ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 20/24.10.2022 | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 20/24.10.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γραμματεία: Κλεψύδρας 2
105 55 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Γερανίου
Τηλέφωνο: 210 3242062
e-mail: tsmna@culture.gr

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(Πίνακας Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ.:
1. ΕΦΑ Κυκλάδων
2. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
3. ΕΕΑ

4. ΕΠΣ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των αρ. 49 και 52 του ν. 4858/2021 “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς” (ΦΕΚ/220/Α/2021) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ4612/Β/2022), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Τοπικού
Συμβουλίου Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, με θέματα προς συζήτηση τα
αναφερόμενα στη συνημμένη ημερήσια διάταξη (ΠΡΑΞΗ 20).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχετε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του ΤΣΜΝΑ.

Η Πρόεδρος
Μαρία Οικονόμου
Πάρεδρος ΝΣΚ
κ.α.α.
Η Γραμματέας
Μαρία Γερανίου
Αρχαιολόγος

 

Θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20/24.10.2022

1. ‘Εγκριση ή μη αιτήματος αποκατάστασης ερειπωμένης κατοικίας φερομένης ιδιοκτησίας Νικολάου Πράσινου, εντός οικισμού Αγίου Αθανασίου της νήσου Ηρακλειάς» (337146/20.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. Έγκριση ή μη αιτήματος εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του προστατευόμενου Πύργου Οσκέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ηλία Ψαρρά του Αντωνίου και Κυριακής Μάλαμα του Αντωνίου (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Αντωνίου Μάλαμα) στον Όσκελο στην περιοχή Πολύχνι της Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (124202/30.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

3. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο συνολικής κάλυψης 205,87 τ.μ. και δόμησης 302,82 τ.μ. σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Βασίλειου Μαράκη εμβαδού 378,55 τ.μ. εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. του Χριστού (Μεταμόρφωση του Σωτήρος) στη Χώρα Νάξου (3673/18.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

4. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης τριών νέων ανεξαρτήτων διώροφων κατοικιών με υπόγειο συνολικής κάλυψης 199,83 τμ. και δόμησης 196,32 τμ. σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας lia & Sabri Bogdani εμβαδού 2.487,50 τ.μ. στη θέση ‘’Πύργος’’ Τ.Κ. Γλινάδου εντός της ζώνης προστασίας του Πύργου Μπελόνια και του Παρεκκλησίου του Αγ. Ιωάννη στο Γαλανάδο της νήσου Νάξου (417700/18.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

5. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο νέων ανεξαρτήτων διώροφων κατοικιών με υπόγειο συνολικής κάλυψης 197,86 τμ. και δόμησης 199,78 τμ. σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ζaim & Neki Bogdani εμβαδού 2.487,50 τ.μ. στη θέση ‘’Πύργος’’ Τ.Κ. Γλινάδου ,εντός της ζώνης προστασίας του Πύργου Μπελόνια και του Παρεκκλησίου του Αγ. Ιωάννη στο Γαλανάδο της νήσου Νάξου (417711/18.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

6. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο συνολικής δόμησης 200,00 τ.μ. και συνολικής κάλυψης 185,76 τ.μ. σε γήπεδο με την ονομασία «Κάρμπου» εμβαδού 2.004,03 τ.μ. φερόμενης ιδιοκτησίας Φλώρας Σαμψώνη στη θέση ‘’Πλάκα’’ εκτός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου στη Νάξο (388848/08.04.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

7. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α/Α Δήλωσης 11695138) για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σε οικία 1Α φερομένης ιδιοκτησίας Δημοσθένη Κορέσση στη θέση «Μύλοι» Ιουλίδας Κέας [κατηγορία 5 και 3, που αφορά στο ίδιο κτήριο] (100755/13.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

8. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α/Α Δήλωσης 11907983) για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σε ισόγεια οικία 1Β φερομένης ιδιοκτησίας Μαρίας
Γαλάνη στη θέση «Μύλοι» Ιουλίδας Κέας [κατηγορία 5 και 3, που αφορά στο ίδιο κτήριο] (100772/27.06.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

9. Έγκριση ή μη αιτήματος εργασιών επισκευής-ανακαίνισης διώροφου κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Άννας Σμυρλή και Εμμανουήλ Κοντού στη θέση «Άγ. Δημήτριος» στην Ιουλίδα Κέας (37176/17.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

10. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 υλοποιημένων εργασιών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ελένης Κρητικού, στη θέση «Λιβάδια» Δ.Κ. Παροικιάς, ν. Πάρου (156201/18.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

11. Έγκριση ή μη αιτήματος τοποθέτησης προκατασκευασμένης μεταλλικής κολυμβητικής δεξαμενής σε φερόμενη ιδιοκτησία Γεωργίου Φορτσάρη στην Καταβατή Σίφνου (69514/19.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

12. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ισόγειας οικοδομής και αποκατάστασης υφιστάμενου κτίσματος – μετατροπής σε κατοικία, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας WACKERLIN MARIE FREDERIQUE JOOST & PREEL XAVIER GERANO IEAN YVES (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Δενδρινού) στη θέση “Βιολί” Αιγιάλης Δήμου Αμοργού (420501/19.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

13. Έγκριση ή μη αιτήαμτος ανέγερσης δύο ισόγειων οικοδομών σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΣΦΑΙΡΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Νικολάου Βασσάλου) στη θέση “Άγιος Παύλος” κτηματικής περιφέρειας Αιγιάλης Δήμου Αμοργού (327625/19.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

14. Έγκριση ή μη της μελέτης τροποποίησης εγκατεστημένου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE επί εδάφους, στην εκτός σχεδίου θέση «ΥΨΩΜΑ ΔΙΑΚΟΦΤΗ» Μυκόνου, με κωδικό θέσης «1406050_ KANALIA_X» (218304/20.05.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ]

15. Έγκριση ή μη αιτήματος τοποθέτησης περίφραξης σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας Γιακουμή Μιχαήλ, στη θέση Μουτσούνα Νάξου (182631/20.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]
16. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος δύο (2) αστέρων σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΕ, εντός οικισμού Μονολίθου Θήρας (176904/23.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

17. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση ξενοδοχείου 4*», σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Halil Ismalaj, στο Καμάρι Επισκοπής Γωνιάς νήσου Θήρας (227337/23.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

18. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής κολυμβητικής δεξαμενής σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Ιωακείμ Γιαννακούλια, στη θέση «Καμάρι» Δήμου Θήρας (443337/26.05.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

19. Έγκριση ή μη αναθεώρησης οικοδομικής άδειας για μετατροπή της κατηγορίας ξενοδοχείου (από 3* σε 4*) με επέκτασή του και κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, σε φερόμενη ιδιοκτησία Ιωάννη Δραγάτη στη θέση «Πάνω Μέρη», εκτός οικισμού Άνω Κουφονησίου (337977/13.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

20. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης – επισκευής διώροφου λιθόκτιστου παλαιού κτηρίου, προσθήκης κατ΄ επέκταση στον όροφο και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Αλέξιος Βακάλης και ΣΙΑ Ε.Ε. εντός του οικισμού της Χώρας νήσου Ίου (61497/20.07.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

21. Έγκριση ή μη της μελέτης «Συγκρότημα ισόγειων κατοικιών με υπόγειο και τζακούζι για τουριστική χρήση», σε οικόπεδο εντός του οικισμού Καρτεράδος, Δήμου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας INMO PARCK INVEST AE (224281/22.07.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

22. Έγκριση ή μη αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017 αυθαίρετων εργασιών σε ακίνητο, όπου στεγάζεται το κτήριο του Μουσείου Τέχνης Ιδρύματος Β. & Ε. Γουλανδρή στον οικισμό Χώρα Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου (49317/05.08.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

23. Έγκριση ή μη εργασιών στατικής ενίσχυσης φέροντα οργανισμού κτηρίου με δύο υπόγεια, ημιυπόγειο, ισόγειο και δώμα με χρήση «Μουσείο Τέχνης» στη Χώρα Άνδρου, Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου» (592771/05.08.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

24. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κόκκα – Τρεις Αμμουδιές Κέας Κέας (440149/21.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

25. Έγκριση ή μη αιτήματος ανέγερσης δύο ανεξάρτητων λιθόκτιστων ισόγειων συνολικής κάλυψης 199,78 τ.μ. και συνολικής δόμησης 195,30 τ.μ. με δύο πισίνες εμβαδού 31,20 τ.μ. και 34,65 τ.μ. σε γήπεδο με την επωνυμία «Λύκαρι» εμβαδού 4.041,54 τ.μ. (πρώην φερόμενης ιδιοκτησίας Ν. Καλογείτονα) φερόμενης ιδιοκτησίας INNOVATIVE DESIGN & CONSTRUCTIONS IKE στη θέση ‘’Άγιος Πέτρος-Κορακιές’’ εντός Ζώνης Β’ υπό όρους και περιορισμούς δομήσιμης στην περιοχή Κατζηλιέρηδες-Πλάκα και πλησίον του Βυζαντινού ναού του Αγ. Πέτρου στα Καλαμούρια στη Νάξο (189125/30.09.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Κατόπιν αιτήματος επίσπευσης

26. Έγκριση ή μη της μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών λιμένα Ηρακλειάς» (406779/17.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

27. Έγκριση ή μη της μελέτης «Ανέγερση νέας ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και τριών υπόσκαφων κατοικιών» σε γήπεδο εκτός ορίων οικισμού Μονόλιθου Θήρας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Μπανιά (355149/11.10.2022) [ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ] Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία

28. Έγκριση ή μη αιτήματος χρηματοδότησης σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μπερλίν Ανζέ στο Κάστρο Σίφνου (497768/13.10.2022) [ΕΦΑΚΥΚ]

29. Έγκριση ή μη αιτήματος κατασκευής κτηρίου γραφείων (Α), 6 δεξαμενών καυσίμων (Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ) και υπόγειας δεξαμενής Β εντός ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας της ΜΗΛΟΣ ΟΙΛ ΑΒΕΕΠ με ΚΑΕΚ 290822604008, στη θέση «Καστανάς-Τρία Πηγάδια» της νήσου Μήλου (508173/19.10.2022) Χαρακτηρίστηκε ως επείγον από την Υπηρεσία