Υπουργείο Πολιτισμού

Η/Δ 4/01.03.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                          28.02.2022

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

(Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ Α/220/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 14/3698/ 20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 4).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Με εντολή της Προέδρου

Η Γραμματέας

κ.α.α.

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4/01.03.2022 

1. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής για Α.Μ.Ε.Α., σε συγκρότημα τριών επιπλωμένων τουριστικών καταλυμάτων, στην περιοχή Ρίβα, της νήσου Θηρασίας, φερόμενης ιδιοκτησίας SANTA IRINI THERASSIA RETREAT Τουριστικά καταλύματα Ε.Ε. (454165/14.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

2. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης οικοδομής σε επίπεδα, με υπόγεια και μικρές κολυμβητικές δεξαμενές, σε κάθετες ιδιοκτησίες Παπαδομανωλάκη Δημητρίου και Βλαβιανού Χριστοφόρου, σε εντός οικισμού περιοχή Καμαρίου Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας (επανυποβολή) (539022/07.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

3. Έγκριση ή μη της μελέτης του ΔΛΤ Νάξου «Αποκατάσταση μέσων αγκυροβολιάς Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Λιμένα Νάξου» (2788/07.02.2022) [ΕΕΑ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

4. Αποδοχή ή μη της Αίτησης Θεραπείας της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» για την ανάκληση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/126334/14-6-2021 (ΑΔΑ:ΩΙ9Ι4653Π4-ΥΦ1) Απόφασης ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ περί Μη έγκρισης λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σε ισόγειο κατάστημα φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» και μίσθωσης από την εταιρεία «MOKKA BRUNCH O.E.» στην εκτός σχεδίου περιοχή Αργύραινα Μυκόνου. (544128/08.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

5. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας αγροτικής αποθήκης σε γεωτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Αβέρκιου Βασσάλου, στη θέση Γαβρήλος Θήρας (30541/08.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

6. Έγκριση ή μη αιτήματος της Νικολέττας Χατζηγεωργίου για την ανέγερση ισόγειας κατοικίας με πατάρι σε αγροτεμάχιο εμβαδού 5.716,00 τ.μ. εκτός σχεδίου στη θέση «Γλιλιόφια» στο Κουμάρι Γαυρίου, Δήμου Άνδρου (262271/16.08.2021/20.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

7. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υπερβάσεων-αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Σαρρή στην Παροικιά Πάρου (181531/01.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

8. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/17 για τη ρύθμιση ισόγειων προσθηκών κατ’ έκταση σε παλαιά προ του 1955 κτίσματα και αλλαγή από βοηθητική σε κύρια χρήση κατοικίας και Προσθήκης δύο ισογείων ανεξάρτητων, λιθόκτιστων κτισμάτων και ενός διωρόφου με γκαράζ, υπόγεια υδατοδεξαμενή και πισίνα σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας Ομήρου και Κίρκης Ευαγγελινού στην θέση Γλυφάδα-Φτελιά ν. Μυκόνου (288419/06.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

9. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης τριών (3) κατοικιών σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Κουσαθανά στην περιοχή Άνω Διακόφτης-Κόρφος, ν. Μυκόνου» (613974/06.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

10. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με διώροφο τμήμα σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίας Καμπανέλλου στον παραδοσιακό οικισμό «Μπερδεμιάρος», Δήμου Τήνου (354813/07.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

11. Έγκριση ή μη αιτήματος αντικατάστασης στέγης και προσθήκης καθ’ ύψος σε οικία προ του 1950, φερομένης ιδιοκτησίας Ανδριανής Κουτιλέλλη, στη Μάρπησσα Πάρου. (278736/07.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

12. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέων οικοδομών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κων/νου Καπίρη (κάθετες ιδιοκτησίες 1, 2 & 3) στην περιοχή «Κατσάγρα» Χώρας Νάξου (419966/07.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

13. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την «Ανέγερση διώροφης κατοικίας με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννας Παναγιωτοπούλου, στη θέση «Μαρτινού» ή «Κατεφιό», εντός οικισμού του Πύργου Θήρας» (183729/07.09.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

14. Έγκριση ή μη αιτήματος της Μοσχούλας Ζούλια για εγκατάσταση και λειτουργία ΚΥΕ στη Ζεφυρία Μήλου (373205/16.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

15. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης κτηρίου υπόσκαφων κατοικιών σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας Σμαρώς Μιτζέλου (50%) και Αθανασίου Εδουάρδου Ένγκεσατ (50%) στη θέση Γιακουμή-Γλυφάδα-Φτελιά ν. Μυκόνου (114674/16.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

16. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. επί εδάφους, στην εκτός σχεδίου θέση «ΥΨΩΜΑ ΔΙΑΚΟΦΤΗ» με κωδικό θέσης «ΟΡΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 100 0245» (541959/17.09.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

17. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την προσθήκη κατ’ επέκταση διώροφου κτηρίου και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα, που βρίσκεται στον οικισμό του Ημεροβιγλίου, της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου και Ιωάννη Ρενιέρη (52169/17.09.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

18. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση «Συγκροτήματος καταστήματος ενοικίασης αυτοκινήτων με οικίσκους και πρατήριο υγρών καυσίμων ΙΧ, με πλυντήριο αυτοκινήτων ΙΧ» σε γήπεδο, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου θέση “Πόστες” της Δ.Κ Μεσσαριάς, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – “HERTZ” (471763/17.09.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

19. Έγκριση ή μη εγκατάστασης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. επί κτηρίου, που βρίσκεται στη θέση «Αγ. Κυριακή» στο Δήμο Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σ.Β. (91479 MYKONOS OLD PORT) (576840/21.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

20. Έγκριση ή μη αποπεράτωσης νομίμων και αυθαιρέτων τμημάτων της υπ’ αρ. 1876/96 άδειας Ναοδομίας (Α/Α δήλωσης του Ν. 4495/17) και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Έβελυν Κουκουμέλη, στη θέση Μαράδες Δήμου Κέας (145259/27.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

21. Έγκριση ή μη κατασκευής διώροφης οικοδομής με υπόγειο και ασκεπή κολυμβητική δεξαμενή μέσα στον οικισμό Συνετί Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου (501690/28.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

22. Έγκριση ή μη αιτήματος των Philippe-Roland-Jean Simermann & Martine-Marie Simermann για προσθήκη ορόφου σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας τους, εντός οικισμού Ξυλοκερατιδίου Καταπόλων Αμοργού (705697/28.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

23. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μέτα Βαγγέλη, στη θέση «Ραχίδι» Καταπόλων Αμοργού (161964/28.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

24. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής νέας διώροφης οικοδομής σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ρούσου Κωνσταντίνου, στο «Ραχίδι» Καταπόλων Αμοργού (303507/28.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

25. Έγκριση ή μη αιτήματος (α) αλλαγής χρήσης σε κατοικίες δύο ισόγειων καταστημάτων φερόμενης ιδιοκτησίας Σταύρου Κίτα στη θέση «Βαγιά» στην Παροικιά Πάρου και (β) εργασιών για την μετατροπή των προαναφερθέντων καταστημάτων σε τρεις κατοικίες (393319/29.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

26. Έγκριση ή μη αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου Μεσαριάς έγκρισης του έργου «Ανέγερση νηπιαγωγείου Μεσαριάς σε ακίνητο επιφανείας 536,78τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Μεσαριάς Θήρας» (276034/29.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

27. Έγκριση ή μη επικαιροποίησης γνωμοδότησης για το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. με ονομασία και κωδικό “SANTO 4 TV (144 4063)”, στην περιοχή Προφήτη Ηλία στον Πύργο Θήρας (247506/29.09.20210) [ΕΦΑΚΥΚ] 

28. Έγκριση ή μη αιτήματος της Δρ. Ελένης Καλάβρια για άδεια μελέτης φωτογράφισης και δημοσίευσης γλυπτών με αρ. κατ. 5,6,7 του Αρχαιολογικού Μουσείου Σίφνου (291131/21.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]