7η Συνεδρίαση ΤΣΜΔ/26-08-2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

7η Συνεδρίαση ΤΣΜΔ/26-08-2022

EΛΛΗNIKH ΔHMOKPATIA

YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

TOΠIKO ΣYMBOYΛIO MNHMEIΩN ΔΩΔEKANHΣOY

Pόδος,  24 Αυγούστου 2022

Aρ. Πρωτ.: 301

 

Γραμματεία

Tαχ. Δ/νση:     Οδός Ιπποτών

85131 POΔOΣ

Πληροφορίες: Ελένη Τσακανίκα

Tηλέφωνο:     22413 65212

email:             tsdm@culture.gr

 

ΠPOΣ

 

ΠINAKAΣ ΔIANOMΗΣ

 

Προς τα τακτικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου

 

 1. κ. Γεώργιο Κόκλα, πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.
 

2.     κ. Μαρία Μιχαηλίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠE Αρχαιολόγων του YΠ.ΠO.Α., με βαθμό A’, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

3.     κ. Αγγελική Κατσιώτη, μόνιμη υπάλληλο  του κλάδου ΠE Αρχαιολόγων  του YΠ.ΠO.Α., με βαθμό A΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

4.     κ. Ελένη Φαρμακίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠE Αρχαιολόγων του  YΠ.ΠO.Α., με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και  Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

5.     κ. Γεώργιο Ντέλλα, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠE Μηχανικών με ειδικότητα Aρχιτέκτονα του YΠ.ΠO.Α., με βαθμό Α’,  Προϊστάμενο της ΥΝΜΤΕΔ.

6.     κ. Μανόλη Στεφανάκη, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

7.      κ. Στέφανο Δράκο, Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Μνημείων & Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ρόδου.

8.     κ. Λίλα Μαραγκού, ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

9.     κ. Ιωάννη Παπαχριστοδούλου, επίτιμο Διευθυντή Αρχαιοτήτων.

10.  κ. Σωτήρη Πατατούκο, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου TE Συντηρητών Έργων Τέχνης  του YΠ.ΠO.Α. με βαθμό A’, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης  της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

11.  κ. Παπαχατζή Άννα, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠE Μηχανικών με ειδικότητα Aρχιτέκτονα-Μηχανικού  του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

 

 

 

Προς τα αναπληρωματικά μέλη του Tοπικού Συμβουλίου Mνημείων Δωδ/σου

 

 

1.     κ. Αγγελική Γιαννικουρή, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.

2.     κ. Μελίνα Φιλήμονος-Τσοποτού, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων.

 

 

 

 

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Δωδεκανήσου θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στις 26 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που επισυνάπτεται.

Σας παρακαλούμε να συνδεθείτε διαδικτυακά με το πρόγραμμα zoom, το οποίο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μέσω του link που θα έχει αποσταλεί στο προσωπικό σας email.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

 

Συνημμένα: θέματα ημερησίας διάταξης

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

υπ. αρ. 7/26-08-2022 συνεδρίαση του ΤΣΜΔ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α. Τμήμα Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων

 1. Έγκριση ή μη αιτήματος της Κ. και Β. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. για ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με σοφίτα στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 900_782/2 οικοδομών Ρόδου, Ο.Τ. 782, στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι – Ασγούρου, φερομένης ιδιοκτησίας της, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου.
 2. Έγκριση ή μη αιτήματος της Κ. και Β. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. για ανέγερση τριών νέων τριώροφων οικοδομών με σοφίτες, η μία εξ αυτών με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 900_782/2Α οικοδομών Ρόδου, Ο.Τ. 782, στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι – Ασγούρου, φερομένης ιδιοκτησίας της, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου.
 3. Έγκριση ή μη αιτήματος Αλκέτα Μεχμέτι και Armand Mehmetaj για την ανάληψη ανασκαφικής δαπάνης στο οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας τους, με στοιχεία ΚΜ 518Φ, Ο.Τ. 315 επί της οδού Σάββα Διάκου, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου.
 4. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής με σοφίτα (δύο κατοικίες) στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 120851/1 οικοδομών Ασγούρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Αφροδίτης Σφήκα και Αντωνίου Φανενού, επί δημοτικής οδού στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Ρόδου, εντός του αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου.
 5. Έγκριση ή μη οικοδόμησης στο ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Χαϊδούλη Κωνσταντίνου στον οικισμό Λιμενεργατών, ΚΜ 336Α 31 στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης της Ρόδου.
 6. Έγκριση ή μη α) διατήρησης αρχαίων σε κατάχωση και β) ανέγερσης τεσσάρων νέων οικοδομών στο ακίνητο ΚΜ 211 Γαιών Κρεμαστής, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Martini Group και ΣΙΑ Ε.Ε., εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 7. Έγκριση ή μη οικοδόμησης Ιερού Ναού και αίθουσας εκδηλώσεων επί της ΚΜ2043Δ γαιών Αρχαγγέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ι.Μ. Παναγίας Τσαμπίκας, στη θέση Στάσσουσα-Φαγιού-Λειβάδι, εκτός σχεδίου πόλεως και εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαγγέλου.
 8. Χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 ισόγειας οικοδομής με υπόγειο, πατάρι και πισίνα στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 97Η γαιών Λίνδου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Anne-Marie O᾽Tool, σύζυγο Kevin Collins, στην Ψάρτο, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Λίνδου Ρόδου.
 9. Έγκριση ή μη ανέγερσης δύο νέων ισόγειων κατοικιών στη θέση Σωτήρα, φερομένης ιδιοκτησίας Mario Graziani και Laura Pontecorno, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μανδρακίου Νισύρου.
 10. Έγκριση ή μη αιτήματος αλλαγής χρήσης ακινήτου και μελέτης μετατροπής του από κατάστημα/αποθήκη σε κατοικία στη θέση Καθολική (Λαγκάδι), σε άμεση επαφή με τον ναό της Αγίας Αικατερίνης, φερομένης ιδιοκτησίας Κλεάρχου Μαλέα, εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων Μανδρακίου Νισύρου.
 11. Έγκριση ή μη ανάληψης από τους κ. κ. Ανθούλα Κίννα και Νικόλαο Κίννα της δαπάνης για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής στην ΚΜ 1850 οικοδομών Κω Εξοχής, φερόμενης ιδιοκτησίας τους, στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος Κω, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 6 του Ν. 4858/2021.
 12. Έγκριση ή μη της νέας τροποποιημένης μελέτης κτηριακής αποκατάστασης παραδοσιακού κτίσματος δωρηθέντος στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου από το Δήμο Χάλκης προκειμένου να στεγάσει την αρχαιολογική συλλογή του νησιού.

