ΗΔ 7/11.04.2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΔ 7/11.04.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

(Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ Α/220/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 14/ 3698/ 20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 7).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

 

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7/11.04.2022

1. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση ξενοδοχείου 3* με υπόγειο και πισίνα, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας SKYBAYI.K.E, εντός των ορίων του οικισμού του Καμαρίου, ν. Θήρας (83923/29.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής και προσθήκης καθ’ ύψος σε παλαιά κατοικία φερομένης ιδιοκτησίας Μιχάλη Ασημομύτη στην θέση «Άγιος Αρτέμιος» στη Χώρα Μυκόνου (87001/15.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος αναθεώρησης της υπ’ αρ. 67/2004 οικοδομικής άδειας – ανέγερσης πέντε νέων υπόσκαφων κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές σε ακίνητο, επιφανείας 8.021,68 τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας SANTORINIRESIDENCESM.I.K.E., στην εκτός σχεδίου περιοχή στον Πύργο Θήρας” (161796/14.10.2021 και 602768/30.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ και ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για άδεια κατοχής κινητού μνημείου, με σκοπό την τοποθέτησή και ανάδειξή του σε δημοτικό χώρο, εντός των ορίων της κοινότητας Βάρης στη Σύρο (107953/18.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής σε ισόγειο λιθόκτιστο κτίριο (παρεκκλήσι) φερομένης ιδιοκτησίας Ζαμπέτας Βεντούρη, στη θέση ”Βαρβαράκαινα” Ελληνικών Κιμώλου (334706/18.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης τριών (3) ισόγειων λιθόκτιστων κατοικιών σε ακίνητο φερ. ιδιοκτησίας Άννας Δαρζέντα, εντός οικισμού Εμπορείου νήσου Θήρας (31105/19.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 υλοποιημένων εργασιών και κατασκευών καθ΄ υπέρβαση της αρ. 1767/2006 άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Αλβέρτη εντός οικισμού Στενής Τήνου (20178/19.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος του Νικολάου Πολίτη για εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας για κατασκευή περγκολών σε ακίνητο ιδιοκτησίας του στη θέση “Ποίσες” νήσου Κέας (340271/27.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση η μη αιτήματος της εταιρείας «ΤΗΝΟΣ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ Α.Ε.» στο πλαίσιο του έργου «Αναθεώρηση Οικ. Άδειας 107/2009, ως προς την αποπεράτωση αυθαίρετων κατασκευών βάσει του αρ. 107, παρ. 5α του ν. 4495/17, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τροποποίηση όψεων, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή τμήματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη λειτουργία μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων» σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Εμμανουήλ Παλαμάρη εμβαδού 4.158,42 τ.μ. στην εκτός σχεδίου στη θέση «Βαρύ», Δήμου Τήνου (415077/29.10.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη επισκευής, αποκατάστασης και λειτουργίας ως κατάστημα, ισόγειου κτίσματος φερόμενης ιδιοκτησίας Ελισάβετ και Ελευθερίας Βαγιανού στη θέση «πηγάδια» του παραδοσιακού οικισμού Πύργου, τοπικής κοινότητας Πανόρμου Τήνου (394844/05.11.2021 και 42165/14.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη της μελέτης στατικής ενίσχυσης τμήματος του κτηρίου επί της οδού Κάσου 2 στην περιοχή Βαπόρια στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Κανελλάκη (610978/20.12.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης με α) ανακατασκευή δώματος, β) επισκευή και αναμόρφωση όψεων και γ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε δυο ισόγεια παλαιά κτίσματα, για τη μετατροπή τους σε δύο ανεξάρτητες κατοικίες, στον οικισμό Μεγάλο Λειβάδι (ιστορικός τόπος ΦΕΚ 595/Β/17-10-1983) της νήσου Σερίφου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης και Μαργαρίτας Ποτήρη (551726/20.12.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη υπαγωγής υλοποιημένων εργασιών στο άρθρο 116 παρ.9 του ν.4495/17 σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας των Μιχαήλ και Δαμιανού Δακτυλίδη με Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Κέντρο Διασκέδασης, στην εκτός σχεδίου θέση «Παράγκα» Μυκόνου [Κατάστημα Σκορπιός Μυκόνου] (539884/23.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Έγκριση ή μη της μελέτης «Τρία διαμερίσματα τουριστικής χρήσης-ένα ισόγειο και δύο υπόσκαφα- με υπόγειο και δύο κολυμβητικές δεξαμενές» σε αδόμητη ιδιοκτησία στον οικισμό Μεγαλοχωρίου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΚΑΝΑΒΑ ΑΞΕ (78004/04.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη της μελέτης «Τρία διαμερίσματα τουριστικής χρήσης (δύο ισόγεια και ένα στον όροφο) με δύο υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές και ένα υπαίθριο υδρομασάζ» σε αδόμητη ιδιοκτησία (ΚΑΕΚ 290770214028) στον οικισμό Μεγαλοχωρίου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΚΑΝΑΒΑ ΑΞΕ» (77885/04.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

16. Έγκριση ή μη της μελέτης «Τέσσερα ισόγεια διαμερίσματα τουριστικής χρήσης με υπόγειο και δύο κολυμβητικές δεξαμενές» σε αδόμητη ιδιοκτησία(ΚΑΕΚ 290770214029) στον οικισμό Μεγαλοχωρίου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΚΑΝΑΒΑ ΑΞΕ» (78027/04.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

