στάθμευσης και ημιυπαίθριου χώρου, αντικατάσταση της υφιστάμενης στέγης και κατασκευή νέου υποστέγου και βόθρου», στο υπ΄ αριθ. 28 οικόπεδο του Ο.Τ. 7 Ασωμάτων, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Αγίας Βαρβάρας – Ασωμάτων – Άμμου – Ράχης – Τζαμάλας, φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Ντόλια Εμμανουήλ.
3. Ανανέωση άδειας υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας Χατζηνώτα Αντωνίου του Θεοδώρου, στο υπ’ αριθμ. 5698 αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος Νάουσας, στην περιοχή ‘’Κουτίχα’’, Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας.
4. Υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 στο υπ’ αριθμ. 359 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας, δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
5. Υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 στο υπ’ αριθμ. 360 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγίας Βαρβάρας, δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
6. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας παραγωγής σκυροδέματος – μορφοποίηση σιδηρών οπλισμών σκυροδέματος της εταιρείας ‘’ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.’’ που βρίσκεται στην θέση ‘’Σμίξη’’ της επαρχιακής οδού Νάουσας – Σ.Σ. Νάουσας του Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας.
7. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή όχι άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος έως 399,60kw σε τμήμα του υπ’ αρ. 452 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Σφηκιάς Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
8. Προσθήκη κατ΄ επέκταση βιοτεχνικής αποθήκης στο υπ΄αριθμ. 5920 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νάουσας, περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αφών Θεοδοσιάδη, στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Μίεζας.
9. Γνωμοδότηση για την έγκριση ή μη άδειας εκσκαφής και ανέγερσης «εργαστηρίου αποξήρανσης καρυδιών», στο υπ’ αρ. 191 οικόπεδο του Ο.Τ. 27 της Τ.Κ. Σφηκιάς του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας, εντός του αρχαιολογικού χώρου Σφηκιάς – Ριζωμάτων – Δασκίου.

2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
10. Έγκριση ή μη μελέτης εργασιών αναμόρφωσης όψεων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων για την ένταξη γραφείων στην Αποθήκη 13, στο Λιμένα Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, εντός του «ιστορικού τόπου» του Δήμου Θεσσαλονίκης, και πλησίον του χαρακτηρισμένου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως «οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας» κτιρίου του παλιού Τελωνείου (κτίριο ελευθέρας ζώνης).
11. Έγκριση ή μη τροποποίησης – επικαιροποίησης ήδη εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης αναμόρφωσης των όψεων και του περιβάλλοντος χώρου του διώροφου κτιρίου, στην περιοχή «Βράχος» στον «ιστορικό τόπο» της Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας, του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χαμπέζου Στυλιανής.
12. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης για τη συνολική αποκατάσταση (με δομική ενίσχυση και επεμβάσεις στις όψεις) του διατηρητέου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (νυν αρμοδιότητα ΥΠ.ΕΣ.) κτηρίου, επί της οδού Εγνατίας 85, στον «ιστορικό τόπο» του Δήμου Θεσσαλονίκης, φερομένης ιδιοκτησίας “Α.Θ. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.”.
13. Έγκριση ή μη α) μελέτης κατεδάφισης διώροφου κτίσματος και β) αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης διώροφης κατοικίας και διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου, σε ακίνητο εντός του «ιστορικού τόπου» του οικισμού της Αθύτου, του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Kosta Kokovski (Κοστα Κοκόβσκι).

3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
14. Μελέτη στερέωσης του πρανούς του λόφου του Βυζαντινού Πύργου και του μετοχιακού συγκροτήματος του Αγίου Παύλου στη Νέα Φώκαια.
15. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την πραγματοποίηση του έργου «Ισόγεια κατοικία με σοφίτα», στο κληροτεμάχιο αριθ. (2019) φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Tamer Akinci, εμβαδού 10702,98 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Tamer Akinci, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Άφυτος – Μετόχι Αγίας Λαύρας», μετά από την πραγματοποίηση δοκιμαστικών τομών, οι οποίες δεν απέδωσαν αρχαιότητες.
16. Έγκριση ή μή αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή γηπέδου αθλοπαιδιάς Padel στη θέση «Λαγόμανδρα», ΔΚ Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, ΠΕ Χαλκιδικής.
17. Χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης του υστεροβυζαντινού επιταφίου του Ναού Αγίου Γεωργίου Ορμύλιας στην κα Καλαντζίδου Κυριακή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προστασία, Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» του Α.Π.Θ.
18. Αίτημα ιδιωτικής χρηματοδότησης ανασκαφής του οικοπέδου αρ. 162, φερόμενης ιδιοκτησίας Anna Koseva στη Δ.Κ. Νέας Καλλικράτειας, Δήμου Νέας Προποντίδας, ΠΕ Χαλκιδικής.

