ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΣΜΔΕ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   Αρ .Πρωτ.: 23

Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα

Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου

Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ

ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του

E-mail: tsmde@culture.gr                                                                         ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει

μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεως  e:presence  την

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022  Ώρα 09:30π.μ.

Τα Τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται να ειδοποιούν εγκαίρως τόσο τα αναπληρωματικά μέλη όσο και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Υποχρέωση ειδοποίησης της Γραμματείας περί τυχόν κωλύματος έχουν και τα αναπληρωματικά μέλη.

Πρόεδρος: 1) Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: 2) Σοφία Καρυτινού, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

Τακτικά Μέλη:

Ολυμπία Βικάτου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Αναστασία Κουμούση, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Ερωφίλη Κόλλια, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ.

Γιώργος Παπανδρέου, Αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ.

Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος, Συντηρητής Αρχαιοτήτων της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Δήμητρα Αγοροπούλου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός του ΥΠΕΚΑ.

Λάζαρος Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων.

Μιχάλης Πετρόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων.

Γιώργος Πανέτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Νικόλαος Τζανάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Φωτεινή Σαράντη, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Μιχάλης Γκαζής, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Αθανασία Ράλλη, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ.

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας της ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ.

Νικολίτσα Ζαχαροπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Ουρανία Κουμούτσου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός του ΥΠΕΚΑ.

Μαρία Γάτση, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.

Κωνσταντίνος Γρίβας, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τιμολέων Παπανικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ   1ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ ΗΣ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ   3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2022

ΩΡΑ 9.30 π. μ.

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

 1. Χορήγηση ή μη άδειας στο Δήμο Ζαχάρως, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Αγροτικών Οδών στον Δήμο Ζαχάρως» Δήμου Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ

 1. Έγκριση, ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Γεροκωστοπούλου 39 (Ο.Τ. 485), εντός Σχεδίου Πόλεως Πατρών.
 2. Έγκριση, ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 99,99 KWp, στη θέση «Αχλαδούλα», Τ.Κ. Σιγουνίου, Δήμου Καλαβρύτων.
 3. Έγκριση, ή μη χωροθέτησης υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, στη θέση «Γουβούλα – Βαρικό», Τ.Κ. Πορτών, Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 4. Χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών, για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου, σε δημόσιες εκτάσεις 149.980 τ.μ., 149.940 τ.μ., 149.987,5 τ.μ., αντίστοιχα, στη θέση «Κάτω Λουσοί», Τ.Κ. Λουσών, Δ.Ε. Καλαβρύτων, Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας.
 5. Έγκριση ή μη αποδόμησης Αρχαιοτήτων, επί των οδών Αυστραλίας και Βασ. Τσιτσάνη (Ο.Τ. Γ1847), στην Έξω Αγυιά, του Δήμου Πατρών και αποδέσμευσης του οικοπέδου.
 6. Έγκριση ή μη άδειας αναδημοσίευσης 56 φωτογραφιών, σχεδιαστικών αποτυπώσεων και χαρτών από αρχαιολογικούς χώρους, αρχαίες θέσεις και αρχαία αντικείμενα (κινητά ευρήματα) από διάφορες αρχαίες θέσεις στην Αχαΐα, στον κ. Emiliano Arena.
 7. Διατύπωση γνώμης σχετικά με εργασίες συντήρησης στη Λιμενική Ζώνη Ρίου, στο πλαίσιο του έργου : “Επισκευή Κρηπιδωμάτων Ανατολικής Προβλήτας Ρίου”.
 8. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Γεροκωστοπούλου 59, Ο.Τ.474 στην Πάτρα.
 9. Έγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Σταθμό Αποθήκευσης με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης Ισχύος 6MW, Ενέργειας 24 MWh, σε αγροτεμάχιο στη θέση «Σκάλα», Τ.Κ. Λουσικών, Δ.Ε. Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, της εταιρείας MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (εξ αναβολής)
 10. Έγκριση ή μη χωροθέτησης 84 ανεξάρτητων ανεμογεννητριών, Μ1-Διαμαντή Κατσαΐτη, Μ2-Γεωργίου Καραγεωργόπουλου,Μ84-Ειρήνη Τσακνή (βλ. συνημμένο κατάλογο αιτούντων), ισχύος έως 60 KW και μέγιστου ύψους έως 30 μ., στη θέση Τσιρίφι-Καρπέτα Μεγάλα Δένδρα, Τ.Κ. Καλλάνιστρα, Δ.Ε. Φαρών, Δ. Ερυμάνθου.
 11. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων, σε κατάχωση, επί της οδού Ηλείας, στην Πάτρα, του Δήμου Πατρέων και συνέχιση των εργασιών, στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1 – Άνω Πόλη) του Δήμου Πατρέων.
 12. Έγκριση ή μη αποπεράτωσης ημιτελούς διώροφης οικοδομής και άδειας εκσκαφής για την κατασκευή τοίχου για αντιστήριξη εδάφους, στον περιβάλλοντα χώρο, σε ακίνητο επί της οδού Αρτέμιδος, στην περιοχή του Ασυρμάτου, της ΔΕ Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλακόπουλου Κων/νου.
 13. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής στην ANGEL O.E. για την ανέγερση νέου συγκροτήματος κατοικιών στη θέση «Μελτιχαγιά», Τ.Κ. Κάτω Καστριτσίου, Δ.Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων.
 14. Χορήγηση ή μη έγκρισης ανάληψης μέρους της δαπάνης της σωστικής ανασκαφής στον κ. Αλέξιο Φραντζή σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του στις οδούς Παυσανίου και Ανώνυμης Δημοτικής Οδού (Ο.Τ.110) στην Κάτω Αχαΐα Δ.Ε. Δύμης Δ. Δυτικής Αχαΐας.
 15. Έγκριση ή μη σχετικά με την ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 4495/2017, σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, επί της οδού Δαβάκη, στη θέση «Λειβαδάκια» Αραχωβίτικων, φερόμενης ιδιοκτησίας  Μιλτιάδη Μιχαλόπουλου.    

      ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 1. Έγκριση ή μη τοποθέτησης κινητών (τροχήλατων) ανεμοφρακτών σε κοινόχρηστο χώρο του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπάκτου, στο ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με υπεύθυνο κατά το νόμο τον κ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟ ΑΝΔΡΕΑ, επί της συμβολής των οδών Σισμάνη 11 και Ν. Μπότσαρη, στο Ο.Τ. 71, στον υποτομέα Α2, στη Ναύπακτο, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
 2. Διατήρηση ή μη αρχαίων καταλοίπων (αγροικιών) που αποκαλύφθηκαν στις Χ.Θ. 2+131 (θέση «Μεταξά») και Χ.Θ. 1+568 (θέση «Αγ. Νικόλαος») της Τ.Κ. Αγ. Νικολάου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του υποέργου 5 («Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες») του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΆΚΤΙΟ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ΄΄» (MIS 5007570), με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρηματοδότηση από το Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
 3. Έγκριση ή μη α) της τακτοποίησης πολεοδομικών υπερβάσεων βάσει του Ν4495/2017, στο ισόγειο και στον ημιώροφο και β) της επισκευής – στεγανοποίησης της ανατολικής όψης της τριώροφης οικοδομής, με χρήση ικριωμάτων, φερόμενης ιδιοκτησίας κας ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ, που βρίσκεται επί της οδού Τζαβέλα 53, στο ΟΤ 134, στον τομέα Γ΄, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
 4. Έγκριση ή μη α) της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 116, του Ν4495/2017 πολεοδομικών αυθαιρεσιών και β) της αντικατάστασης κουφωμάτων και τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, στον Α΄ όροφο κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Μποτσαραίων 9, στο ΟΤ 64, στον τομέα Α1, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
 5. Χορήγηση ή μη έγκρισης για την αυτοχρηματοδότηση σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη και Ζαχαρούλας Λακουμέντα στη θέση Λαγκαδούλα Ναυπάκτου.
 6. Διατήρηση ή μη αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Αναβάθμιση τμήματος της οδού Αγρίνιο – Άγιος Βλάσης της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου» (κωδικός MIS 500432), στην Χ.Θ. 3+470, θέση «Καμαρούλα», Δ.Ε. Αγρινίου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.