Β. Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων 

 1. Έγκριση ή μη α) υπαγωγής στον Ν. 4495/17 αυθαιρεσιών και β) κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής στο ακίνητο με στοιχεία ΚΜ 399 οικοδομών Καρδάμαινας εντός του θεσμοθετημένου αρχαιολογικού χώρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ναπολέοντα Νάστου.
 2. Έγκριση ή μη κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής εντός του ακινήτου με στοιχεία ΚΜ 609 οικοδομών Καρδάμαινας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΑΜΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, στην Καρδάμαινα της Κω, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
 3. Έγκριση ή μη προσθήκης κατ’ έκταση και κατασκευή ισόγειου γκαράζ επί του γηπέδου Κ.Μ. 3726ΑΓ Γαιών Αρχαγγέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ρούφα, στην περιοχή Κάστρο, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Αρχαγγέλου.
 4. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας ισόγειας διώροφης κατοικίας με υπόγειους χώρους και κολυμβητική δεξαμενή, στην περιοχή του Βαθύ νήσου Καλύμνου, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γκυγιώμ Ποντιτσέλλι.
 5. Έγκριση ή μη ανέγερσης ναϋδρίου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Β. Βασιλάκη-Παραγιού, στο Λευκό Καρπάθου.
 6. Έγκριση ή μη τροποποιητικής αρχιτεκτονικής μελέτης για τη διαμόρφωση του κοιμητηρίου του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Γιαλό Σύμης. (Συνεισήγηση με την ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου).
 7. Ρύθμιση αυθαιρέτων Ν. 4495/2017 σε ακίνητο στην περιοχή “Μύλοι” στη Χώρα Αστυπάλαιας από την κ. Αικατερίνη Αγγελίδη.
 8. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και δημιουργία χώρου πολιτισμού στον οικισμό Ανάληψη (Μαλτεζάνα) του Δήμου Αστυπάλαιας.

 

 ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

21. Έγκριση ή μη τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στην παραλία Πεύκων Λίνδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

22. Έγκριση ή μη αιτήματος τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης στη θαλάσσια περιοχή Κεφάλου, νήσου Κω, ΠΕ Κω.

 

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 1. Παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 σε τριώροφη οικοδομή, στη συμβολή των οδών Νικηταρά 7 και Αλ. Παναγούλη (Ο.Τ. 209) στην περιοχή Αγ. Γεώργιος Άνω στη Ρόδο (Κ.Μ. V-3062 Οικοδομών Ρόδου), φερόμενης ιδιοκτησίας ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗ Ιπποκράτη και ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ Μαριάνθης.
 2. Παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 σε ισόγεια κατοικία στην οδό Στρατηγού Ζήση (Ο.Τ. 200) στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου Κάτω, στην πόλη της Ρόδου (Κ.Μ. V-3102 οικοδομών Ρόδου), φερόμενης ιδιοκτησίας ΚΟΥΖΕΛΗ Μηνά.
 3. Παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 σε διαμέρισμα Α’ ορόφου, σε διώροφη οικοδομή, στην οδό Ναυάρχου Κόδριγκτων Α. 26Β (Ο.Τ. 154) στη Μητρόπολη στη Ρόδο, φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΕΧΗ Μάρκου.
 4. Έγκριση ή μη μελέτης «Αποκατάσταση- Ανακαίνιση και Επανάχρηση Μνημείου και μετατροπή του σε Ξενώνα» στην οδό Πίνδου 28, Ο.Τ. 91 (Κ.Μ. ΙΙΙ-109 οικοδομών Ρόδου) στη Ρόδο, φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΑΝΗΓΥΡΗ Στέργου, ΠΑΝΗΓΥΡΗ Μιχαήλ, ΠΑΝΗΓΥΡΗ Μιχαήλ-Παντελή και ΠΑΝΗΓΥΡΗ Χρυσάνθης.
 5. Έγκριση ή μη της κατεδάφισης λιθόκτιστων κτισμάτων στην οδό Βουλγαροκτόνου (Κ.Μ. V-173) στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, στη Ρόδο (Ο.Τ. 119), φερόμενης ιδιοκτησίας ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ Χαράλαμπου.
 6. Έγκριση ή μη μελέτης που συντάχθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου ίδρυσης «Υδατοδρομίου λιμένα Σύμης» στην περιοχή Μουράγιο στη Σύμη (ΚΑΕΚ 100719901040). (Συνεισήγηση με την ΕΕΑ).
 7. Έγκριση ή μη μελέτης ανέγερσης συγκροτήματος διώροφων οικοδομών (ξενοδοχείο), φερόμενης ιδιοκτησίας «Αντωνιάδης Αγαπητός και ΣΙΑ ΟΕ», στην περιοχή Γυαλός – Σαλαχούρη στη Σύμη (ΚΑΕΚ 100710140025.)