17. Έγκριση ή μη της μελέτης «Τέσσερα διαμερίσματα τουριστικής χρήσης σε δύο διώροφα κτήρια με δύο υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές» σε αδόμητη ιδιοκτησία (ΚΑΕΚ 290770214027) στον οικισμό Μεγαλοχωρίου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΚΑΝΑΒΑ ΑΞΕ» (77933/04.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

18. Έγκριση ή μη της μελέτης «Τέσσερα διαμερίσματα τουριστικής χρήσης σε ένα διώροφο και δύο υπόσκαφα κτήρια με υπόγειο και τρεις υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές» σε αδόμητη ιδιοκτησία (ΚΑΕΚ 290770214031) στον οικισμό Μεγαλοχωρίου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΚΑΝΑΒΑ ΑΞΕ» (77974/04.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

19. Έγκριση ή μη μελέτης «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο”» στην Ερμούπολη ν. Σύρου, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης (100389/14.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

20. Έγκριση ή μη αιτήματος αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας αρ. 296/29-9-2008 λόγω αλλαγών στην αρχιτεκτονική, στατική και μηχανολογική μελέτη και αλλαγή ιδιοκτήτη για το έργο: «Ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο, βοηθητικό κτίσμα και δεξαμενές», σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ε. Δημητριάδη στη θέση Οτζιάς Κέας (634509/14.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

21. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακινήτου ευρισκόμενου στην περιοχή «Άγιος Δημήτριος» εντός οικισμού Νάουσας, Δήμου Πάρου, φερομένης ιδιοκτησίας της Ζ. Δημητρακοπούλου, με φερόμενη μισθώτρια την εταιρεία Ιταλικό Μπιστρό Πάρος ΙΚΕ (66059/21.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

22. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας που βρίσκεται εντός οικισμού Οίας της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης- Ειρήνης Πιτσικάλη Σανσότα και Έλεν Λουίζ Πιτσικάλη και της εκτέλεσης εργασιών προσαρμογής της στο προστατευόμενο περιβάλλον του οικισμού (571745/28.12.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

23. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 υλοποιημένων εργασιών (βοηθητικοί χώροι, αντικατάσταση δώματος και προσθήκη κατ΄ επέκταση) σε ισόγεια κατοικία υφιστάμενη προ του έτους 1955, ιδιοκτησίας Ελένης Μανάκου, στον οικισμό ”Τρυπητή” της νήσου Μήλου (91547/01.11.20210) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

24. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο που βρίσκεται στη δημοτική οδό Φηρών – Φηροστεφανίου «Αγίου Αθανασίου» στο Φηροστεφάνι του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αικατερίνης Ρούσσου (492666/02.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

25. Έγκριση ή μη αιτήματος των Μ. Μαύρη και Γ. Μαύρη για ανέγερση διώροφης κατοικίας, στη θέση «Κυπαρισσάκια» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (104320/04.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

26. Αίτημα των Σιγάλα Νικολάου και Επιφανείου για επισκευή και διαρρύθμιση υφιστάμενων υπόσκαφων χώρων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας τους εντός οικισμού Ακρωτηρίου νήσου Θήρας (528378/04.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

27. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ειρήνης Επιτροπάκη στη θέση «Βίντζι-Προσφυγικός Συνοικισμός», Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (135608/04.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

28. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 υπερβάσεων- αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο-ιστορικό διατηρητέο μνημείο, γνωστό ως Οικία Δαμία (πρώην Βισταρά), φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτας Παπανικολάου στην Παροικιά Πάρου (194958/05.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ]

29. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατασκευής πέργκολας σε κτήριο φερομένης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χαμηλοθώρη στην περιοχή Μπουκαδούρα Νάουσας Πάρου (135645/08.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

30. Έγκριση ή μη ανέγερσης εξοχικών κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Ελένης Σαλονίκη, εντός των ορίων οικισμού Υψηλού Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου» (343988/08.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

31. Έγκριση ή μη ανέγερσης δύο ισόγειων λιθόκτιστων οικιών με υδάτινο στοιχείο και υπόγειες δεξαμενές ύδατος, σε φερόμενη ιδιοκτησία Αλέξανδρου-Αθανάσιου Στάγκου, στη θέση «Κατηφορίδα Χαροκόπου», εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (485403/09.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

32. Έγκριση ή μη κατεδάφισης υφιστάμενης ισόγειας κατοικίας, σε οικόπεδο που βρίσκεται στη δημοτική οδό Φηρών – Φηροστεφανίου «Αγίου Αθανασίου» στο Φηροστεφάνι του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Ρούσσου (515794/09.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

33. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Κέας για το έργο «Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο» (632920/14.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

34. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέο διώροφο κτήριο κατοικιών με υπόγειο (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα)», φερόμενης ιδιοκτησίας Ευάγγελου Δημητροκάλη, στο Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς, νήσου Θήρας (651416/15.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

35. Έγκριση ή μη ανέγερσης κατοικίας σε φερόμενη ιδιοκτησία Νικόλαου Πράσινου στη θέση «Χάλασμα», εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου, κατόπιν αυτοχρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας (441565/21.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

36. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Σωτηρίου Παπατζίκη, στη θέση “Βουρκάρι” νήσου Κέας (576888/22.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

37. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης ανασκαφής σε γήπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Ιάκωβου Βαθρακοκοίλη, από όπου διέρχεται το αρχαίο υδραγωγείο, στην περιοχή «Αγγίδια» στη Νάξο (216224/05.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]