Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

5Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 30-06-2022

1.ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΣΜΣΕ 30.06.2022