Ημερήσια Διάταξη 18/06.10.2022-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ημερήσια Διάταξη 18/06.10.2022-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραμματεία: Κλεψύδρας 2

105 55 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μ. Γερανίου

Τηλέφωνο: 210 3242062

e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

(Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1. ΕΦΑ Κυκλάδων

2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 18).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος

Μαρία Οικονόμου

Πάρεδρος ΝΣΚ

κ.α.α.

Η Γραμματέας

Μαρία Γερανίου Αρχαιολόγος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18/06.10.2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Α) Αποδοχή ή μη Αιτήσεως Θεραπείας των Ευθύμιου & Barbara Ζανέση κατά της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΒΜΑΜ/343113/246031/9234/2904/24.07.2018 Απόφασης της ΕΦΑΚΥΚ σχετικά με την «Προσθήκη καθ΄ ύψος σε υφιστάμενο ισόγειο κτίσμα με χρήση καταστήματος φερόμενης ιδιοκτησίας Ευθύμιου & Barbara Ζανέση στην Πλάκα Μήλου» και Β) Έγκριση ή μη μετατροπής παραθύρου σε θύρα στη νοτιοανατολική όψη του ως άνω κτηρίου (254742/08.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος χορήγησης άδειας κατοχής ή καταβολής αμοιβής στον Εμ. Ζευγώλη για το οικόσημο του Πύργου Σωμμαρίπα στη θέση Κανακάρι στο Κάτω Σαγκρί της νήσου Νάξου σε εφαρμογή της αρ. 2143/2020 Απόφασης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/ΤΕΙΑΣΑ/422607/302930/3622/ 1453/31.08.18 Απόφαση (184160/21.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος προσθήκης καθ’ ύψος σε κατοικία φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Κρητικού, Αναστασίας Κρητικού και Παρασκευής Μαυρομάτη στην οδό Αγ. Θωμά στη Χώρα Τήνου (84157/01.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

4. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ισογείου αποθήκης σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Αντωνίου Εξαδάκτυλου στις Στενιές Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου (66005/04.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

5. Έγκριση ή μη της Ειρήνης Θεοτικού για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων κατασκευών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της, εντός του οικισμού Πύργου Τήνου (71654/07.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

6. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης «Ανέγερση κτηρίων κατοικιών με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές», σε οικόπεδο που βρίσκεται στον οικισμό Πύργος Καλλίστης, Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας: Ειρ. και Ευαγ.- Αλεξ. Φύτρου (392028/14.04.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

7. Έγκριση ή μη της Αικατερίνης Δρούγκα για αποκατάσταση διώροφης παραδοσιακής κατοικίας στην Πλάκα Μήλου (16870/18.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

8. Έγκριση ή μη αιτήματος λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κουρείο) εμβαδού 55,38 τ.μ. στο ισόγειο διώροφου κτηρίου συνολικής κάλυψης 145,26 τ.μ. με φερόμενο ιδιοκτήτη Φραγκούλη Κατσούρη και φερόμενο μισθωτή τον Άγγελο Νάιδα, στη θέση «Αγία Θεοδοσία» στη Χώρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (141924/18.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

9. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης του Ι. Ν. Αγίας Άννας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του, ο οποίος ευρίσκεται στον οικισμό ‘’Αγ. Άννα’’ της Τ.Κ. Αγερσανίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νήσου Νάξου (574339/18.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση ή μη αιτήματος (α) καθαίρεσης παλαιού ερειπωμένου κτίσματος και (β) ανέγερσης νέας ισόγειας κατοικίας με πατάρι και υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Guy Robert Alain Delamotte και Veronique Odette Jacqueline Dahuron στη θέση ‘Άγ. Βλάσιος’ στην Ιουλίδα Κέας (478938/18.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

11. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο και υπόγειες δεξαμενές νερού, σε φερόμενη ιδιοκτησία ΛΑΓΚΕΣΙΡΑ ΣΕΦΕΝΤΙΝ εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (172549/19.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

12. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέων τουριστικών κατοικιών με υπόγειο και υπόγειες δεξαμενές νερού, σε φερόμενη ιδιοκτησία Ιωάννη Μάτσικα, Παναγιώτη Μάτσικα και Ευστράτιου Ράλλη στη θέση «Χαροκόπου», εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (128677/19.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

13. Έγκριση ή μη αιτήματος τοποθέτησης μικρών πληροφοριακών πινακίδων στην Ερμούπολη της νήσου Σύρου, στο πλαίσιο του έργου «100 κτήρια / 100 ιστορίες», που θα υλοποιηθεί από την ομάδα «HERMes», κατόπιν αιτήματος του Ινστιτούτου Σύρου (558978/20.04.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

