Υπουργείο Πολιτισμού

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας – Πέμπτη 13-10-2022

Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ/Α΄/220/19-11-2021).
 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/22-9-2015 «Ανασύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015)
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22.1.2018)
 3. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ Β’ 70).
 4. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3, 8, 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
 5. Την Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / YΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/495491/44225/36396/34547/13190/ 14-09-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Θεσσαλίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α / ΓΔΔΥΗΔ / ΔΔΑΔ / ΤΔMΠ /  525626/48072 / 38633 /36575 / 14087/28-09-2020, ΥΠ.ΠΟ.Α / 568725/24-11-2021 ΥΠ.ΠΟ.Α /225224/18-05-2022 και ΥΠΠΟΑ/406511/26-08-2022 Υ.Α.

Α. Ορίζουμε ημερομηνία συνεδρίασης του Τ.Σ.Μ.Θ. την 13η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων για την επικαιροποίηση της μελέτης «Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Οξυάς Ν. Καρδίτσας» που βρίσκεται στον Δήμο Μουζακίου, Π.Ε. Καρδίτσας.
 2.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας για το έργο: «Μελέτη Συντήρησης και Ανάρτησης Κινητών Αρχαιολογικών Ευρημάτων στο Κονάκι Προδρόμου Καρδίτσας», ΤΚ Προδρόμου, ΔΕ Κάμπου, Δήμου Καρδίτσας, ΠΕ Καρδίτσας.
 3. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Απόστολου Τάλλαρου για το έργο: «Aνέγερση εξαώροφης οικοδομής με υπόγειο, σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας του, στην οδό Καρδίτσης 10, στην πόλη των Τρικάλων, Δ. Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων.
 4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για τη μελέτη κατασκευής αποστραγγιστικής τάφρου, στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση εικονογραφικού διακόσμου του βυζαντινού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Δ. Μετεώρων, ΠΕ Τρικάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας».
 5.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αναστασίας Θαμνοπούλου για χορήγηση άδειας μελέτης, φωτογράφισης και δημοσίευσης κεραμικής μεταβυζαντινής/ οθωμανικής περιόδου από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Τρίκκης.
 6. Έγκριση ή μη του αιτήματος του κ. Νικολάου Βρυζίδη, μεταδιδακτορικού ερευνητή, για χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης των υφασμάτων σταχώσεων από τη συλλογή της Ιεράς Μονής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μεγάλο Μετέωρο).
 7. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Ε.Π.Ε. που αφορά στην χωροθέτηση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), ισχύος 0,76 MW στη θέση Κρανιώτικο Ρέμα, στην Κρανιά Δ.Ε. Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων
 8. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα ΙΠΠΟΣ SOLAR ENERGY ΠΕ» για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «Αγρόκτημα Ριζομύλου» ισχύος 999,54 kWp σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Χρήστου Καραβασίλη του Κων/νου και Χρήστου Καραβασίλη του Αθανασίου στην Δ.Ε. Ριζομύλου Δ. Ρήγα Φεραίου Π.Ε. Μαγνησίας.
 9. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΟΣ SOLAR ENERGY ΠΕ» για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «Κατσαρή Μαγούλα» ισχύος 499,50 kWp σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Σκούταρη στην Δ.Ε. Ριζομύλου Δ. Ρήγα Φεραίου Π.Ε. Μαγνησίας.
 10. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΟΣ SOLAR ENERGY ΠΕ» για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «ΤΣΑΤΑΛΙ» ισχύος 999,54 kWp σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Χρήστου Καραβασίλη του Κων/νου, Ασήμως Καραβασίλη και Ελένης Καραβασίλη στην Δ.Ε. Ριζομύλου Δ. Ρήγα Φεραίου Π.Ε. Μαγνησίας.
 11.  Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΟΣ SOLAR ENERGY ΠΕ» για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση «Αγρόκτημα Ριζομύλου» ισχύος 499,50 kWp σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Χρήστου Καραβασίλη του Κων/νου και Χρήστου Καραβασίλη του Αθανασίου στην Δ.Ε. Ριζομύλου Δ. Ρήγα Φεραίου Π.Ε. Μαγνησίας
 12. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Γιαννίκα Δημητρίου του Αθανασίου για την έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής μελέτης αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης ενός (1) τριώροφου κτιρίου και τριών (3) ισόγειων, στην κατασκευή δύο (2) ισόγειων κτιρίων και πέντε (5) κολυμβητικών δεξαμενών σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας του, εντός και εκτός ορίων του οικισμού της Σκοπέλου, στη θέση «Λειβάδι – Παναγία Λειβαδιώτισσα», στο Δήμο Σκοπέλου Π.Ε. Σποράδων.
 13. Έγκριση ή μη του αιτήματος της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για εγκατάσταση Φ/Β πάρκου, ισχύος 999,24 kw στο αγροτεμάχιο 209, εκτός ορίων οικισμού Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ της ΠΕ Λάρισας.
 14. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Μπλιάτσιου Ευδοξίας για εγκατάσταση Φ/Β πάρκου, ισχύος 99,83 kw στο αγροτεμάχιο 209 Α, εκτός ορίων οικισμού Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ της ΠΕ Λάρισας.
 15. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ι.Μ. Κομνηνείου Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγ. Δημητρίου Στομίου για κατασκευή κωδωνοστασίου στον προαύλιο χώρο της Ι. Μονής.
 16. Έγκριση ή μη του αιτήματος της GROUND PLAN, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΤΕΕ για την προσαύξηση ύψους κατά 2,00 μ. τετραώροφης οικοδομής επί pilotis, στο οικόπεδο με αρ. 05, στο Ο.Τ. 424Α, επί της οδού Θέτιδος αρ. 154-156, στα Φάρσαλα, Π.Ε. Λάρισας.
 17. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ζυγούρη Βασιλείου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,90 KW, στην Τ.Κ. Γερανείων του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
 18. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σακαλίδου Ευρώπης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,7 KW, στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
 19. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ψωμιάδου Αννέτας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,90 KW, στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
 20. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Σολεϊμετζίδη Ιωάννη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,7 KW, στην Τ.Κ. Λόφου του Δήμου Ελασσόνας της  Π.Ε. Λάρισας.
 21. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κερμανίδη Ζ. Γεωργίου (Τεμάχιο 111) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,7 ΚW στη θέση «ΜΠΑΛΟΥ» της Τ.Κ Καλλιθέας του Δ. Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας.
 22. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Κερμανίδη Ζ. Γεωργίου (Τεμάχιο 129) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,7 ΚW στη θέση «ΜΠΑΛΟΥ» της Τ.Κ Καλλιθέας του Δ. Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας.
 23. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Χαλκίδου Λ. Φωτεινής για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,7 ΚW στη θέση «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» της Τ.Κ Καλλιθέας του Δ. Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας.
 24. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ψωμιάδου Γ. Αννέτας για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,7 ΚW στη θέση «ΜΠΑΛΟΥ ή ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» της Τ.Κ Καλλιθέας του Δ. Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας
 25. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σακαλίδου Χ. Ευρώπης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,7 ΚW στη θέση «ΜΠΑΛΟΥ» της Τ.Κ Λόφου του Δ. Ελασσόνας, ΠΕ Λάρισας.
 26. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ιωάννη Νταούτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 39,99 kWp στην Τ.Κ. Φαλάνης, του Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας.
 27. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ευθύμιου Παττακού για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,99 KW στην Τ.Κ. Μηλέας, του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.
 28. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σοφίας Μπήτου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 733,5 KW στην Τ.Κ. Μηλέας, του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.
 29. `Έγκριση ή μη του αιτήματος του Ευθύμιου Παττακού για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 850,2 KW στην Τ.Κ. Μηλέας, του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας.
 30. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σοφίας Τσανακτσίδου για συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας για τη μελέτη και δημοσίευση του Α΄ αρχαίου θέατρου Λάρισας.
 31. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Κατερίνας Αναγνωστοπούλου για συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας για τη μελέτη και δημοσίευση του Α΄ αρχαίου θέατρου Λάρισας.
 32. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Σοφίας Τσανακτσίδου για συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας για τη μελέτη και δημοσίευση των αρχιτεκτονικών λειψάνων και κατάρτιση καταλόγου (corpus) των γλυπτών της Περραβικής Τρίπολης.
 33. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Κατερίνας Αναγνωστοπούλου για συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας για τη μελέτη και δημοσίευση των αρχιτεκτονικών λειψάνων και κατάρτιση καταλόγου (corpus) των γλυπτών της Περραβικής Τρίπολης.
 34. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Πηνελόπης Τυμπανίδου για το έργο: «Μελέτη επισκευή, ενίσχυση, αποκατάσταση φέροντος οργανισμού διώροφης λιθόκτιστης οικίας (προγενέστερης των 100 ετών)», φερόμενης ιδιοκτησίας της, στην Ξυνόβρυση Δήμου Νοτίου Πηλίου.
 35. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Στέφανου Ποδάρα για το έργο: «2η αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 581/2009 οικοδομικής άδειας ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη & τους μηχανικούς με νέο τίτλο: Νέα Ισόγεια Κατοικία με Υπόγειο και Περίφραξη», στη θέση «Πλατανάκια», εντός ορίων οικισμού Άνω Βόλου, Δ.Ε. Ιωλκού, Δ. Βόλου φερόμενης ιδιοκτησίας του.
 36. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων για την καθαίρεση υπάρχουσας και κατασκευή νέας ξύλινης στέγης στο διατηρητέο κτίριο της Κωνσταντίου Σχολής, στην Καλαμπάκα, Δήμου Μετεώρων.
 37. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Μοράκη Γεώργιου για το έργο «Τακτοποίηση αυθαίρετων προσθηκών προ του ’75 και συντήρηση και επισκευή στέγης με χρήση ικριώματα, τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων σε οικία προ του ’55 στον παραδοσιακό οικισμό του Βαρουσίου Τρικλάλων, στη διασταύρωση των οδών Βουλής και Αγ. Αναργύρων 17.
 38. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Δέσποινας Μαυρομουστάκου για το έργο «Αποκατάσταση ερειπωμένης διώροφης κατοικίας με υπόγειο, προϋφιστάμενης του 1955, προσθήκη σαχνισιού και αλλαγή διαστάσεων εξωτερικών κουφωμάτων» εντός του οικισμού της Βυζίτσας, Δ.Ε. Μηλεών, Δ. Νοτίου Πηλίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
 39. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Ελένης Πλιακώνη για το έργο «Ανακατασκευή στεγών και εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε διώροφα και ισόγειο κτίσματα» στον οικισμό Ξινόβρυση, Δ.Ε Αργαλαστής, Δ. Ν. Πηλίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της.
 40. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας παραλιακού μετώπου Χορευτού, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».
 41. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Σκοπέλου για το έργο: «Αντικαταστάσεις τμημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και πλακοστρώσεις χώρας Σκοπέλου».
 42. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δήμου Νοτίου Πηλίου για το έργο: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης με βιοκλιματικά υλικά στον οικισμό Προμύρι, του Δήμου Νοτίου Πηλίου».
 43.  Έγκριση ή μη του αιτήματος του Δημητρίου Καπουρνιώτη για το έργο: «Υπαγωγή ισόγειας αποθήκης (τμήμα οικοπέδου 2) στο Ν. 4495/2017, στα Καλά Νερά Δ.Νοτίου Πηλίου», ιδιοκτησίας του.
 44. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Αικατερίνης Λάμπρου για το έργο: «Διώροφη προσθήκη σε παλιά οικία» στη συνοικία «Μεταμόρφωση», εντός οικισμού Μακρινίτσας, Δ. Βόλου, φερόμενης ιδιοκτησίας της
 45. .Έγκριση ή μη του αιτήματος της Γαρυφαλλιάς Καλαμίδα για το έργο «Ισόγεια προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενη διώροφη κατοικία» εντός του οικισμού Συκής, Δ. Νοτίου Πηλίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της.

Καλούμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του συμβουλίου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στις συνεδριάσεις μετέχουν τα μέλη, καθώς και οι οριζόμενοι από τις υπηρεσίες εισηγητές χωρίς ψήφο. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιείται εγκαίρως από το τακτικό μέλος ο αντίστοιχος αναπληρωτής, προκειμένου να παραβρεθεί και συμμετέχει στη συνεδρίαση. Η κλήτευση των μελών να γίνει από τη γραμματεία τηλεφωνικά και με την αποστολή της πράξης αυτής με FAX.

                                                                 Η Πρόεδρος του  Συμβουλίου

 

                                                                          Ευσταθίου Ελένη

Πάρεδρος  Ν.Σ.Κ.