ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η.Δ. 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΤΣΜΔΕ-ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4/2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ Η.Δ. 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΤΣΜΔΕ-ΔΕΥΤΕΡΑ 4/4/2022

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 09:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Αλ. Υψηλάντου 197                                                                                   ΑΡ.ΠΡ: 62/2022

Τ.Κ.: 261 10 Πάτρα

Πληροφορίες: Γεωργία Μανωλοπούλου

Τηλέφωνα:  2613616178                                                                        Προς   Τον         ΠΡΟΕΔΡΟ

ΦΑΞ: 2610624051                                                                                                και  τα   ΜΕΛΗ του

E-mail: tsmde@culture.gr                                                                        ΤΣΜΔΕ

gmanolopoulou@gmail.com

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει

μέσω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα   4  Απριλίου  2022  Ώρα 09:30π.μ.

Τα Τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται να ειδοποιούν εγκαίρως τόσο τα αναπληρωματικά μέλη όσο και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

Υποχρέωση ειδοποίησης της Γραμματείας περί τυχόν κωλύματος έχουν και τα αναπληρωματικά μέλη.

Πρόεδρος: 1) Διονύσιος Ζαχαρόπουλος, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: 2) Σοφία Καρυτινού, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Δικαστικό Γραφείο Πατρών.

Τακτικά Μέλη:

Ολυμπία Βικάτου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Αναστασία Κουμούση, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Ερωφίλη Κόλλια, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ.

Γιώργος Παπανδρέου, Αρχιτέκτονας, Προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ.

Τρύφωνας Τρυφωνόπουλος, Συντηρητής Αρχαιοτήτων της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Δήμητρα Αγοροπούλου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός του ΥΠΕΚΑ.

Λάζαρος Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων.

Μιχάλης Πετρόπουλος, Επίτιμος Διευθυντής Αρχαιοτήτων.

Γιώργος Πανέτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Νικόλαος Τζανάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Φωτεινή Σαράντη, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Μιχάλης Γκαζής, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Αθανασία Ράλλη, Αρχαιολόγος της ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ.

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας της ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ.

Νικολίτσα Ζαχαροπούλου, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων της ΕΦΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Ουρανία Κουμούτσου, Αρχιτέκτονας-Μηχανικός του ΥΠΕΚΑ.

Μαρία Γάτση, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.

Κωνσταντίνος Γρίβας, Επίκουρος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τιμολέων Παπανικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου.

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 3ης  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ ΗΣ 2022

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΤΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  4  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2022

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΏΡΑ 9.30 π. μ.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ

 1. Σχετικά με έγκριση ή μη «ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
 2. Σχετικά με έγκριση ή μη διατήρησης νεωτερικών οικοδομικών καταλοίπων στο Νότιο Οθωμανικό τείχος Φρουρίου Ρίου, στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ “Στερέωση και Αποκατάσταση Νότιου Οθωμανικού και Ανατολικού Ενετικού Τείχους Φρουρίου Ρίο.
 3. Σχετικά με την χορήγηση ή μη άδειας μελέτης και δημοσίευσης στην κ. Ειρήνη Καπογιάννη των ακιδογραφημάτων πλοίων χαραγμένων σε κανονιοθυρίδα οθωμανικής περιόδου στα νότια τείχη του Κάστρου Πάτρας.
 4. Έγκριση ή μη κατασκευής οικιακού βόθρου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Βασιλείου και Κωνσταντίνου Τακτικού, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Ψωφίδας, Δήμου Καλαβρύτων.
 5. Χορήγηση ή μη άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών, για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου, σε δημόσιες εκτάσεις 149.980 τ.μ., 149.940 τ.μ., 149.987.5 τ.μ., αντίστοιχα, στη θέση «Κάτω Λουσοί», Τ.Κ. Λουσών, Δ.Ε. Καλαβρύτων, Δήμου Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας.
 6. Περί χορήγησης στην κ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου άδειας δημοσίευσης φωτογραφίας μαρμάρινης σαρκοφάγου, εκτιθέμενης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, σε επιστημονική έκδοση.
 7. Χορήγηση ή μη έγκρισης για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Καφέ) στο ισόγειο του ακινήτου επί της οδού Γερμανού 8, στην Πάτρα.
 8. Eπανεξέταση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας αγοράς για αρχαιολογικούς σκοπούς του αγροτεμαχίου φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ανδρέα Ραυτακόπουλου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Πετροχωρίου Δ.Ε. Δύμης Δ. Δυτικής Αχαΐας.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 1. Έγκριση ή μη εργασιών ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΠΕΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΜΑΡΚΟΥ, με πρόσωπο επί της οδού Βεΐκου, στο ΟΤ 61, στον υποτομέα Α1, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ναυπάκτου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
 2. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης μικρής ανεμογεννήτριας ισχύος 0,05 MW στη θέση Προφήτης Ηλίας (Προφήτης Ηλίας Ι) Τ.Κ. Βελβίνας, Δ.Ε. Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας της εταιρείας ΕΥΑΡΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Π.Ε.
 3. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης μικρής ανεμογεννήτριας ισχύος 0,05 MW στη θέση Προφήτης Ηλίας (Προφήτης Ηλίας ΙΙ) Τ.Κ. Βελβίνας, Δ.Ε. Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας της εταιρείας ΠΑΠΑΦΑΡΜ  Ι.Κ.Ε.
 4. Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης μικρής ανεμογεννήτριας ισχύος 0,05 MW στη θέση Προφήτης Ηλίας (Προφήτης Ηλίας ΙΙΙ) Τ.Κ. Βελβίνας, Δ.Ε. Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας της εταιρείας ΕΥΑΡΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Π.Ε.

                                                  ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής δύο (2) αγγείων ενάλιας προέλευσης

στον κ. Στέφανο Γιακουμέλo.

 1. Αίτημα για χορήγηση άδειας κατοχής δύο (2) αρχαίων αμφορέων ενάλιας προέλευσης στον κ. Δημήτριο Γιαννουλάτο.

    ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 1. Διαβίβαση αιτήματος σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την ψηφιακή/τρισδιάστατη αποτύπωση του σπηλαίου Μάστρου (Τ.Κ. Μάστρου, Δ.Ε. Οινιαδών, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Α.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουομένων στη θέση «Καζάρμα», στην παραλία Καϊάφα εντός του αρχαιολογικού χώρου Καϊάφα – Στροφυλιάς.
 2. Σχετικά με έγκριση ή μη υλοποίησης εργασιών κατασκευής βόθρου σε οικία φερομένης ιδιοκτησίας κας Καγιάσση Διονυσίας εντός οικισμού και εντός ζώνης Δ του κάστρου Χλεμούτσι στο Δ.Δ. Κάστρο Δ. Ανδραβίδας – Κυλλήνης Ηλείας.
 3. Xορήγηση έγκρισης ή μη για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων στο βουνό της Τ.Κ Κατακόλου του Δήμου Πύργου» με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πύργου.
 4. Έγκριση ή μη της διάθεσης από πλευράς της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας ειδικού οχήματος με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………