4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
19. Χορήγηση συναίνεσης ή μη για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999,90kWp στο αγροτεμάχιο στη θέση «Τσαλίκι» (έκτασης 15.063,00 τ.μ.) της Τ.Κ. Ασσήρου, Δ.Ε. Ασσήρου, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
20. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο αρ. 1091Α, αναδασμού Βασιλικών, Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης
21. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο αρ. 1091Β, αναδασμού Βασιλικών, Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης.
22. Χορήγηση έγκρισης ή μη άδειας γεωργικής χρήσης στο αγροτεμάχιο με αρ. 985, Δ.Κ. Νέου Ρυσίου, Δ.Ε Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας
23. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μελέτης και δημοσίευσης 274 τάφων της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου από το Δυτικό Νεκροταφείο του Αρχοντικού, Δήμου Πέλλας, Π.Ε.Πέλλας στους κ.κ. Αναστασία Χρυσοστόμου, Παύλο Χρυσοστόμου και Βασιλική Σαριπανίδη.

6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
24. Έγκριση ή μη Αναθεώρησης της υπ’ αριθ. 299389/2021 Οικοδομικής Αδείας για την μείωση του ύψους της οικοδομής, του ύψους της στέγης και μείωση του εμβαδού της σοφίτας τριώροφης οικοδομής με στέγη και σοφίτα, σε οικόπεδο επί της οδού Κλαυθμώνος 18, εντός του οικισμού του Επταπυργίου, στο άμεσο περιβάλλον του ενδιάμεσου τείχους, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Π. Καραδήμου-Καρνάρη.
25. Χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, ανάλυσης και δημοσίευσης δειγμάτων από τον τοιχογραφικό διάκοσμο του οθωμανικού λουτρού Pasa Hammam («Φοίνιξ») στην μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ελένη Μαυροματάκη.
26. Έγκριση, ή μη, αιτήματος ιδιωτικής χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδο επί της οδού Επιμενίδου 16 (Ο.Τ. 77) της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Καπέτα.
27. Έγκριση ή μη τοποθέτησης υπαίθριων τραπεζοκαθισμάτων σε υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημα «Παραδοσιακό καφενείο» στο ισόγειο της οικοδομής επί των οδών Ολύμπου 71 & Μακεδονικής Αμύνης, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη.
28. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων στο οικόπεδο του ΟΤ Γ. 3 επί της οδού Aμοργού 21 στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανέγερση οικοδομής.

7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας
29. Υποβολή συμπληρωματικού φακέλου αρχιτεκτονικής μελέτης σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για την ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με κλειστό χώρο στάθμευσης στο ισόγειο, κατοικία στον α΄ όροφο, στέγη, βόθρο και περιτοίχιση στο αγροτεμάχιο αριθμ. 708, φερόμενης ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου Γκίκα, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Μακρυγιάλου, της Τ.Κ. Μακρυγιάλου, της Δ.Ε. Μεθώνης, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Αγίασμα» Μακρυγιάλου Πιερίας.
30. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής στο αγροτεμάχιο αρ. 2180 αγροκτήματος Κίτρους, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Καρίν Μπόλαντ Μίλλερ, που βρίσκεται στη θέση “Αυθαιρεσίες” της Τ.Κ. Κίτρους (Πύδνα), της Δ.Ε. Πύδνας, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, και ειδικότερα στη θέση που ορίζεται περίπου από τις συντεταγμένες Χ: 377910, Υ: 4471733 (ΕΓΣΑ ΄87), με σκοπό την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης, βάθους 200μ. και διατομής 6inch.
31. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής στο αγροτεμάχιο Α.Τ. 329, εμβαδού 5.259,26 τ.μ., με στοιχεία Α-Β-…-Λ-Α, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς, Δ.Ε. Αν. Ολύμπου, Δ. Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας με σκοπό την ανέγερση νέου συγκροτήματος κατοικιών με σοφίτα, βόθρους και περίφραξη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Βάλτος».
32. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής με σκοπό την έκδοση άδειας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 979.44 kW στο αγροτεμάχιο αριθμ. 20, που βρίσκεται στη θέση “Τοπόλιανη” Κτηματικής Περιοχής Λιτοχώρου, της Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου Δίου-Ολύμπου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Τοπόλιανη».
33. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής στο με στοιχεία A1-A2-A3-A4-A1 τμήμα του αγροτεμαχίου αρ. 2180 αγροκτήματος Κίτρους, με εμβαδό 2.602,28τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Φώτιου Χαλκίδη και Karin Bohland, που βρίσκεται στη θέση “Αυθαιρεσίες” της Τ.Κ. Κίτρους (Πύδνα), της Δ.Ε. Πύδνας, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, με σκοπό την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση τριών (3) ισόγειων κατοικιών με σοφίτα και στέγη, βόθρο, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.
34. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος έως 500 kWp, σε αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κίτρους, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Λαμπίδη, στη θέση «Τούμπα”, στις Αλυκές της Τ.Κ. Κίτρους, Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του νότιου νεκροταφείου της Πύδνας.
………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Κ.M.
Νικόλαος Πρίτσινας
Θεσσαλονίκη, 14-01-2022 Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματεύς του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

Αγνή Καραδήμου
Αρχαιολόγος