ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2022, ώρα 09:00 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-04-2022, ώρα 09:00

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 15 η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Παπαγεωργίου Στυλιανού για το έργο: «υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο με διατηρητέα ερειπωμένη κατοικία στη θέση «Κονάκι» που βρίσκεται στον οικισμό της Γυρτώνης,  Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
  2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Παπαγεωργίου Στυλιανού για το έργο: «υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο με διατηρητέα ερειπωμένη αποθήκη που βρίσκεται στον οικισμό της Γυρτώνης, Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
  3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δημητρίου Αλεξάνδρας- Ιωάννας για το έργο: «υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο με διατηρητέα αποθήκη με κεραμοσκεπή που βρίσκεται στον οικισμό της Γυρτώνης, Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
  4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Παπαγεωργίου Ιωάννας- Μιχαέλας για το έργο: «υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο με διατηρητέα ερειπωμένη αποθήκη που βρίσκεται στον οικισμό της Γυρτώνης, Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
  5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δημητρίου Αλεξάνδρας- Ιωάννας για το έργο: «υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/17 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο με διατηρητέα ερειπωμένη αποθήκη που βρίσκεται στον οικισμό της Γυρτώνης, Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
  6. Έγκριση ή μη του αιτήματος των αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Ιωάννας Μαμαλούδη και Μαριάνθης Ραφτοπούλου για άδεια μελέτης φωτογράφησης, σχεδίασης και δημοσίευσης χάλκινου κάδου αρχαίων χρόνων, o οποίoς φυλάσσεται σε αποθήκη του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.
  7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ WIND M.Α.Ε. για τη διασύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού σε αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Βρυοτόπου, Δ.Ε. Αμπελώνος, Δήμου Τυρνάβου με τον Υποσταθμό Ανύψωσης Μακρυχωρίου.
  8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Κωστή Παρασκευής για κατασκευή πρόχειρου καταλύματος (επέκταση κτηνοτροφικής μονάδας) στη θέση «Μαγούλα Παναγιά – Κουρί» της Δ.Ε. Γόννων του Δ. Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας.
  9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Τσανούσα Θεοδώρας για κατασκευή πρόχειρου καταλύματος (νέας κτηνοτροφικής μονάδας) στη θέση «Στεφάνη» της Τ.Κ. Πυθίου του Δ. Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.

Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                   Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                   Παπαντίνας Νικόλαος

                                                                                     Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.