ΗΔ 8/19.04.2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΔ 8/19.04.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραμματεία: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(Πίνακας Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ Α/220/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 14/ 3698/ 20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 8).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον
αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος ΝΣΚ
κ.α.α.
Η Γραμματέας
Μαρία Γερανίου
Αρχαιολόγος

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8/19.04.2022

1. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετης κατοικίας που βρίσκεται εντός οικισμού Οίας της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης-Ειρήνης Πιτσικάλη Σανσότα και Έλεν Λουίζ Πιτσικάλη και της εκτέλεσης εργασιών προσαρμογής της στο προστατευόμενο περιβάλλον του οικισμού (571745/28.12.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη α) υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/2017 υλοποιημένων εργασιών και β) κατασκευής βοηθητικών χώρων, αντικατάστασης δώματος και προσθήκης κατ΄ επέκταση σε ισόγεια κατοικία υφιστάμενη προ του έτους 1955, ιδιοκτησίας Ελένης Μανάκου, στον οικισμό ”Τρυπητή” της νήσου Μήλου (91547/01.11.20210) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη κατεδάφισης υφιστάμενης ισόγειας κατοικίας, σε οικόπεδο που βρίσκεται στη δημοτική οδό Φηρών – Φηροστεφανίου «Αγίου Αθανασίου» στο Φηροστεφάνι του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Ρούσσου (515794/09.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο που βρίσκεται στη δημοτική οδό Φηρών – Φηροστεφανίου «Αγίου Αθανασίου» στο Φηροστεφάνι του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης Ρούσσου (492666/02.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη αιτήματος των Μ. Μαύρη και Γ. Μαύρη για ανέγερση διώροφης κατοικίας, στη θέση «Κυπαρισσάκια» Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (104320/04.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Αίτημα των Σιγάλα Νικολάου και Επιφανείου για επισκευή και διαρρύθμιση υφιστάμενων υπόσκαφων χώρων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας τους εντός οικισμού Ακρωτηρίου νήσου Θήρας (528378/04.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ειρήνης Επιτροπάκη στη θέση «Βίντζι-Προσφυγικός
Συνοικισμός», Δ.Κ. Παροικιάς, Νήσου Πάρου (135608/04.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατασκευής πέργκολας σε κτήριο φερομένης ιδιοκτησίας Παναγιώτη
Χαμηλοθώρη στην περιοχή Μπουκαδούρα Νάουσας Πάρου (135645/08.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη ανέγερσης εξοχικών κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Ελένης Σαλονίκη, εντός των ορίων οικισμού Υψηλού Άνδρου,
Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου» (343988/08.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη ανέγερσης δύο ισόγειων λιθόκτιστων οικιών με υδάτινο στοιχείο και υπόγειες δεξαμενές ύδατος, σε φερόμενη ιδιοκτησία Αλέξανδρου-Αθανάσιου Στάγκου,
στη θέση «Κατηφορίδα Χαροκόπου», εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (485403/09.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Κέας για το έργο «Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο»
(632920/14.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέο διώροφο κτήριο κατοικιών με υπόγειο (Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα)», φερόμενης ιδιοκτησίας Ευάγγελου Δημητροκάλη, στο
Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς, νήσου Θήρας (651416/15.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

13. Έγκριση ή μη ανέγερσης κατοικίας σε φερόμενη ιδιοκτησία Νικόλαου Πράσινου στη θέση «Χάλασμα», εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου, κατόπιν αυτοχρηματοδότησης
σωστικής ανασκαφικής έρευνας (441565/21.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

14. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Σωτηρίου Παπατζίκη, στη θέση “Βουρκάρι” νήσου Κέας
(576888/22.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

15. Έγκριση ή μη α) νομιμοποίησης προσθήκης αποθήκης καθ’ υπέρβαση της υπ’ αριθμ. 569/75 ΟΑ β) αλλαγής χρήσης κτηρίου αποθήκης σε ΚΥΕ (καφετέρια-snac bar) και γ)
διαμορφώσεων στον ακάλυπτο χώρο, στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Α. ΒΗΧΟΣ & ΣΙΑ ΑΞΕΤΕ με ΚΑΕΚ 290822802014 στο Παλιοχώρι Μήλου (145376/10.01.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Άννας Γεωργοπούλου, στην Πλάκα Μήλου (142453/09.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη αλλαγής χρήσης (από κατοικία σε κατάστημα) και λειτουργίας ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας, επιχείρηση αναψυχής προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών)» και εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αλλαγής χρήσης χώρου στάθμευσης/γκαράζ σε αποθήκη, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας Γεωργοπούλου στην Πλάκα Μήλου (168308/14.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας γεύματος (εστιατόριο) & Επιχείρηση Μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέρια)» σε ισόγειο διωρόφου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Σοφίας Ιωαννίδου που εκμεταλλεύεται η ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α.Ε. επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη στην περιοχή Αλευκάντρα της Χώρας Μυκόνου (32816/11.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]