Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:30, μέσω τηλεδιάσκεψης | Τοπικά Συμβούλια Μνημείων
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη-Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:30, μέσω τηλεδιάσκεψης

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 24.10.2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 478
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καλαβρύτων 211 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ταχ. Κώδικας: 22 100, Τρίπολη
Πληροφορίες : Λ. Νικολακάκη
Τηλέφωνο : 27310–25363/28503
FAX : : 27310–25363 (Σπάρτη)
2710–242227 (Τρίπολη)
E mail : tsmp@culture.gr

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, μέσω τηλεδιάσκεψης»

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022, στις 13:30, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Σε περίπτωση που δεν παραστείτε, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε εγκαίρως τον νόμιμο αναπληρωτή σας και τη Γραμματεία του Συμβουλίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ημερήσια διάταξη.

Συνημ.: Ημερήσια διάταξη

Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Λαυρέντιος Παππάς
Πάρεδρος του ΝΣΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
12ης Συνεδρίας / 26-10-2022

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έγκριση -ή μη- διατήρησης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας του υφιστάμενου δικτύου VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., σε κτήριο επί της οδού Βασ. Σοφίας 9 στο Άργος, Δ.Ε. Άργους, Δ. Άργους – Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας, με κωδικό θέσης ΕΕΤΤ: 1101492 – ΑΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ. (Συνεισήγηση με ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ)

Τρίπολη, 24/10/2022
Ο Πρόεδρος του ΤΣΜΠ

Λαυρέντιος Παππάς
Πάρεδρος ΝΣK