Υπουργείο Πολιτισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/25.07.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

(Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 16).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου

Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16/25.07.2022

1. Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρείας «ΝΑΪΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» για τροποποίηση, λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων, της μελέτης του έργου με τίτλο «Αναθεώρηση αδείας 193943/2021 λόγω αύξησης κλινών, τροποποίηση όψεων, κατόψεων, περιγράμματος κτηρίων και αλλαγή τίτλου έργου σε ανέγερση ξενοδοχείου 4* δυναμικότητας 164 κλινών» σε αγροτεμάχιο εμβαδού 20.560,60 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΑΪΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» εκτός σχεδίου στη θέση «Βουρνή», Τ.Κ. Κάμπου, Δήμου Τήνου (263546/07.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση ισογείων κατοικιών με υπόγειο και σοφίτα», σε οικόπεδο εντός του οικισμού Μονόλιθου της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Μαρίας Χανιώτη (636053/10.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος νομιμοποίησης αυθαίρετης επέκτασης καθ’ ύψος για ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κων. Σκούφη στη θέση Ζωοδόχου Πηγή στον Πρόδρομο Μάρπησσας, Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου (311744/11.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

4. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών επισκευής νομιμοποιηθέντων κτισμάτων, εσωτερικής διαρρύθμισης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, καθώς και κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής (εξωτερικό wc) σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Alain Bernard Marie και Ann Sophie Damien Poncet στη θέση Ποταμός στην Παροικιά Πάρου, Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου» (520173/14.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

5. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής, προσαρμογής και ενίσχυσης αυθαίρετης κατασκευής στο δώμα διώροφου κτηρίου κατοικίας φερόμενης ιδιοκτησίας Σταμπουλή Δημήτριου στην περιοχή Λίμνη της Χώρας Μυκόνου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4495/2017. 17/03/2022 (609521/17-03-2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

6. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγής χρήσης σε τριώροφο κτήριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 7 στη συνοικία 1ο Γυμνάσιο στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόδωρου Θεοδώρου (213450/15.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

7. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4495/17 προς έκδοση οικοδομικής αδείας υφιστάμενης ισόγειας κατοικίας και την προσθήκη ορόφου καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση αυτής, σε οικόπεδο, που βρίσκεται εντός του οικισμού Έξω Γωνιά, της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Α. ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ – Θ. ΖΗΣΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο.Ε. (376406/15.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

8. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης ισόγειου κτηρίου με χρήση αποθήκης σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Ουρανίας Στρατή, που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου και της οριοθετημένης Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Σκάρκου της νήσου Ίου (572643/15.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

9. Έγκριση ή μη της μελέτης «Στέγαστρο προστασίας κρήνης αρχαιολογικού χώρου Παλαιόπολης Άνδρου» (216573/21.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

10. Έγκριση ή μη της μελέτης «Νέα κτήρια κατοικίας από λιθοδομή με κολυμβητική δεξαμενή» η οποία αφορά σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κου Alexis-Patrick- Oliver Obligi, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μύλοι-Σταυρός», στη Χώρα Ιητών, της Νήσου Ίου (203685/22.02.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

11. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας ισόγειας οικοδομής με υπόγειο και πατάρι και ισόγειας οικοδομής με υπόγειο και δεξαμενή νερού συνολικής δόμησης 142,34 τ.μ. σε κάθετη ιδιοκτησία Ε3 εμβαδού 670,24 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Μαργαρίτη σε ακίνητο εμβαδού 2.074,55 τ.μ. που χωροθετείται εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη ‘’Αποκεφαλιστή’’ στην περιοχή Άγιος Ιωάννης της Χώρας Νάξου (467277/25.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

12. Έγκριση ή μη αιτήματος της KF HORAMA IKE για ανέγερση νέων υπόσκαφων και ισόγειων με υπόγειο κατοικιών στο Εμπορείο Θήρας, στην θέση Ψαρρή ή Άσπα ή Τροχάλια (417684/10.02.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

13. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση διώροφων κτηρίων κατοικιών με υπόγειο, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Νικόλαου Τσακριού, που βρίσκεται εντός του οικισμού του Βόθωνα, της νήσου Θήρας (82441/03.03.2022) [YNMTEAAΣEK]

14. Έγκριση ή μη αιτήματος χορήγησης άδειας για εγκατεστημένο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας COSMOTE, με κωδική ονομασία ‘140 6172_LOUTRA X’, στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ Λουτρών νήσου Κύθνου (422567/04.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

15. Έγκριση ή μη της μελέτης «Αναθεώρηση της υπ. αρ. 36/2015 Οικ. Άδειας για Ανέγερση διώροφης οικοδομής με υπόγειο και χρήση κατοικίας», σε οικόπεδο επί των οδών Θερμοπυλών και Φολεγάνδρου στην Ερμούπολη της Σύρου, φερόμενων ιδιοκτητών Ιωάννη και Χριστίνας Ρούσσου (335329/11.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

16. Έγκριση ή μη της υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017, σε οριζόντια ιδιοκτησία Β΄ Ορόφου, κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή οδών Καραϊσκάκη και Φοινίκων στην περιοχή Πευκάκια Ερμούπολης Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας – Μαριέττας Ρούσσου (109653/18.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

17. Έγκριση ή μη της μελέτης ανέγερσης νέου διώροφου κτηρίου τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές, φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίνη Άννας, στην εκτός σχεδίου θέση «Αγία Άννα- Παράγκα» Μυκόνου- [Αναθεώρηση Οικ. Άδειας 139/2018 ως προς την αλλαγή μελετών, ιδιοκτήτη και μηχανικών] (100184/21.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

18. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μιχαήλ Κόντε για υπαγωγή υλοποιημένων εργασιών στις διατάξεις του αρ. 116 του 4495/2017 και χορήγηση βεβαίωσης στη θέση «Αγ. Ελένη» εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Παροικιάς, Νήσου Πάρου (517610/21.03.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέων διώροφων κτηρίων καταστημάτων με λιθοδομή, με υπόγεια, ημιυπαίθριο χώρο, δεξαμενή ύδατος και ακαθάρτων και διαμορφώσεις, φερόμενης ιδιοκτησίας Ζουγανέλη Αικατερίνης, στην εκτός σχεδίου θέση «ΠΛΑΚΩΤΑ» Μυκόνου (106701/23.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

20. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης, για την ανέγερση δύο νέων ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και πατάρι, σε οικόπεδο, που βρίσκεται στον οικισμό Καρτεράδος, του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ευστάθιου Τζωρτζόπουλο (149133/31.03.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

21. Έγκριση ή μη εγκατάστασης της Εταιρείας EUNICE FEROUSA A.E. στη θέση «Βουνιά» νήσου Ανάφης 346625 (19.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

22. Έγκριση ή μη προσθήκης κατ΄ επέκταση ισογείου και αλλαγής χρήσης υπογείου από αποθηκευτικό σε χώρο κύριας χρήσης στο Κέντρου Υγείας σε γήπεδο εμβαδού 5.865,00τ.μ., φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Αμοργού στην εκτός σχεδίου περιοχή δυτικά της Χώρας Αμοργού (343664/20.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

23. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αλέξανδρου Μάντακα για χρηματοδότηση σωστικής ανασκαφής στη θέση Άγιος Γεώργιος Αντίπαρος (341648/16.07.2022) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

24. Έγκριση ή μη α) υπαγωγής στον ν. 4495/2017 αυθαίρετης αγροτικής αποθήκης (προς κατεδάφιση) και β) της μελέτης «Ανέγερση επτά ισόγειων κατοικιών με πατάρια και υπόγεια και δύο δεξαμενές νερού» σε γήπεδο εκτός ορίων οικισμού της Οίας, της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Πελεκάνος Λουκάς και ΣΙΑ ΕΕ» (186970/19.07.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

25. Έγκριση ή μη αιτήματος λειτουργίας Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία ‘’WAFFLE HOUSE’’ (παγωτοπωλείο), εσωτερικών διαρρυθμίσεων, διαμόρφωσης πρόσοψης και διατήρησης μεταλλικού διάτρητου στεγάστρου στην πρόσοψη ισογείου εμβαδού 112,94 τμ. φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ιωάννας Καπίρη με φερόμενους ενοικιαστές Κ. Κωνσταντίνου – Στ. Χονδροματίδης Ο.Ε. σε τριώροφο κτήριο συνολικής κάλυψης 123,99 τμ. εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Παναγίας Παντάνασσας στο παραλιακό μέτωπο της Χώρας Νάξου» (316481/21.07.2022) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

26. Έγκριση ή μη αιτήματος του Αστέριου Παπαζήση, νόμιμου εκπρόσωπου της μισθώτριας εταιρείας «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ Ε.Ε.», σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε τριώροφο κτήριο, φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Αικ. Χαλκουτσάκη, το λεγόμενο Κόκκινο Σπίτι, στην Πλάκα Μήλου (343042/21/07/2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία