Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόσκληση – Τετάρτη 06-07-2022, ώρα 09:00

ΘΕΜΑ: Ορισμός ημερομηνίας συνεδρίασης Τ.Σ.Μ.Θ. υπ’ αριθμ. 276/06-07-2022, ημερήσια διάταξη και πρόσκληση μελών.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 1. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 2. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 και ΥΠ.ΠΟ.Α / 225224/18-05-2022 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 6η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Β. Ορίζουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Νιόβης Κωστοπούλου για το έργο «Ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο» στη θέση Αγία Παρασκευή εντός του οικισμού Λαύκου, Δ.Ε. Σηπιάδος, Δ. Ν. Πηλίου, Ν. Μαγνησίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κων/νου Βοϊβόδα για το έργο: έγκριση ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 υλοποιημένων αυθαίρετων κατασκευών σε οικόπεδο με διατηρητέα αποθήκη εμβαδού 510,14 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό της Γυρτώνης, Δ. Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Τσιτσιμπή Κωνσταντίνου με την ιδιότητα του προέδρου και εκ μέρους του Συνδέσμου Αποδήμων Σαρανταπόρου και Μεγαλάκκου κοινότητας Νεράιδας για άδεια κατοχής/κυριότητας ενός πίθου.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Απιδέας δια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για το έργο: «Μελέτη συντήρησης της εικόνας «Κοίμηση της Θεοτόκου» Απιδιάς Καρδίτσας», ΤΚ Απιδέας, ΔΕ Καλλιφωνίου, Δήμου Καρδίτσας, ΠΕ Καρδίτσας.
 5. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Παπαλέξη Ηλία για την κατασκευή Φ/Β σταθμού ισχύος 999,60KW στο αγροτεμάχιο 300 του αναδασμού Καλλίθηρο 1968, της Τ.Κ. Καλλιθήρου του Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Φρειδερίκης Πολύμερου για την κατασκευή πρόχειρου κτηνοτροφικού καταλύματος στη θέση «Χούνες Παλαιογαρδίκι» της Τ.Κ. Πετρόπορου, Δ. Φαρκαδόνας, Π.Ε. Τρικάλων.
 7.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Τρικκαίων για την αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου οικίσκου (φουαγιέ) στον περιβάλλοντα χώρο του οθωμανικού τεμένους Οσμάν Σαχ της πόλης των Τρικάλων, σεκατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο).
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για τα έργο: Μελέτη κατασκευής αποστραγγιστικής τάφρου, στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση εικονογραφικού διακόσμου του βυζαντινού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Δ. Μετεώρων, ΠΕ Τρικάλων.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για τα έργο : «Αντικατάσταση νεότερης στέγης προστώου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Οξύνειας, Δ. Μετεώρων, ΠΕ Τρικάλων» .
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Πολύζου Ιωάννη του Παναγιώτη για την κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση σε υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο σε αγροτεμάχιο στη θέση «Πολυζέϊκα – Κουλούρι» της Τ. Κ. Αερινού, Δ.Ε. Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου Π. Ε. Μαγνησίας.
 11. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Γεωργίας Κολέτσιου για χορήγηση ή μη άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης  μίας μεταβυζαντινής εικόνας από τα Κανάλια Μαγνησίας.
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Anna Blomley για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αδημοσίευτων νομισμάτων, τα οποία προέρχονται από το Μητρώο της αρχαίας Δημητριάδας, Π.Ε. Μαγνησίας.
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δημόπουλου Γρηγόρη για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 499,79KW, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 171 (αναδασμός Κυψέλης 1981) εμβαδού 33.218,00τ.μ. στην θέση «Τζαγκόζι» της Τ.Κ. Κιλελέρ, Δ.Ε. Κιλελέρ, του  Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας.
 14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΟΛΒΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» για την κατασκευή  φωτοβολταϊκού σταθμού σε αγροτεμάχιο εμβαδού 61.625,00τ.μ. στην θέση «Ορμάνι» της κτηματικής περιφέρειας Λουτρού, Τ.Κ. Λουτρού, Δ.Ε. Κοιλάδας, του  Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας.
 15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «Γ. ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ Α.Ε. «ΑRELAND» για την γ’ αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 279797/2021 οικοδομικής άδειας της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Λαρισαίων με την οποία ανεγείρεται «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΩΝ& ΣΥΝΤΗΡΗΜΈΝΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ»
 16. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος επί εδάφους 499,5 KW & επί στέγης 2500,01 KW  στη θέση Γούρνα, στη κτηματική περιφέρεια Μακρυχωρίου, Δ.Ε. Μακρυχωρίου, Δ. Τεμπών Π.Ε. Λάρισας, Περ. Θεσσαλίας.
 17. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ιωάννη Φράγκου για άδεια εγκατάστασης Φ/Β σταθμού ισχύος 499,50 KW, στη θέση ”ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ” Τ.Κ. Ροδιάς Δ. Τυρνάβου.
 18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας ΑΕΤΟΣ Φ/Β ΠΑΡΑΓΩΓΗ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για άδεια εγκατάστασης Φ/Β σταθμού ισχύος 5 ΜW, στη θέση ΣΒΩΡΟΣ-ΜΑΤΙ Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, Δήμου Ελασσόνας.
 19. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ι.Ν. των Αγίων Αντωνίων Αγιάς για χορήγηση άδειας εργασιών αποκατάστασης και εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε ισόγειο κτίριο με υπόγειο στον αύλειο χώρο του ναού.
 20. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Φανής Δ. Μάνδαλου ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Γενική Χειρουργική Λάρισας» για την κατασκευή ιδιωτικής κλινικής στα αγροτεμάχια 1 & 2 έκτασης 8.385,00τ.μ. στη θέση «Βραστήρες» της Τ.Κ. Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ Π.Ε. Λάρισας.
   

  Γ. Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                                  Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

                                                                                      Παπαντίνας Νικόλαος

  Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.