Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, ώρα 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, ώρα 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11.07.2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 323
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Νικολακάκη
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, στις 09:30, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη των προς εξέταση θεμάτων.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Λαυρέντιος Παππάς
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
9ης Συνεδρίας / 14-07-2022

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1. Χορήγηση -ή μη- στoν καθ. Joseph Rife ανανέωσης της άδειας μελέτης και δημοσίευσης υλικού από το οικόπεδο Θρεψιάδη, στις Κεγχρέες Κορινθίας.
2. Έγκριση -ή μη- κατασκευής νέας αποθήκης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Παπαδοπούλου Κατίνας, σε εντός σχεδίου οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας, Δ. Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3. Αντικατάσταση -ή μη- της Δρος Αλεξάνδρας Αλεξανδρίδου και της Δρος K. Rivière από την Δρα. Βασιλική Βλάχου, στο πλαίσιο της μελέτης και δημοσίευσης του αναθηματικού υλικού που προέρχεται από τις ανασκαφές των W. Vollgraff και Ρ. Courbin στη Λάρισα του Άργους.
4. Χορήγηση -ή μη- άδειας στον κ. Χρήστο Πιτερό μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης και δημοσίευσης χάλκινου αγάλματος και των συνευρημάτων του από τη σωστική ανασκαφή του οικοπέδου Δ. Φουστούκου στο Άργος.
5. Σχετικά με ΜΠΕ του έργου «Τροποποίηση – ανανέωση ΑΕΠΟ, λόγω αύξησης της δυναμικότητας και νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο χοιροτροφικό συγκρότημα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ο.Ε.», στη θέση «Τραχειώτενα», Τ.Κ. Αρχαίας Επιδαύρου, Δ.Ε. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας.

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΛΑΚΩΝΙΑΣ
6. Έγκριση –ή μη- μελέτης ανακαίνισης κατοικίας, φερομένης ιδιοκτησίας κ. Μarco Fantoni (τέως Πατρικίου), στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας.
7. Χορήγηση -ή μη- έγκρισης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 5, στο Τμήμα Ι ακινήτου φερόμενης συνιδιοκτησίας κ. κ. Γεωργίου, Κωνσταντίνου και Μιχαήλ Παντελεάκου (κληρονόμων Θωμά Γ. Παντελεάκου), εντός ορίων οικισμού Φλομοχωρίου (συνοικία Καυκί), Τ.Κ. Κότρωνα, Δ.Ε. Αν. Μάνης, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, πλησίον ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
8. Έγκριση -ή μη- ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. Ν. Δανόγλου & Γ. Λιάτσου, εντός ορίων οικισμού Αρεόπολης, Δ. Αν. Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εκτός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)
9. Έγκριση –ή μη- ανέγερσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και χώρου βοηθητικών εγκαταστάσεων ξενοδοχείου «Πανδώρα», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Κ. Αραπάκη & Σια Ο.Ε.», εντός ορίων οικισμού Χαριάς, Δ. Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός ορίων κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. (Συνεισήγηση με Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας)
10. Χορήγηση -ή μη- έγκρισης για ένταξη και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 2, 3 και 5, σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας κ. κ. Νεκτάριου Μιχαλέτου, Λάμπρου Μιχαλέτου και Χρυσούλας Μιχαλέτου, στη θέση «Ποταμιά», Τομέας Β εντός σχεδίου της πόλης της Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δ. Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
11. Έγκριση -ή μη- αρχιτεκτονικής μελέτης ανέγερσης τριώροφου κτηρίου κατοικιών με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. κ. NDOCI XHOVANI & NDOCI MARJANA, εντός του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Καρδαμύλης, στο Ο.Τ. 14 της Τ. Κ. Καρδαμύλης, Δ. Ε. Λεύκτρου, Δ. Δυτικής Μάνης, Π. Ε. Μεσσηνίας. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)
12. Έγκριση -ή μη- εγκατάστασης και εργασιών Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με χρήση ως ΜΠΑΡ, με επωνυμία “COCTAIL BAR LEMONI” και φερόμενο υπεύθυνο τον κ. Μιχαλόπουλο Βασίλειο, στο ισόγειο του διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Αγίου Ιωάννου και Ιθώμης, στο Ο.Τ. 406, σε άμεση γειτνίαση και οπτική επαφή με τον Βυζαντινό Ι. Ν. των Αγίων Αποστόλων στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
13. Επανυποβολή φακέλου για την έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης α) υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως ισχύει και β) αποπεράτωσης διώροφης οικοδομής που ανεγέρθηκε με την υπ’ αρ.: 004/Α/1999 Ο.Α., στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Κούτρου Χριστίνας και κ. Έξαρχου Μαρίας, εντός του προ ́23 οικισμού Άνω Πόλης Κυπαρισσίας, Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Δ. Τριφυλίας, Π. Ε. Μεσσηνίας. (Συνεισήγηση με ΕΦΑ Μεσσηνίας)
14. Έγκριση -ή μη- της μελέτης « Εργασίες Δόμησης Μικρής Κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις, επέμβαση στην όψη για την τροποποίηση ανοιγμάτων και επένδυση της όψης καταστήματος COSMOTE», στο κτήριο με μισθώτρια την εταιρεία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», επί της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού 4, στην Καλαμάτα.
Ειδικό Θέμα:
15. Ανάκληση γνωμοδότησης και επανεξέταση αιτήματος για έγκριση -ή μη- υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 9 του Ν.4495/2017, σε τριώροφο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αγγελικής Τσίπουρα, στην Τ.Κ. Στεμνίτσας, Δ. Γορτυνίας Π.Ε. Αρκαδίας.

Τρίπολη, 11/07/2022
Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Λαυρέντιος Παππάς
Πάρεδρος ΝΣK