ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΣΜΣΕ 24.01.2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού