Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 15/18.07.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραμματεία: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ
4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 15).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 15/18.07.2022

1.     Έγκριση ή μη αιτήματος αντικατάστασης δώματος και προσθήκης καθ΄ ύψος σε παλαιά ισόγεια λιθόκτιστη κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Χρ. Κάραλη στη θέση Βορεινά της Χώρας Αμοργού (110601/31.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2.     Έγκριση ή μη αιτήματος για εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας σε οικία φερόμενης ιδιοκτησίας Κυριακής Στυλιανού, εντός αγροτεμαχίου εμβαδού 1493,03 τ.μ., εντός οικισμού Παλαιόπολης και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης (617637/03.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αναθεώρησης της με αρ. 139709/20 οικοδομικής άδειας που αφορά στην ισόγεια κατοικία 1, προσθήκης υπογείου και κολυμβητικής δεξαμενής και αλλαγής χρήσης σε τουριστικό αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Πάρη Παρίση & Simon Sarrasin στην Πλάκα της νήσου Μήλου (500372/20.12.2021) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής κατοικίας, αντικατάστασης στέγης, μερικής αλλαγής όψεων, αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης και διαμόρφωση εσωτερικών αυλών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Elisabeth Marie Marcelle Leseur στην Παροικιά Πάρου (481230/17.01.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής υποσκάφων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε φερόμενη ιδιοκτησία της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΙΣ Α.Ε.» στη «Φωκιότρυπα» Αιγιάλης Αμοργού (600989/29.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη κατασκευής λιθόκτιστου τοιχίου για αντιστήριξη πρανών στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Δ. Κυριακίδη με ΚΑΕΚ 29082801008 στη θέση Παλιοχώρι Μήλου (63805/07.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης τριών ισόγειων λιθόκτιστων οικοδομών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παντελή Μαριάννας και Ιωάννη (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Βασσάλου) στη θέση “Βρασές” κτηματικής περιφέρειας Αιγιάλης Δήμου Αμοργού (56633/30.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

8. Έγκριση ή μη κατασκευής επιπλωμένων διαμερισμάτων προς χρήση και χώρων εξυπηρέτησης κοινού (Bohemian Kea – furnished units for Usage) στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Torsten Oemus, μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, στην περιοχή Βρυόκαστρο ν. Κέας (280231/22.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

9. Έγκριση ή μη αιτήματος της Δρ. Νένας Γαλανίδου, για άδεια μελέτης και δημοσίευσης εκ περισυλλογής τέχνεργων λιθοτεχνίας προϊστορικών χρόνων από τις Τριάδες της νήσου Μήλου (192415/07.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΝΑΪΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» για τροποποίηση, λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων, της μελέτης του έργου με τίτλο «Αναθεώρηση αδείας 193943/2021 λόγω αύξησης κλινών, τροποποίηση όψεων, κατόψεων, περιγράμματος κτηρίων και αλλαγή τίτλου έργου σε ανέγερση ξενοδοχείου 4* δυναμικότητας 164 κλινών» σε αγροτεμάχιο εμβαδού 20.560,60 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΑΪΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» εκτός σχεδίου στη θέση «Βουρνή», Τ.Κ. Κάμπου, Δήμου Τήνου (263546/07.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

11. Έγκριση ή μη αιτήματος του Ρούσσου Ευάγγελου του Παντελεήμονος για ανέγερση νέων ισόγειων κατοικιών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας του εντός οικισμού Μονολίθου νήσου Θήρας (589367/08.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

12. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση ισογείων κατοικιών με υπόγειο και σοφίτα», σε οικόπεδο εντός του οικισμού Μονόλιθου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Μαρίας Χανιώτη (636053/10.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

13. Έγκριση ή μη αιτήματος νομιμοποίησης αυθαίρετης επέκτασης καθ’ ύψος για ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κων. Σκούφη στη θέση Ζωοδόχου Πηγή στον Πρόδρομο Μάρπησσας, Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου (311744/11.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών επισκευής νομιμοποιηθέντων κτισμάτων, εσωτερικής διαρρύθμισης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, καθώς και κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής (εξωτερικό wc) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Alain Bernard Marie και Ann Sophie Damien Poncet στη θέση Ποταμός στην Παροικιά Πάρου, Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου» (520173/14.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

15. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης σε τριώροφο κτήριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 7 στη συνοικία 1ο Γυμνάσιο στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Θεοδώρου (213450/15.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

16. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4495/17 προς έκδοση οικοδομικής αδείας υφιστάμενης ισόγειας κατοικίας και την προσθήκη ορόφου καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση αυτής, σε οικόπεδο, που βρίσκεται εντός του οικισμού Έξω Γωνιά, της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Α. ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ – Θ. ΖΗΣΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο.Ε. (376406/15.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

17. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης ισόγειου κτηρίου με χρήση αποθήκης σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Ουρανίας Στρατή, που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου και της οριοθετημένης Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου της νήσου Ίου (572643/15.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη της μελέτης «Στέγαστρο προστασίας κρήνης αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης Άνδρου» (216573/21.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα κτήρια κατοικίας από λιθοδομή με κολυμβητική δεξαμενή» η οποία αφορά σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κου Alexis-Patrick-Oliver Obligi, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μύλοι-Σταυρός», στη Χώρα Ιητών, της Νήσου Ίου (203685/22.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

20. Έγκριση ή μη αιτήματος αναδιαμόρφωσης υποσκάφων προ του 1955 και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Σάββα Ευαγγελίας, εντός οικισμού Ακρωτηρίου Θήρας (554635/23.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

21. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής με υπόγειο και πατάρι και ισόγειας οικοδομής με υπόγειο και δεξαμενή νερού συνολικής δόμησης 142,34 τ.μ. σε κάθετη ιδιοκτησία Ε3 εμβαδού 670,24 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Μαργαρίτη σε ακίνητο εμβαδού 2.074,55 τ.μ. που χωροθετείται εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη ‘’Αποκεφαλιστή’’ στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Χώρας Νάξου (467277/25.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]