ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΑΞΗ 14, ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 09:30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΓΔΑΜΤΕ(Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 42) | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟ ΠΡΑΞΗ 14, ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 09:30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ ΓΔΑΜΤΕ(Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 42)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραμματεία: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δεμπέλη
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(Πίνακας Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση
Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της
πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ Α/220/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/ 14/ 3698/ 20-1-2004 Υ.Α, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη
συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 07- Ιουλίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. στην Αίθουσα
της ΓΔΑΜΤΕ (Γ΄ Σεπτεμβρίου 42/ Αθήνα 106 82), στο Κέντρο της Αθήνας, με
θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ
14).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να
ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Με εντολή της Προέδρου
Ο Γραμματέας
κ.α.α.
Γρηγόρης Βαφειάδης
Αρχαιολόγος

 

14Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022

[Τηλεδιάσκεψη / Ευάγγελος Τσάκαλος – Γρηγόρης Βαφειάδης]

 

1.Έγκριση ή μη αιτήματος για έγκριση διενέργειας εργασιών εσωτερικής διαρρύθμισης σε κτίσμα φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανασίας Γκιουλέκα στη Χώρα Σερίφου (89944/09.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

2.Αίτημα των Bruno Japy και Caroline Maubert για έγκριση ανέγερσης δύο κτισμάτων και διαμορφώσεων σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας τους στη θέση «Κρητικού» νήσου Ίου (447458/10.01.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

3.Μελέτες συντήρησης α) του ξυλόγλυπτου ιερού τέμπλου και β) των εικόνων του ξυλόγλυπτου τέμπλου της Παλαιάς Μονής Τιμίου Σταυρού του πύργου Μπαζαίου στον Κάμπο Αγιάσσου, Σαγκρί, Νάξο (604551/14.01.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

4.Αίτημα σχετικά με εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, επισκευής και συντήρησης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ατταλειώτισσας Γαλήνης της νήσου Νάξου (248702/20.01.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

5.Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής κατοικίας, αντικατάστασης στέγης, μερικής αλλαγής όψεων, αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης και διαμόρφωση εσωτερικών αυλών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Elisabeth Marie Marcelle Leseur στην Παροικιά Πάρου (481230/17.01.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

6.Αίτημα του Κωνσταντίνου Σταμούλη για έγκριση κατασκευής νέας ισόγειας κατοικίας σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «Άγιος Δημήτριος» εκτός οικισμού Δαμαριώνα νήσου Νάξου (19480/31.01.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

 

7.Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα ισόγεια οικοδομή με υπόγειο και πισίνα και επισκευή υπάρχοντος υπόσκαφου» σε στον οικισμό Οίας Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «SUE SWISS UNIT ESTATE ΕΠΕ» και μίσθωσης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΠΕ» 493104/04-07-2022) ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

8.Διαβίβαση υπόθεσης με θέμα: «Αποκατάσταση οικίας φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου στο Καστέλι του Πύργου Θήρας» (75522/ 19-05-2022) ΕΦΑΚΥΚ

 

 

 1. Διαβίβαση υπόθεσης με θέμα: «Ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και θόλο σε οικόπεδο εντός οικισμού Περίσσας Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Κατσίπη» (740005/19-05-2022) ΕΦΑΚΥΚ
 2. «Αίτημα για Ανέγερση συγκροτήματος 4 (τεσσάρων) κατοικιών με τέσσερις εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας κ. Ιωάννη Σακάτη στη θέση Στρέμπουλας ν. Μυκόνου». (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΣΜΝΑ-ΔΙΑΦΕΝΤΗΔΕΣ). (248741/11-05-2022) ΕΦΑΚΥΚ
 3. Αίτημα χορήγησης έγκρισης για το έργο «Νέο διώροφο συγκρότημα 12 κατοικιών»,σε οικόπεδο εντός οικισμού Έξω Γωνιάς της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Santorini Day Tours». (67650 / 29-06-2022 ) ΕΦΑΚΥΚ
 4. Εγκριση ανέγερσης τριών (3) νέων υπόσκαφων κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή και μίας ισόγειας κατοικίας με υπόσκαφο τμήμα και υπόγειο σε ακίνητο ιδιοκτησίας Λίζας Μαν, στη θέση ”Στελίδα”, Α. Αρσένιος, Νάξος (σχετ. 5198/2020)

( 189165/28-04-2022) ΕΦΑΚΥΚ

 1. Αίτημα του Δρ. Ορέστη Αποστολίκα και της Δρ. Νένας Γαλανίδου, για άδεια μελέτης και δημοσίευσης εκ περισυλλογής τέχνεργων λιθοτεχνίας προϊστορικών χρόνων από την Πολύαιγο. (192415/02-06-2022 )ΕΦΑΚΥΚ
 2. Αίτημα του Πέτρου Κοσμά για άδεια μελέτης και δημοσίευσης υλικού που εκτίθεται ή φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου.( 110458/18-05-22) ΕΦΑΚΥΚ
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος της κ. Μυρτώς Κοκκαλιά για τη χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης αποθηκευτικής κεραμικής αρχαϊκών χρόνων από σωστική ανασκαφή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στη θέση Άγιος Πέτρος Γαυρίου νήσου Άνδρου και στο πλαίσιο του έργου Σταθμός ΟΤΕ 0340098(192103/05005-2022) .(ΕΦΑΚΥΚ
 4. Αίτημα ανέγερσης διώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγεια, θόλους και πισίνα σε ακίνητο εντός οικισμού Μέσα Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας ΤΝΚ ΚΟΝΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.( 560277/23-02-2022) ΕΦΑΚΥΚ Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης
 5. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανακαίνιση υφιστάμενου κτίσματος (προ 1955) και προσθήκη νέου κτηρίου κατοικιών (ΕΕΔΔ) στον Καρτεράδο Θήρας», σε οικόπεδο εντός του οικισμού Καρτεράδος, Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας των κκ Nizar και Souhail Saba. (/94105/04-03-2022) ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

 

 

 

18 .Αίτημα για επίσπευση στην εξέταση της υπόθεσης:Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής, προσαρμογής και ενίσχυσης αυθαίρετης κατασκευής στο δώμα διώροφου κτηρίου κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Σταμπουλή Δημήτριου στην περιοχή Λίμνη της Χώρας Μυκόνου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4495/2017. 17/03/2022 Αρ. Πρωτοκόλλου(609521/17-03-2022) ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

 1. Αίτημα για επίσπευση στην εξέταση της υπόθεσης: “‘Εγκριση ή μη αιτήματος για εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε οικία φερόμενης ιδιοκτησίας Κυριακής Στυλιανού, εντός αγροτεμαχίου εμβαδού 1493,03 τ.μ., εντός οικισμού Παλαιόπολης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης”. (617637/03/03/2022) ΕΦΑΚΥΚΚατόπιν αιτήματος επίσπευσης
 2. Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν σε αίτημα αντικατάστασης δώματος και προσθήκης καθ΄ύψος σε παλαιά ισόγεια λιθόκτιστη κατοικία, φερόμενης ιδιοκτησίας κου Χρ. Καράλη, στη θέση “βορινά” της χώρας Αμοργού (110601/31-05-2022) ΕΦΑΚΥΚ