ΗΔ9/09.05.2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΔ9/09.05.2022

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2 

105 55 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου 

Τηλέφωνο: 210 3242062 

e-mail: tsmna@culture.gr 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

ΚΟΙΝ.: 

. ΕΦΑ Κυκλάδων 

. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ 

. ΕΕΑ 

. ΕΠΣ 

 

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου. 

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ Α/220/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/ 14/ 3698/ 20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 9). 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ. 

 Η Πρόεδρος 

Μαρία Οικονόμου 

Πάρεδρος ΝΣΚ 

κ.α.α. 

Μαρία Γερανίου 

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9/09.05.2022 

1. Αποδοχή ή μη της Αίτησης Θεραπείας της εταιρείας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» για την ανάκληση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/126334/14-6-2021 (ΑΔΑ:ΩΙ9Ι4653Π4-ΥΦ1) Απόφασης ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ περί Μη έγκρισης λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), σε ισόγειο κατάστημα φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.» και μίσθωσης από την εταιρεία «MOKKA BRUNCH O.E.» στην εκτός σχεδίου περιοχή Αργύραινα Μυκόνου [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

2. Έγκριση ή μη υπαγωγής υλοποιημένων εργασιών στο άρθρο 116 παρ.9 του ν.4495/17 σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας των Μιχαήλ και Δαμιανού Δακτυλίδη με Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Κέντρο Διασκέδασης, στην εκτός σχεδίου θέση «Παράγκα» Μυκόνου [Κατάστημα Σκορπιός Μυκόνου] (539884/23.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

3. Έγκριση ή μη αιτήματος ανάκλησης της με αρ. πρωτ. ΕΦΑΚΥΚ/2416/19.03.2021 Απόφασης (με ΑΔΑ: 96ΦΕ4653Π4-7ΡΧ) και έγκρισης τροποποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης, που αφορά στην επισκευή υπάρχοντος κτίσματος, κατεδάφιση χώρου υγιεινής, προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου και προσθήκη καθ΄ ύψος α΄ ορόφου σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Κ. Κωνσταντάρα στη θέση «Τρούλος» της Χώρας Αμοργού (287660/01.09.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

4. Έγκριση ή μη αιτήματος της Αικατερίνης Καβαλιώτη για τη χορήγηση άδειας νόμιμης κατοχής αρχαιοτήτων (432687/19.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

5. Έγκριση ή μη α) υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Άννας Γεωργοπούλου, στην Πλάκα Μήλου και β) αλλαγής χρήσης (από κατοικία σε κατάστημα) και λειτουργίας ΚΥΕ «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας, επιχείρηση αναψυχής προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών)» και εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αλλαγής χρήσης χώρου στάθμευσης/γκαράζ σε αποθήκη, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο ως άνω ακίνητο (168308/14.04.2022 και 142453/09.04.2022) ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

6. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 υπερβάσεων-αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο-ιστορικό διατηρητέο μνημείο, γνωστό ως Οικία Δαμία (πρώην Βισταρά), φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτας Παπανικολάου στην Παροικιά Πάρου (194958/05.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 

7. Έγκριση ή μη αιτήματος του Θεμιστοκλή Σάρδη για έγκριση διενέργειας εργασιών αποκατάστασης του ορόφου, φερόμενης ιδιοκτησίας του, κτίσματος που αποτελεί τμήμα του Κάστρου Κιμώλου (87135/05.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

8. Έγκριση ή μη αιτήματος της Βελέγκα Ευγενίας σχετικά με τη λειτουργία καταστήματος στη φερόμενη ιδιοκτησία Ψάκη Μαρίας, στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού (528359/05.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

9. Έγκριση ή μη της μελέτης «Γενική επισκευή κατοικίας, αντικατάσταση στέγης και προσθήκη ορόφου» σε ιδιοκτησία εντός του οικισμού Παροικιάς, της νήσου Πάρου, από τον φερόμενο ιδιοκτήτη Peter Munzinger (637077/08.11.2021) [ΥΜΝΤΕΑΑΣΕΚ] 

10. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση «Συγκροτήματος τουριστικών διαμερισμάτων», σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Φοινικιάς, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αναστάσιου Κοιλάκου, Αντώνιου Βασιλόπουλου και Στυλιανής Κοσμά (162194/09.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

11. Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε υφιστάμενη διώροφη κατοικία φερομένης ιδιοκτησίας Φίλιππας Χατζησταύρου στο Κάστρο Χώρας Σικίνου (102263/11.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

12. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση δύο νέων ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και πατάρι», σε οικόπεδο εκτός ορίων οικισμού Καρτεράδος της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Κωλέτση (327249/11.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

13. Έγκριση ή μη α) κατασκευής τεσσάρων νέων ισόγειων οικοδομών σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Μενδρινού Δημητρίου στη θέση «Σαρακίνικα» Όρμου Αιγιάλης και β) επισκευής και αντικατάστασης στέγης ερειπωμένου κτίσματος (527762/12.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

14. Έγκριση ή μη υπαγωγής αυθαίρετων κτισμάτων στον ν.4495/17, κατεδάφιση τους και μελέτης ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας φερομένης ιδιοκτησίας Νικόλαου Χαλκέα στον οικισμό του Κάστρου της Σικίνου (91178/12.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

15. Έγκριση ή μη της μελέτης κατεδάφισης σε οικόπεδο εντός του οικισμού Ημεροβίγλι της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Νέα Ευδώρα Α.Ε. (635103/18.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

16. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση κτιρίου πέντε ανεξάρτητων κατοικιών με υπόγειο», σε οικόπεδο εντός του οικισμού Ημεροβίγλι της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Νέα Ευδώρα Α.Ε. (635114/18.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

17. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ισόγειου οινοποιείου με υπόγειο, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησδίας Χρυσοβαλάντη Μπάικα στην εκτός σχεδίου περιοχή Περίσσας Θήρας (209622/21.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

18. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση «Διώροφου Συγκροτήματος Κατοικιών», σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Φοινικιάς, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανάσιου Τσαρκίνη & Κωνσταντίνου Τσαρκίνη (505946/22.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

19. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα διώροφη οικοδομή (κατοικίες με υπόγειο και δεξαμενή)», σε οικόπεδο εντός οικισμού Εμπορείου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ανδρέα Αρβανίτη (198463/22.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

20. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μεριγκούνη Δημητρίου για την ανέγερση αγροτικής αποθήκης και την κατασκευή υπόγειας υδατοδεξαμενής, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Σφουγγάρη Αθανασίου και Συνετού Αγγελικής, στην εκτός σχεδίου περιοχή Περίσσας Θήρας (715717/24.11.20210 [ΕΦΑΚΥΚ] 

21. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση «Συγκροτήματος Διώροφων Κτηρίων Τουριστικών Εγκαταστάσεων», σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Μέσα Κατοικιές, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Άνδροβικ (221503/26.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

22. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση «Τριών νέων κατοικιών με υπόγειο», σε οικόπεδο που βρίσκεται στον Άγιο Αρτέμιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Ημεροβιγλίου, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας ADDAX DEVELOPMENT IKE. (106283/26.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

23. Έγκριση ή μη ανέγερσης δύο ισόγειων κατοικιών σε οικοπέδο φερομένης ιδιοκτησίας Αθανάσιου Χαλά εντός οικισμού Κατακοίλου Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου (437807/29.11.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] 

24. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης διώροφου συγκροτήματος τριών τουριστικών κατοικιών και ΚΥΕ με υπόγειο χώρο στάθμευσης σε κάθετη ιδιοκτησία ΙΙ ακινήτου εντός του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Τριάνταρου του Δήμου Τήνου φερόμενης ιδιοκτησίας Νικόλαου Καρδάρη (192396/30.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

25. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα διώροφη οικοδομή-Κατάστημα-Ξενώνες Μονής και Νέα ισόγεια οικοδομή με υπόγειο-Ξενώνες Μονής», σε ακίνητο που βρίσκεται εντός 

οικισμού Πύργου Καλλίστης της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλία Θήρα (44427/30.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

26. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα ισόγεια οικοδομή-κατάστημα και δεξαμενή νερού», σε ακίνητο που βρίσκεται εντός οικισμού Πύργου Καλλίστης της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλία Θήρας (44475/30.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

27. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης «Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 67/2004 οικοδομικής αδείας» για την ανέγερση πέντε (5) νέων υπόσκαφων κατοικιών, σε γήπεδο, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή στον Πύργο Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας «SANTORINI RESIDENCES M.I.K.E.» (602768/30.11.2021) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] 

28. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών (κατηγορία 5) σε αγροτεμάχιο εμβαδού 8.875,00 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Αγγελικής Γρατσία, εντός της ζώνης προστασίας του προστατευόμενου Πύργου Δελλαρόκα στο Κάτω Σαγκρί της Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (599891/14.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης 

29. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου και επανάχρησή του ως κτήριο κατοικιών σε τμήμα του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Νηματουργείου Βαρδάκα (οριζόντια ιδιοκτησία 1 της κάθετης ιδιοκτησίας 1, με ΚΑΕΚ 290455403001/1/4) στη θέση «Πτωχοκομείο/Δαμαλάς» στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΥΙΟΙ Ο.Ε.” (66464/24.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης 

30. Έγκριση ή μη αιτήματος ανοικοδόμησης κάθετης ιδιοκτησίας Ε2 εμβαδού 150 τ.μ. φερομένης ιδιοκτησίας Ιάκωβου Σορώκου, οικοπέδου συνολικού εμβαδού 300 τ.μ., στη θέση «Καζανάκια-Έλλη» στη Χώρα Νάξου (73005/24.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης 

31. Έγκριση ή μη α) νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και β) προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε υφιστάμενο κτήριο σε φερόμενη ιδιοκτησία Μαρίας Πράσινου-Φωστιέρη, εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (79540/12.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία 

32. Έγκριση ή μη μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας «Italian Fashion SPRL» (πρώην οικία Καραντώνη) στη θέση Κάστρο στη Χώρα Μυκόνου μετά την ολοκλήρωση σωστικής ανασκαφής (94087/15.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία