Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 525ης /08-04-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
—————————
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Νέο κτίριο Διοίκησης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313306411, 413
E-mail: tsmkm@culture.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 8.04.2022 και ώρα 9.00 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Νέο Κτήριο Διοίκησης) στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1.Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

 1. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την αντικατάσταση στέγης και την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σε αυθαίρετη κατοικία που έχει τακτοποιηθεί με το Ν. 4178/2013, στο κληροτεμάχιο 1182, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Τούμπας- τράπεζας Νέων Φλογητών, Δήμου Νέας Προποντίδας, ΠΕ Χαλκιδικής.
 1. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την τακτοποίηση με το Ν. 4495/2017 πολεοδομικών παραβάσεων σε κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Σοφίας Χατζηανεστιάδου και Αλεξάνδρας Βουγιατζή στο κληροτεμάχιο αρ. 76 του αγροκτήματος Νέας Ποτίδαιας, Δήμου Νέας Προποντίδας, ΠΕ Χαλκιδικής, εντός της Ζώνης Α1 του αρχαιολογικού χώρου Νέας Ποτίδαιας.
 2. Έγκριση μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ναού Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. Αμμουλιανής, Δήμου Αριστοτέλη, ΠΕ Χαλκιδικής.

2.Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης «Εργασίες επισκευής στεγών στις αποθήκες Γ1 και Β2 του συγκροτήματος αποθηκών Αλλατίνη».
 2. Χορήγηση ή μη συναίνεσης: α. για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 και β. για την έγκριση άδειας λειτουργίας πτηνοτροφικής μονάδας σε υφιστάμενα κτίρια στο αγροτεμάχιο με αρ. 2360 στην Άσσηρο, Δ. Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
 3. Αίτημα χορήγησης άδειας μελέτης, φωτογράφησης και δημοσίευσης αδημοσίευτων επιγραφών από τη Δεύτερη μακεδονική μερίδα αρμοδιότητας ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ. στον κ. Πασχάλη Πασχίδη. (ΣΥΝ. ΜΕ Α.Μ.Θ.).
 1. Διαχείριση αρχαίων καταλοίπων (τοίχων) και κατάχωση αυτών, στο πλαίσιο του υποέργου 2 του έργου «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης, Δήμου  Θέρμης (Εξωτερικό δίκτυο)».
 2. Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε υπερυψωμένη ισόγεια κατοικία, σε οικόπεδο με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ επί ανωνύμου οδού, σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ε. Μήντση στην Τ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
 3. Ενημέρωση Αρχιτεκτονικής Μελέτης ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών ως προς το  κτίριο Κ2 (ΟΤ Γ518, οικ.04Ν), φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε., στην επέκταση Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
 4. Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης λυόμενης κατασκευής και περίφραξης στο οικ. 01 του Ο.Τ. Γ361 Θέρμης, Δήμου Θέρμης.
 5. Έγκριση ή μη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού στο αγροτεμάχιο αρ. 1338 και 1339, Βασιλικών, Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης.

3.Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

 1. Χορήγηση, ή μη, άδειας μελέτης, φωτογράφησης, σχεδίασης, λήψης εκτύπων (κατά περίπτωση) και δημοσίευσης τριάντα (30) αδημοσίευτων λίθινων ενεπίγραφων μνημείων από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στον κ. Πασχάλη Πασχίδη, στο πλαίσιο εκπόνησης Συντάγματος επιγραφών από τη δεύτερη μακεδονική μερίδα. (ΣΥΝ. ΜΕ ΕΦ.Α.ΠΕ.Θ.).

4.Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

 1. Γνωμοδότηση για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας Χώρου Δασικής Αναψυχής στο περιαστικό άλσος «Λόφος Αγίου Γεωργίου» Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς.

5.Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

 1. Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας εκσκαφής για κατασκευή ισόγειου κτιρίου επεξεργασίας μετάλλων (εμβαδού 158,14 τ.μ) και περίφραξης, στο υπ΄ αριθμ. 87Α οικόπεδο (Ο.Τ. 14) του οικισμού του Αρχοντικού, Δ. Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Ivo Raden.

6.Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

 1. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την  τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5985/22-1-2021 Α.Ε.Π.Ο. της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ της Α.Δ.Μ.Θ. λόγω αύξησης της δυναμικότητας από 39.900 σε 80.000χλ. πτηνά πάχυνσης, της υφιστάμενης Πτηνοτροφικής μονάδας του κ. Χρήστου Δημητριάδη, που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή θέση «Γαλλικό» του Δ.Κ. Περίστασης, της Δ.Ε. Παραλίας, του Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ: 1912221429).

7.Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

 1. Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον ορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα.
 2. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων στο οικόπεδο (06), με στοιχεία Κ1-Κ-2Κ3-   Κ4-Κ1, ΚΑΕΚ 190449204006 και εμβαδόν 143.21 τ.μ., επί της οδού Νικολαΐδη αρ. 6 (Ο.Τ Γ 353), στην επέκταση Κηφισιάς (περιοχή «ΑΛΛΑΤΙΝΗ»), της  Δ.Ε. Θεσσαλονίκης του Δήμου                Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Καρασούλη, για την ανέγερση οικοδομής.
 3. Χορήγηση ή μη άδειας πώλησης βιβλίων των εκδόσεων «Παπαδόπουλος» στο πωλητήριο του ΤΑΠΑ στα Λουτρά Παράδεισος στη Θεσσαλονίκη.
 4.  Έγκριση ή μη τοποθέτησης υπαίθριων τραπεζοκαθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού σε υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας Πρόχειρου Γεύματος (Αναψυκτήριο)» επί των οδών Τσιμισκή 127 & Φιλικής Εταιρείας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αναστασίας Καρανάτσιου.
 5.   Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας και ανάπτυξης υπαίθριων τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ. «επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (σύγχρονο καφενείο) στον φερόμενο ως μισθωτή κ. Γ. Οταμπασίδη, επί της οδού Φιλίππου αριθ. 80, του ΔΘ, στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη.
 6.  Έγκριση ή μη χορήγησης γνωμοδότησης για την άδεια βραχυπρόθεσμης λειτουργίας ΚΥΕ (καντίνας) παραγωγής και πώλησης παραδοσιακού προϊόντος (λουκουμάδες) επί της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης, στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του Λευκού Πύργου.
 7. Έγκριση ή μη αλλαγής χρήσης από κατάστημα σε κατοικίες, προσθήκης κατ΄ επέκταση στον όροφο, αλλαγής όψεων και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε οικοδομή επί της οδού Βενιζέλου 7 στη δημοτική ενότητα Αγίου Παύλου, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Απόστολου Βυζαρέλη και Ευαγγελίας Καλογήρου.
 8. Έγκριση ή μη χορήγησης γνωμοδότησης: 1. για την άδεια λειτουργίας ΚΥΕ της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΙΚΕ (S.& F.FLAVOR), και 2. την εκτέλεση εργασιών στις εξωτερικές όψεις  του υφιστάμενου κτίσματος και διαμορφώσεις στον υπαίθριο χώρο, στον Κέδρινο Λόφο Θεσσαλονίκης, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του Δ. Θεσσαλονίκης, επί της Λεωφόρου ΟΧΙ 27, της ΔΕ Αγίου Παύλου του Δ. Νεάπολης – Συκεών, στο άμεσο περιβάλλον μνημείων αρμοδιότητας ΕΦΑΠΟΘ.

8.Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

 1. «Χορήγηση ή μη άδειας ανέγερσης ισόγειας μονοκατοικίας με υπόγειο και έγκριση  ή μη κατάχωσης αρχαίων σε οικόπεδο στη συμβολή των Οδών Καπετάν Μητρούση  και Μιχαήλ Ουζούνη στην πόλη των Σερρών».
 2. «Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη NOTIAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία στη θέση «Ασβεστόρεμα», Δ.Ε. Αλιστράτης, Δ. Νέας Ζίχνης, Π.Ε. Σερρών».
 3. «Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από τη NOTIAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ενεργειακή  Εταιρεία στη θέση «Λατομείο», Δ.Ε. Αλιστράτης, Δ. Νέας Ζίχνης, Π.Ε. Σερρών».

9.Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

 1. Αίτημα χορήγησης ή μη άδειας εκσκαφής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 399,99 KW στο υπ’ αριθμ. 5746 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νάουσας, του Δήμου Νάουσας, Π.Ε. Ημαθίας.
 2. Έγκριση ή μη τροποποίησης τμήματος της μελέτης του έργου “Βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας · `Δικαιούχος Δήμος Βέροιας” που αφορά στην οδό Αντωνίου Καμάρα, στον περιβάλλοντα χώρο της Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας.
 3. Χορήγηση ή μη άδειας εκσκαφής και ανέγερσης τετραώροφου κτιρίου με υπόγειο, pilotis και σοφίτα και διώροφου κτιρίου με στέγη, στο οικόπεδο επί των οδών Κοντογεωργάκη 11 και 28ης Οκτωβρίου 2Α (διαμπερές οικόπεδο), του Ο.Τ. 77, στο περιβάλλον του ιστορικού διατηρητέου βυζαντινού ναού των αγίων Κηρύκου και Ιουλίττας της Τ.Κ. Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αλεξάνδρας Μασούρα.

10.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης ήδη εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης διώροφου συγκροτήματος κτιρίων με χρήση ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με υπόγειο στέγη και κολυμβητική δεξαμενή, σε ακίνητο στο Τομέα Ι (συνεκτικός), στον «ιστορικό τόπο» της Αθύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας, του Δήμου Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ουλρίκε Γκουνέλα – Ιμπεράλ.
 2. Έγκριση ή μη κατεδάφισης ισόγειου κτηρίου (αποθήκης), επί της οδού Λητούς 1, πλησίον των διατηρητέων, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., κτηρίων, του πρώην βυρσοδεψείου «Αφών Μπένη», στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλείου Πετρίδη και λοιπών συνιδιοκτητών.
 3. Έγκριση ή μη παροχής σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 117 του νόμου 4495/2017, αυθαίρετων κατασκευών (κατηγορία 4), προς κατεδάφιση, στο χαρακτηρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως «έργο τέχνης», και από το ΥΠΕΣ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) ως «διατηρητέο», κτίριο επί της οδού Σαρανταπόρου 13 στη Θεσσαλονίκη, φερόμενης ιδιοκτησίας ΙΝΦΡΑΛΙΝΚ ΑΕ (Α/Α Δήλωσης: 12256823).

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Κ.M.

Νικόλαος Πρίτσινας

Θεσσαλονίκη, 04-04-2022                                                Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Ακριβές Αντίγραφο

Η  αν. Γραμματεύς του Τ.Σ.Μ.Κ.Μ.

 

Άννα Παντή

Αρχαιολόγος