14. Έγκριση ή μη μελέτης επισκευής, με μικρής έκτασης διασκευές, ισόγειας πλακοσκεπούς κατοικίας επί της οδού Ιουστινιανού 16 στη θέση “Καταλύματα”/“Τρεις Μύλοι” στην Ερμούπολη ν. Σύρου, φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Κάλπη (495259/20.04.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

15. Έγκριση ή μη αιτήματος επισκευής υφιστάμενου ξηρολιθικού τοιχίου και αντικατάσταση συρμάτινης περίφραξης με νέο ξηρολιθικό τοιχίο (παγκάδα), στον αύλειο χώρο του ναού της Παναγίτσας στο Κάτω Ακρωτήρι Καταπόλων Αμοργού (622270/28.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

16. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/2017 των οριζόντιων ιδιοκτησιών α) Υ1 με επιφάνεια κατοικίας 161,00 τμ και Ι1 με επιφάνειας κατοικίας 78,12 τ.μ (κτήριο 1) φερόμενης ιδιοκτησίας Μαργαρίτη Νικόλαου του Χρήστου και της Μαρίας β) Υ2 με επιφάνεια κατοικίας 168,99 τ.μ και Ι2 με επιφάνεια κατοικίας 80,24 τ.μ (κτήριο 2) φερόμενης ιδιοκτησίας της Μαργαρίτη Ευτυχίας του Χρήστου και της Μαρίας και γ) Υ3 με επιφάνεια κατοικίας 184,40 τ.μ και Ι3 με επιφάνεια κατοικίας 91,15 τ.μ (κτήριο 3) φερόμενης ιδιοκτησίας του Μαργαρίτη Στυλιανού του Χρήστου και της Μαρίας εντός γεωτεμαχίου 4.745,78 τ.μ στη θέση Στελίδα (ΖΟΕ ΝΑΞΟΥ 1γ και Ζώνη Β υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμη της Στελίδας / ΦΕΚ 966 Β 29-06-2004) (349048/16.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη αιτήματος κατεδάφιση κτίσματος προ του 1982, προσθήκη κατ΄ επέκταση, αναδιαμόρφωση υποσκάφων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Σάββα στο Ακρωτήρι Θήρας (554656/03.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης για την προσθήκη καθ’ ύψος σε υφιστάμενο ισόγειο κτήριο προ του ΄55, που βρίσκεται στην περιοχή Κοντοχώρι του Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Γεωργίου Παπαδόπουλου (382730/06.05.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

19. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγεια δεξαμενή νερού σε φερόμενη ιδιοκτησία Γεώργιου Ψαρρού εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου (75149/09.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

20. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών επισκευής υφιστάμενου κτίσματος και προσθήκης καθ’ ύψος σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ingmar Sandberg (Ίνγκμαρ Σάντμπεργκ) στη Χώρα Ανάφη, νήσου Ανάφης» (58827/10.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

21. Έγκριση ή μη της μελέτης «Επισκευή παλαιών υπαρχόντων κτισμάτων κατοικίας, Προσθήκη καθ’ ύψος και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», σε ιδιοκτησία στον οικισμό Εμπορείο της νήσου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Αθανάσιου Σφουγγάρη και Αγγελικής Συνετού (558021/11.05.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

22. Αίτημα του Αντωνίου Λιβάνιου για έγκριση διενέργειας εργασιών ανακατασκευής ερειπωμένου κτίσματος φερόμενης ιδιοκτησίας του στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» στη Χώρα Σερίφου (210807/13.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

23. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης συγκροτήματος επτά (7) επιπλωμένων διαμερισμάτων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Συρίγου, στη θέση «Φυρόα» εκτός οικισμού Δονούσας (164225/13.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

24. Έγκριση ή μη αιτήματος διατήρησης υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Τηλεφωνίας ΟΤΕ με συνεγκατάσταση της Εταιρείας COSMOTE ΚΑΙ INMARSAT με κωδικό αριθμό «0340193 FOLEGANDROS AT», στο λόφο του Αγ. Ελευθερίου πλησίον του προστατευόμενου Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου στη νήσο Φολέγανδρο (740538/22.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

25. Έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης «Επισκευή υπόσκαφων για λόγους υγιεινής και χρήσης» σε ακίνητο στον οικισμό των Φηρών του Δήμου Θήρας, φερόμενης συνιδιοκτησίας Λουϊζας Πρέκα (100% επικαρπία, 50% ψιλή κυριότητα) και Νικολάου Δαρζέντα (50% ψιλή κυριότητα) (297796/26.09.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

26. Έγκριση ή μη ανέγερσης υπόσκαφης κατοικίας με κολυμβητική δεξαμενή και δύο υπέργειων κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές τύπου compact σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Σεραφείμ Λιάπη και Δανάης Φραγγίδη στη θέση ” Καπελα – Άνω Μερά ” εκτός του οικισμού της Άνω Μεράς της νήσου Μυκόνου (213466/03.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία