Πρόσκληση, Τετάρτη 23-03-2022, ώρα 9:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση, Τετάρτη 23-03-2022, ώρα 9:00

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
  1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
  2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
  3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 23 η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

          ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αδάμ Ευγενίας, αρχαιολόγου, για ανανέωση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλικού από το προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ιωάννη Χολέβα για το έργο: «υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 (αρ. 116, παρ. 9β), υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε Ο.Ι. Α’ ορόφου με χρήση ενοικιαζόμενων δωματίων για υπέρβαση δόμησης και κάλυψης, αυθαίρετης κατασκευής στεγάστρων, νέα ανοίγματα και κατάργηση θέσεων στάθμευσης» (Α/Α Δήλωσης 11567072), στον οικισμό Πλατανιά, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Θεσσαλίας

3.Έγκριση ή μη του αιτήματος του Έντουαρτ Τσάνι για το έργο: «Νέα διώροφη κατοικία» σε ακίνητο εντός ρυμοτομικού σχεδίου Κάτω Γατζέας, Δ. Ε. Μηλεών, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Π.Ε. Μαγνησίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Διαμάντου Ιωάννη του Αθανασίου για ανέγερση διώροφης οικοδομής, στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του, εντός ορίου του οικισμού «Λουτράκι» Γλώσσας, του Δήμου Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων.

5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ρήγα Φεραίου για το έργο: «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Κάρλας του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Τμήμα Στεγανοβίκειο- Ριζόμυλο- Επαρχ. Οδός Ριζόμυλου –Καναλίων)

6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της «AQMYROS SOLAR FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 2.999,70 MWp, σε τρία αγροτεμάχια με κωδικές ονομασίες «ΑΛΙΑ 7.1», «ΑΛΙΑ 7.2» & «ΑΛΙΑ 7.2.A» συνολικού εμβαδού 50.054,269τ.μ. στη  θέση «Αλία-Μπακλαλί 7», Τ.Κ. Πλατάνου, Δ.Ε. Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού, Π.Ε.  Μαγνησίας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μπουχλαριώτου Αθηνάς για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 499,98 kWp, σε αγροτεμάχιο εμβαδού 15.000,00 τ.μ. στη θέση Πηγαδούλια  της Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων, Δ.Ε. Κραννώνος,  Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας.

8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,6ΜW, στο αγροτεμάχιο 64, έκτασης 25.787,23 τ.μ στην Τ.Κ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε. Λάρισας.

9. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ντέρκου Αγησίλαου για χορήγηση άδειας πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης στη θέση «ΤΣΟΥΜΑ» της Τ.Κ. Ολυμπιάδος του Δ. Ελασσόνας.

10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Γερογιάννη Ειρήνης για χορήγηση άδειας πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης στη θέση «ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ» της Τ.Κ. Κρυόβρυσης  του Δ. Ελασσόνας.

11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Βαρνά Μαρίας για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 499,95 KW σε αγροτεμάχιο στη θέση «ΚΕΡΑΜΙΔΙ» Πυθίου Δ. Ελασσόνας.

12. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Λαϊνά Νικολάου για εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,765 kW και υποσταθμού, σε αγροτεμάχιο στη θέση «ΜΠΛΟΓΟΥΡΑ-ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ» της Τ.Κ. Πυργετού, της Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

13. Έγκριση ή μη του αιτήματος της  Ζούνου Κερασίας για το έργο: «ένταξη στις διατάξεις του Ν.4495-2017 αυθαίρετων κατασκευών σε κατοικία στη Δράκεια, Δ. Βόλου, Π.Ε. Μαγνησίας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                                                                                            Παπαντίνας Νικόλαος

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.