Πρόσκληση – Δευτέρα 31-01-2022, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση – Δευτέρα 31-01-2022, ώρα 09:00

 

    

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                     YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY

                     ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ                                             Λάρισα, 28 Ιανουαρίου 2022

 

Ταχ. Δ/νση : Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Περιφερειακός Λάρισας                            Α.Π.: 2

Ταχ.Κώδικας: 415 00

Μεζούρλο

Πληροφορίες : κ. Ευ. Σταμέλου

Τηλέφωνο :  2413 508206

FAX : 2410 239927

Email : efalar@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 270/31-01-2022, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/

736396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ / 525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 Υ.Α.

 

 

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 31 η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 

 

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της Εταιρείας VIRGIN ENERGYI.K.E. για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,50KW, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 7.608,34 τ.μ. στη θέση Χατζηχαλαριώτικο  της κτηματικής περιφέρειας Τερψιθέας  Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας»

 

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος του κ. Ανδρόνικου Κουτρουμπέλη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,50 KW, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 10.287,00 τ.μ. στη θέση Τρία Σύνορα  της Τ.Κ. Ελευθερών ,Δ.Ε. Κοιλάδας, Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΤΖ THESSALIA SOLAR POWER ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  για την κατασκευή  φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 2, εμβαδού 22.312,00τ.μ. στην θέση «Δεκαοχτούρια» της Τ.Κ. Λουτρού, του  Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας.

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΜΕΤ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»  για την κατασκευή  φωτοβολταϊκού σταθμού στα αγροτεμάχια υπ’ αριθμ. 1α,β εμβαδού 16.812,00τ.μ. στην θέση «Δεκαοχτούρια» της Τ.Κ. Λουτρού, του  Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας.

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Βασίλειου Φαντάνα για τη χορήγηση άδειας αλλαγής χρήσης από κατάστημα σε γραφεία στον α΄ όροφο, για εργασίες ανακαίνισης, αλλαγής διαρρύθμισης και τροποποίησης των όψεων στους α΄, β΄, και γ΄ ορόφους πενταώροφης οικοδομής με υπόγειο, πατάρια στο ισόγειο και δώμα (αρ. οικ. αδειών 687/1977 και 402/1979, αρ. ένταξης Ν. 4495/ 2017: 10529897), επί  της οδού Δήμητρας 25 &Γαριβάλδη (Ο.Τ. 877 Α), στη συνοικία «Άγιος Αχίλλιος» του Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

 1. Έγκριση ή μη της αίτησης του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Κοκκινοπηλού για το έργο “Βοηθητικές λειτουργίες και διαμόρφωση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Κοκκινοπλού” του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. ΒΑΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού ισχύος 499,95 KW στο τμήμα 4 & 5 αγροτεμαχίου στη θέση ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ της Τ.Κ. ΠΥΘΙΟΥ του Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Πετρίδη Νεκτάριου για χορήγηση άδειας ανέγερσης κτηνοτροφικής μονάδας στη θέση ΚΑΡΑΠΟΥΡΟ της Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ του Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας ΜΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε. για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,50kWp σε αγροτεμάχιο έκτασης 9.192,59τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αθανασίου και Άννας Καραβάσιου, στη θέση «Καστρί» της Τ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών.

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

10. Έγκριση ή μη ένταξης στις διατάξεις του Ν.4495/2017 μικρής αποθήκης-λεβητοστασίου στο χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο αρχοντικό Κατσικαδάμου-Αλπάκη, στη Βυζίτσα, Δήμου Νοτίου Πηλίου

 

11. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Αφετών», Δ. Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

12. Αίτηση κ. Απόστολου Καραμπελιά για αδειοδότηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» στις Πινακάτες Δ. Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

13. Έγκριση ή μη της αίτησης της κας Φωτεινής Λέκκα, ιστορικού, επιμελήτριας του Δημοτικού Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Καρδίτσας «Λ. και Ν. Σακελλαρίου» για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης έντεκα (11) οθωμανικών επιτύμβιων στηλών σε συνεργασία με τον κ. Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

14. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Οξύνειας, Δ. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων»

 

 

Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

 

 

 

 

                                                                                 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

                                                                                           Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. κ. Ευαγγελία Σταμέλου (Γραμματέας Τ.Σ.Μ.Θ., Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας)

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

       ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

    1. Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ

Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

     2. Μαντζανά Κρυστάλλω

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Κολομπότσιος Γεώργιος

Αναπληρωτής ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

 

     3. Μπάτζιου Ανθή

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Νικολάου Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

     4. Σδρόλια Σταυρούλα

Προϊσταμένη της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λάρισας

 

Τουφεξής Γεώργιος

Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

5. Γεωργίου Κερασία

Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Καραγκούνης Δημήτριος

Προϊστάμενος Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών, Εφορεία

Αρχαιοτήτων Λάρισας

6. Μητσάτσικας Μαργαρίτης

Προϊστάμενος Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Τούλη Βασιλική

Προϊσταμένη Τμήματος

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας

7. Ματσούκα Δήμητρα

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Αυγουροπούλου Σοφία

Αρχιτέκτων-Μηχανικός Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8. Μαζαράκης-Αινιάν Αλέξανδρος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τουρναβίτου Ιφιγένεια

Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

9. Αδρύμη Βασιλική

Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων

Παλιούρας Δημήτριος

Επίτιμος Διευθυντής

Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

10. Κολώνας Βασίλειος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βαραλής Ιωάννης

Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      11. Καλαραριώτου Ειρήνη

Δημοτική Σύμβουλος Λάρισας

Κολλάτος Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών