Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Πέμπτη 23-06-2022

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020 και ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 23η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση ή μη της αγιογράφησης μέρους του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας,ΤΚ Αγίας Τριάδας, ΔΕ Σελλάνων, Δήμου Παλαμά, ΠΕ Καρδίτσας,
  κατόπιν αιτήματος του οικονόμου ιερέα Βασιλείου Σιαματά.
 2. Έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (OPENMALL)» του Δήμου Λαρισαίων για παρεμβάσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης του εμπορικού χαρακτήρα στις οδούς Βενιζέλου (τμήμα Ολύμπου-Φιλελλήνων) και Ανδρούτσου στο ιστορικό κέντρο της Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος της GROUNDPLAN, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΤΕΕ για την ανέγερση τετραώροφης οικοδομής επί pilotis, στο οικόπεδο με αρ. 05, στο Ο.Τ. 424Α, επί της οδού Θέτιδος αρ. 154-156, στα Φάρσαλα, ΠΕ Λάρισας.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Μεταξοχωρίου Αγιάς για την αντικατάσταση της στέγης του ναού.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος της  Ελένης Νικολαΐδου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 498,50KWp, σε  αγροτεμάχιο με αριθμό 24α διανομής αγροκτήματος Νίκαιας 1929 και έκτασης 10.080,00τ.μ.στη θέση «ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟ-ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΕΣ» της Τ.Κ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ ΠΕ Λάρισας.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος των Καραγκούνη Δημητρίου και Τζιαφάλια Αθανασίου για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης του μνημείου Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.
 7. Έγκριση ή μη τροποποίησης της μελέτης «Ανάδειξη και ενοποίηση αρχιτεκτονικών καταλοίπων Πελινναίου» Δήμου Φαρκαδόνας, ΠΕ Τρικάλων.
 8. Έγκριση ή μη εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στον Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου στην Ι.Μ. Λιμποχόβου Παναγίας, Δήμου Μετεώρων, ΠΕ Τρικάλων.
 9.  Έγκριση ή μη μελέτης για την «Ανέγερση τετραώροφης οικοδομής με εσωτερικό εξώστη και ισόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε, στην οδό Βλαχάβα 16 (ΚΑΕΚ 451303521004 – Ο.Τ. 352), της πόλης των Τρικάλων, Δήμου Τρικκαίων, ΠΕ Τρικάλων.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Σκοπέλου για την υλοποίηση του έργου: «Αντικαταστάσεις τμημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και πλακοστρώσεις Χώρας Σκοπέλου”, του Δήμου Σκοπέλου ΠΕ Σποράδων.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος του  Ιωάννη Αγάλλου για χορήγηση παράτασης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τροχήλατης καντίνας καθώς και για τοποθέτηση ξύλινου πατώματος, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στη θέση “Άγιος Δημήτριος” Δήμου Αλοννήσου ΠΕ Μαγνησίας.
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Νοτίου Πηλίου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων Κ.Χ. Δήμου Νοτίου Πηλίου».
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος της  Κορνηλίας Γκίνη για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» εντός των ορίων του οικισμού Κατηχωρίου Δήμου Βόλου ΠΕ Μαγνησίας.
 14. Έγκριση ή μη της μελέτης του Δήμου Νοτίου Πηλίου με τίτλο «Έργα Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Υπαίθριων Κ.Χ. Δήμου Νοτίου Πηλίου».
 15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της κας Κορνηλίας Γκίνη για τη νομιμοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών καθ’ υπέρβαση της με Α/Α 221921 Ε.Ε.Δ.Μ. σε ακίνητο ιδιοκτησίας της στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» εντός των ορίων του οικισμού Κατηχωρίου Δήμου Βόλου ΠΕ Μαγνησίας.
 16. Έγκριση ή μη της μελέτης του Δήμου Σκοπέλου για την αποκατάσταση του λαογραφικού μουσείου «Οικίας Βακράτσα» στη Χώρα Σκοπέλου, Δήμου Σκοπέλου, ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων.
 17. Έγκριση ή μη του αιτήματος του  Δημητρίου Αποστολάκη για την ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο με χρήση καταστήματος και αποθήκης» εντός σχεδίου πόλεως Αγριάς, Δήμου Βόλου.
 18. Έγκριση ή μη του αιτήματος του  Αρτέμιου Κοσμά για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του διατηρητέου Μνημείου – οικία Ψαριανού, στον οικισμό της Σκοπέλου.

 

 1. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

   

                                                                                  Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου 

                                                                                     Παπαντίνας Νικόλαος

  Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.